tisdag 10 april 2018

Högsta domstolen prövar informationsplikten för hiv-positiva.Folkhälsomyndigheten publicerade i februari rapporten Smittsamhet vid behandlad hivinfektion.
.... Utifrån det rådande kunskapsläget görs bedömningen att smittrisken vid vaginala och anala samlag där kondom används är minimal om den hivinfekterade personen uppfyller kriterierna för välinställd behandling. Detta gäller sannolikt även vid samlag där inte kondom används under förutsättning att inga andra sexuellt överförda infektioner föreligger, även om en sådan slutsats för närvarande inte går att vetenskapligt belägga....
Högsta domstolen prövar åtal senare i vår.

För några veckor sedan lämnade Folkhälsomyndigheten kompletterande info.
.... Infektionsläkare med behandlingsansvar för patienter som lever med hiv har goda kunskaper om att smittsamheten är minimal vid behandlad hivinfektion. Vissa saker kan dock förbättras, exempelvis saknas på många kliniker rutiner för att patienter ska få en bedömning av risken för hivöverföring. Denna bedömning avgör om läkaren kan ge patienten undantag från skyldigheten enligt smittskyddslagen att informera sina sexpartner om hivinfektionen. Mer än hälften av personerna som lever med hiv har haft ett samtal kring detta med sin läkare. När patienterna får undantag från den så kallade informationsskyldigheten ska det också journalföras, vilket inte alltid sker i dag.... I maj 2018 håller Högsta domstolen huvudförhandling i ett mål där Riksåklagaren har överklagat hovrättens friande dom i ett mål där en person med välinställd hivbehandling har åtalats för framkallande av fara för annan....
Sverige och Norge ensamma i Västeuropa att ha informationsplikt för hiv.

Att läkare idag kan ge patienter undantag från den s.k. informationsplikten även vid anala och vaginala samlag är positivt. Enligt informationsplikten måste annars den som har vissa sjukdomar bl.a. hiv informera en partner innan de eventuellt har sex. I princip har det i Västeuropa bara varit Sverige och Norge som haft den här typen av lagar senaste decenniet. Och enligt Alex Lilja som själv har hiv har Norge ändrat sin lag. Från en debattartikel från förra sommaren i Expressen.
.... Den 1 juli trädde en reformerad straffrätt i kraft i Norge, som bland annat innebär att en vällyckad hivbehandling fritar från straff. Sverige borde följa efter och låta straffrätt och lagstiftning gå i takt med sin samtid. I dagsläget finns troligen en majoritet i riksdagen för att avskaffa informationsplikten....
Varje människa har ett eget ansvar.

Det gäller både för hiv-positiva och hiv-negativa. Hiv-positiva får dock givetvis inte utsätta någon för risk att bli smittad. Jag har tidigare argumenterat för att informationsplikten för hiv bör avskaffas helt men ett alternativ är att göra detsamma som Norge. Högsta domstolen ska lämna en s.k. prejudicerande dom i maj. Om den åtalade inte frias bör regeringen tillsätta en utredning om en lagändring.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar