fredag 30 november 2018

Sd släppte igenom förbud emot hets emot transpersoner.

Just nu har vi en besynnerlig politisk situation. Nuvarande s-mp-regeringen får i princip inte fatta några politiska kontroversiella beslut. Men att förbjuda hets emot transpersoner var ett tidigare oprövat ärende. Det krävs två beslut med ett riksdagsval emellan eftersom det är en förändring av en grundlag. Alla partier förutom sd röstade för det i våras.

14 november beslutade riksdagen igen att besluta det utan debatt. Sd hade kunnat reservera sig emot det men valde istället lämna ett s.k. särskilt yttrande. Det betyder att de ännu är skeptiska men accepterar majoritetens beslut. Förmodligen vet de att de kanske inte blivit populära hos en del m-politiker om de hade obstruerat. Det är det sista m-ledningen behöver just nu. Det här är redan politiskt avgjort och det hade blivit en juridiskt konstig situation om sd reserverat sig emot en övergångsregering för att förhindra den att genomföra beslutet.

Jag är närmast yttrandefrihetsfundamentalist.

Vill ta bort förbudet emot "missaktning", bara behålla att "hot" inte ska vara tillåtet emot vissa grupper. Tar vi bort lagen helt (USA har som ensamt västland ingen sådan lag) kan nazister och islamister dela ut flygblad utanför HBTQ-klubbar och synagogor om att "homosexuella och judar förtjänar att dö". Polisen kan då inte ingripa om det görs på offentlig plats.

Men när lagen nu är på plats som den är så är det välkommet transpersoner får samma skydd som homosexuella och bisexuella.


Uppdatering 1.

I Storbritannien finns det ett uttryck som är passande för det hat och hot emot minoritetsgrupper som borde vara förbjudet.

"Causing alarm".

En del debattörer till höger låtsas som att "ingen hets ska tillåtas för någon, därför ska vi avskaffa lagen". Men i en västerländsk demokrati är allt som inte är förbjudet tillåtet. Det är inte högerdebattörer som inbjuds till Opinion live som tolkar lagarna, det gör domstolar.

Jag har respekt för högerfolk som i yttrandefrihetens namn helt vill avskaffa hetslagen. Men var då så ärliga att ni erkänner att folk fritt ska få hetsa emot minoritetsgrupper. Är hetslagen ett misslyckande? Klart den är. Om alla vore för mänskliga rättigheter hade den inte behövts. Men där är vi inte som bekant.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar