måndag 12 december 2016

M och l emot röd-grönas halvering av anslagen för hiv-prevention.


Socialutskottet har publicerat sitt betänkande utgiftsområde 9. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har enats om att halvera statsbidragen för att bekämpa hiv-spridning. För det förtjänar de skarp kritik. I ett särskilt yttrande kommenterar Moderaterna följande.
.... Vidare avvisar vi regeringens förslag till besparing inom anslaget 2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar. Satsningen inom detta område bör fullföljas....
Även Liberalerna är negativa i ett särskilt yttrande..
.... Vidare avvisas regeringens minskning till anslaget 2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar. Att som regeringen hänvisa till att detta är kommunernas och landstingens ansvar är att bortse från att det finns en tydlig storstadsdimension i arbetet mot hiv och stödet till personer med hiv....
Sd, c och kd accepterar de drastiska besparingarna.

Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna accepterar halveringen av anslaget. Röd-gröna bemöter inte specifikt kritiken från m och l i den delen utan lämnar följande generella kommentar.
.... Sammantaget anser utskottet att regeringens förslag till anslag inom utgiftsområde 9 är väl avvägda....
Jag har tidigare här på bloggen kritiserat Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet för att de beslutat att skära ner statsbidraget för att bekämpa hiv-spridning från ca 145 till ca 75 miljoner om året. Det är ett betydande svek emot hiv-positiva och folk som jobbar för att minska spridningen av sjukdomen. Det är ett dråpslag emot hiv-preventivt arbete och drabbar storstadsregionerna extra hårt eftersom proportionellt fler hiv-positiva bor inom dessa områden

Drabbar främst två grupper som är strukturellt diskriminerade.

Män som har sex med män utgör en betydande andel av de som nysmittas i Sverige även om antalet minskat något per år. Generellt är det främst människor med invandrarursprung som idag konstateras vara hiv-smittade i Sverige. Det är alltså två grupper som riskerar strukturell diskriminering i Sverige som nu drabbas av s-mp-v-politiken.

Debatt och beslut i riksdagen om socialutskottets betänkande utgiftsområde 9 blir det på torsdag, 15 december, med start sen förmiddag. Varje debatt i riksdagen direktsänds på dess hemsida.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar