lördag 10 december 2016

Röd-gröna har rätt när de kritiserar c inom diskrimineringspolitiken.


Centerpartiet har i en ny opinionsmätning fått 9,2 %. Det är förmodligen det bästa resultatet i någon mätning sedan början av 1990-talet. Vänsterpartiet har också varit på den nivån i någon mätning i år men sedan fallit tillbaka. Om samma öde ska drabba c och dess ordförande Annie Lööf (bilden) eller om partiet ska passera 10 % 2017 vet vi givetvis inte. Men de förtjänar att hårdare bli granskade när partiet  nu får ökat stöd.

Riksdagens arbetsmarknadsutskottet har publicerat sitt betänkande utgiftsområde 13. Det handlar om hur resurserna ska fördelas 2017 inom områden som kampen emot diskriminering, integration och jämställdhet. Eftersom Alliansen valt att inte "delta i beslutet" från utskottet (med hänvisning till att deras budgetförslag bör bifallas eller avslås i sin helhet)  är det här kommentaren från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
.... När det gäller oppositionspartiernas alternativa anslagsförslag saknar utskottet helt förståelse för Sverigedemokraternas förslag om att lägga ned Diskrimineringsombudsmannen (DO). Utskottet avvisar bestämt detta förslag och menar att DO har en viktig roll i arbetet för att motverka diskriminering. Utskottet konstaterar vidare att både Moderaterna och Centerpartiet vill minska de sammanlagda utgifterna på diskrimineringsområdet med, i sammanhanget, betydande belopp i förhållande till de förslag till anslagsramar som regeringen lämnat i budgetpropositionen. Det är enligt utskottet förvånande att de båda partierna väljer att prioritera ned aretet för ett samhälle fritt från diskriminering....
För första gången är sd inte det parti som vill göra störst besparingar.

Jag delar Röd-grönas analys i synnerhet när det gäller Sverigedemokraterna och Centerpartiet.

1. Centerpartiet vill 2017 minska anslaget Åtgärder emot rasism, diskriminering etc. (där statsbidragen till HBTQ-organisationer är en del) till ca 70 % av nuvarande nivå.

2. Centerpartiet vill 2017 minska (även om man inkluderar partiets satsning på 10 extra miljoner emot hedersrelaterat våld inom ett annat utgiftsområde) anslaget till Särskilda jämställdhetsåtgärder till ca 68 % av nuvarande nivå.

3. Det här är första gången sedan sd blev riksdagsparti som sd inte är det parti som vill spendera minst pengar på områdena diskriminering, HBTQ, jämställdhet och anti-rasism. Centerpartiet vill göra mer kraftiga besparingar.

Bland oppositionspartierna vill bara l öka anslagen totalt emot diskriminering och för jämställdhet.

Inget anslag är givetvis "heligt". Effektiviseringar måste kunna göras inom alla områden. Men Centerpartiet vill ta bort totalt ca 30 % av statliga anslag emot diskriminering och för jämställdhet (Moderaternas besparingar är betydligt mindre). Det handlar inte om någon avvecklingsplan inom närmaste åren utan det ska bort direkt efter nyår enligt c. Pengar betyder inte allt för att åtgärda problem. Som liberal är jag den förste att hålla med om det. Jag är verkligen inte någon långt ut på vänsterkanten som hävdar att den som spenderar mest måste vara HBTQ-vänligast. Men resurser krävs om ett parti menar allvar med att bekämpa diskriminering och patriarkala strukturer. Vacker retorik räcker sällan.

Liberalerna vill som ensamt oppositionsparti öka anslagen totalt emot diskriminering och för jämställdhet medan Kristdemokraterna ansluter sig till ungefär samma nivå som Röd-gröna (budgeten är antagen av s-mp-regeringen i samarbete med v).

Debatt och beslut om arbetsmarknadsutskottets betänkande utgiftsområdet 13 det på onsdag, 14 december, med start 9.00. Varje debatt i riksdagen direktsänds på dess hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar