onsdag 18 april 2018

L:s attityd om religiösa friskolor är absurt inkonsekvent.


Socialdemokraterna meddelade för några veckor sedan att de vill "förbjuda religiösa friskolor". I sak är det bra. Dock är formuleringen "förbjuda" problematisk. Förmodligen är det inte förenligt med Europakonventionen som gäller som lag i alla EU-länder. Vad det handlar om är att det offentliga inte ska ge skattepengar till sådana skolor och då lär synnerligen få av dem, om någon, vara kvar.

Vänsterpartiet har föreslagit att det viktiga inte är om det är ett samfund som driver skolan utan att religiös påverkan inte ska få förekomma varken i eller utanför undervisningen. Och det är nog bästa metoden. För om ett förbud inriktas emot vilka ägarna är vore det lätt att kringgå. Jag tolkar det som att s ansluter sig till den principen.

M, sd, c och kd är förmodligen inte för marxistiska friskolor. '

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna försvarar systemet med religiösa friskolor. Men religioner är ideologier. Skulle de fyra partierna acceptera att Sverige tillåter marxistiska friskolor om bara de socialistiska ritualerna är utanför själva undervisningen? Förmodligen inte. Med rätta. 

Sedan har vi l och mp. Båda vill att religiösa inslag inte ska få vara del av undervisningen. Men vänta nu. Det där är redan gällande lag. Trots kritik i decennier om religiösa friskolor som inte följer läroplanen har l och mp, som båda haft posten som utbildningsminister, inte fixat problemet.

Extra fascinerande är Liberalernas attityd.

De vill att nuvarande religiösa friskolor ska få finnas kvar. Hänvisar till att skolorna funnits länge (precis som att det vore något sakargument) och att skolinspektionen bör åtgärda eventuella problem. Däremot är l emot nya religiösa friskolor och att befintliga inte ska få ha fler elever. Då plötsligt räcker inte skolinspektionen. Partiet är internt oense om religiösa friskolor och det är säkert orsaken till den där absurda kompromissen.

Vi måste inte sponsra att HBTQ-fientliga individer driver religiösa friskolor.

L värnar alltså det sekulära samhället för vissa elever men det religiösa samhället för andra. Det kallas inkonsekvens.

Många men inte alla av de religiösa friskolorna drivs av HBTQ-fientliga individer. Vi kan alltså inte förbjuda dem, men vi kan sluta sponsra dem med våra skattepengar.


Uppdatering 1.

Många med borgerliga värderingar är för att det offentliga ska sluta sponsra religiösa friskolor.

Jag är själv generellt positiv till valfrihet i välfärden och till friskolor. Är emot förslag om vinstbegränsningar. Dock finns det problem inom främst just skolområdet där vissa företag inte betett sig seriöst. Segregeringen har ökat. Det är inte vilken marknad som helst. Det bör åtgärdas genom tydligare krav för att bedriva skolor.

Många människor med borgerliga värderingar som annars är för friskolor vill att det offentliga ska sluta ge skattepengar till religiösa sådana. Att det sekulära samhället ska värnas.


Uppdatering 2.

Skolor ska få inrätta bönerum.

I debatten har det ibland hävdats att en policy emot religiösa friskolor inskränker religionsfriheten för minderåriga. Men givetvis ska skolor tillåtas inrätta bönerum där elever från olika religioner får samlas. Det avgörande är att skolan själv inte har någon religiös påverkan emot eleverna.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar