tisdag 20 november 2018

Är det konservativt att vara för högre straff?


Visst är högre straff ofta viktigt för konservativa. Men vi är många liberaler som också är för det ibland. Det handlar om hatbrott emot minoritetsgrupper, hedersrelaterade brott och annat.

Mp, v och vissa "brottsexperter" brukar kommentera att höjda straff sällan påverkar hur en människa gör. Det är förvisso så att kriminella oftast inte kalkylerar med antalet år i fängelse (förutom att gängkriminella ofta skickar fram unga att mörda etc. för det leder till lägre straff). Risken att åka fast är betydligt mer avskräckande visar brottsforskningen. Men det finns fler motiv till högre straff än att avskräcka från brott.

Andra motiv till straffskärpningar.

Det ger en upprättelse till brottsoffret. Ett för milt straff blir ofta ett hån för brottsoffret och dess anhöriga.

Den som sitter i fängelse kan av förklarliga orsaker inte begå nya brott när hen är där.

Straffrabatten för 18-20-åringar bör så snabbt som möjligt avskaffas.

Vi måste dock veta att fängelsevistelse är mycket dyrt. Höjda straff måste kombineras med bättre brottspreventiva åtgärder gentemot tonåringar.

Det är liberal politik.

Att värna brottsoffren. Att individer måste ta konsekvenserna av sina handlingar.

I Storbritannien hade konservativa Tory och socialdemokratiska Labour i decennier bråkat om kriminalpolitiken. Tory hävdade det var individens ansvar, Labour att det var samhällets fel. De flesta i brittisk arbetarklass höll med Tory och Labour förlorade val bl.a av den orsaken. Brittiske högersossen Tony Blair lanserade därför i slutet av 1990-talet en paroll som skulle bli klassisk.

"Bekämpa brottsligheten, bekämpa brottslighetens orsaker.".

Och så är det. Inte antingen eller utan både och.


Den som avtjänat sitt straff och vill bli hederlig ska sedan bli förlåten, alla ska få en andra chans. Om vi inte tror en människa kan bättra sig, då kan vi hälsa hem.


Uppdatering 1.

Socialdemokraterna har skärpt till sig.

Förvisso sent och det förtjänar partiet kritik för. Alliansen och s är idag för Blairs policy. Ännu finns dock v och mp (och fi utanför riksdagen) i ena diket och sd i det andra.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar