fredag 6 april 2018

V bör sluta blanda in rasism i debatter om hedersrelaterat våld.


Dagens nyheter berättar att s-mp-regeringen i förhandlingar med v i sin vårbudget föreslår att statsbidragen till kvinno- och tjejjourer ska ökas från 100 miljoner till 150 miljoner. I sak är det välkommet. Att det offentliga tidigare främst flyttat ansvaret för skyddade boenden till frivilligengagerade kvinnor är närmast skamligt. Alliansregeringen höjde anslagen betydligt, det har nuvarande regering också gjort. Sedan får givetvis jourerna även kommunala bidrag men när det ska göras budgetprioriteringar lokalt blir det ibland tufft för dem.

De flesta v-politiker har svikit.

Intressant är dock att v-ledaren Jonas Sjöstedt (bilden) i DN-artikeln för första gången spontant framför kampen emot hedersrelaterat våld som något viktigt utan att blanda in "men givetvis ska vi också bekämpa rasism". Sjöstedt och v förtjänar skarp kritik för sin fega tystnad tidigare om det här allvarliga problemet. De kallar sig feminister och borde varit bland de främsta i debatten emot hedersrelaterat våld, istället har de flesta av dess politiker inte prioriterat det.

Tre tips till v om hedersrelaterat våld.

1. V måste sluta blanda in kampen emot rasism i debatter om hedersrelaterat våld. För det är precis det som förövarna vill att fokus ska flyttas till. Att de är utsatta för rasistiska strukturer. Rasism ska givetvis bekämpas men kanske inte just i samband med den här debatten.

2. Orsaken till hedersrelaterat våld är inte främst utanförskap och fattigdom, även om det ibland är förvärrande faktorer. Det handlar om kamp emot reaktionära värderingar. Saudiarabien är ett av världens rikaste länder, där är hedersrelaterade strukturer synnerligen vanliga. En brittisk rapport visar att många med islamistiska värderingar är akademiker och väletablerade. Nazismen och kommunismen hade svagt stöd i Sverige på 1930-talet, även om det var betydligt högre bland unga än bland övriga befolkningen. Men starkast stöd hade nazismen inom överklassen, om än en tydlig minoritet.

Patetiskt argument om straffskärpningsparagrafen.

3. V bör sluta svaja när det gäller att hedersrelaterade motiv ska införas i den .sk. straffskärpningsparagrafen i brottsbalken. Partiets argument emot, "det löser inte i sig något problem" är patetiskt. V har i många år, med rätta, i riksdagen föreslagit att hatbrott p.g.a. könsidentitet explicit ska bli en del av straffskärpningsparagrafen. Något riksdagen lär besluta senare i vår.

Jag är liberal och inte socialist och skulle aldrig rösta på v. Men jag är så vänlig att jag ger de här tipsen. Det är för sent för dem att skapa trovärdighet inför valet i höst. Partiets svajande har skadat v och är säkert orsaken till att de som vanligt pendlar runt 7 % i opinionsmätningarna trots möjlighet att kritisera s från vänster.

För v handlar det om att skaffa förtroende inför valet 2022. Om de inte gör det blir det deras problem. Igen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar