tisdag 6 november 2018

Så påverkar regeringskrisen HBTQ-politiken.


Sedan någon månad har Sverige en "övergångsregering" som det formellt heter.  Statsminister Stefan Löfven har inte förtroende av en majoritet i riksdagen. Men de flesta har inte heller kunnat enas om en ersättare. S-mp-regeringen finns nu främst till för att landet ska administreras. De kan dock driva igenom reformer om det finns enighet bland riksdagspartierna.

Vad får det för effekter på HBTQ-politiken?

1. Lagförslaget om att förbjuda hets emot transpersoner.

Alla partier förutom sd röstade för det i våras. Men eftersom det är en förändring av en grundlag krävs det två beslut med ett val emellan. Hade den politiska situationen varit "vanlig" skulle det andra beslutet förmodligen tagits i mitten av november för att det skulle gälla från 1 januari 2019. Problemet där är just sd. Det här är en ny situation i modern tid för riksdagen. Måste sd godkänna reformen för att den ska kunna genomföras av en "övergångsregering"? Att det blir genomfört lär det inte finnas någon tvekan om men det kan bli försenat. 

2. Utredningen om föräldraskap.

Den innehåller bl.a. förslag om en könsneutral föräldraskapspresumtion. Något som skulle gynna en del samkönade kvinnliga par. Det är partipolitiskt kontroversiellt och kan inte beslutas just nu men att skicka ut det på en remissrunda borde vara möjligt även för en "övergångsregering." Kd är negativa och sd skeptiska i sak till reformen. 

3. Proposition om förändrad könstillhörighetslag.

Den lär bli något försenad men hade förmodligen inte lämnats i år även vid en vanlig situation.

3. Budget.

Regeringen måste lämna förslag till en budget senast 15 november. En "övergångsregering" får bara lämna ekonomiska ändringförslag som det finns enighet om i riksdagen. Annars gäller den tidigare budgetfördelningen. I den situationen får RFSL, DO, hatbrottsjourer, jourer emot våld i nära relationer etc. samma summa 2019 som i år. Teoretiskt skulle en genomdriven m-kd-budget kunna påverka anslagen men de har inte ett regeringskanslis resurser och lär prioritera att förändra annat. Mitt tips är att m just nu är extra noggranna att inte låta vika sig inför sd om det där.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar