måndag 12 december 2016

"HBT-poängen" för partierna december 2016.Jag gör i samband med Stockholm Pride rapporter där jag ger partierna poäng för HBT-politiken. Sedan uppdaterar jag kontinuerligt poängsammanställningen.

Varje ”ja” till en ny principiellt viktig HBT-reform ger 2p, varje ”möjligen” 1p och varje ”nej” 0p. Jag har dessutom gett minuspoäng till de partier som vill avskaffa HBT-reformer. Sverigedemokraterna vill avskaffa möjligheten för samkönade par att adoptera (förutom närståendeadoptioner som partiet är för). Sd vill även avskaffa möjligheten för lesbiska kvinnor att bli inseminerade vid kliniker. Det blir -2p. Övriga partier vill inte avskaffa några HBT-reformer. Bara m har ökat när det gäller poäng sedan min senaste HBT-rapport sommaren 2016.

Jag brukar jämföra mina poängsammanställningar med opinionsmätningar, det är inte den exakta poängen för respektive parti som är viktig, utan det ungefärliga resultatet

Partierna får då följande poäng december 2016. (Maxpoäng 24)

Miljöpartiet 24 p
Vänsterpartiet 24p
Feministiskt initiativ 24p
Piratpartiet 24p
Liberalerna 23p
Socialdemokraterna 21p
Moderaterna +1p sedan i somras till 21p
Centerpartiet 21p
Kristdemokraterna 16p
Sverigedemokraterna 2p

Förhoppningsvis kan vissa av partierna få bättre poäng 2017 även om man inte ska vänta sig dramatiska förändringar.

Men politik handlar om två saker.

1. Att ta ställning för reformer.

2. Att leverera reformer (för regeringspartier). Att lämna förslag i riksdagen och pressa regeringen (för oppositionspartier).


Uppdatering 1.

Av Sverige 10 största partier är Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna de två som är mest internt oense idag inom HBT-politiken.

Enligt den info jag fått är flera i partiledningen för kd positiva till att lesbiska kvinnor i en stabil relation får bli inseminerade vid kliniker (idag är partiet principiellt emot reformen men vill inte avskaffa den). Det är möjligt att kd på sitt riksting (kongress) hösten 2017 tar ställning för reformen. (Kd blev för en jämställd adoptionslag på sitt riksting 2015). Förhoppningsvis lämnar regeringen våren 2017 en proposition om att sänka åldersgränsen för att få byta juridiskt kön. Det är möjligt att kd tar ställning för ett sådant förslag (idag tvekar partiet om det).

Inom Sverigedemokraterna driver en falang som hittills varit i minoritet att partiet ska bli för nuvarande jämlika lagar för adoptioner och inseminationer. Partiledningen har fått stöd av en majoritet i partiet för att motsätta sig det. Men på partiets landsdagar (kongress) hösten 2017 kan det möjligen bli en förändring eftersom många som senaste åren anslutit sig till sd inte fattar varför "nationalister" måste vara HBT-negativa.  Även om partiet fortsatt är principiellt emot reformerna är det möjligt den HBT-vänliga falangen driver igenom att partiet i alla fall inte vill avskaffa dem.

Bara ett tydligt HBT-vänligt "nationalistparti" i Europa.

Det enda tydligt HBT-vänliga "nationalistpartiet" i Europa är PVV (med Geert Wilders som ordförande) i Nederländerna. Även om sd emot förmodan skulle sluta bli HBT-negativa 2017 förtjänar partiet kritik för att, precis som PVV, vara främlingsfientligt.

Att införa ett tredje juridiskt kön debatteras inom flera HBT-vänliga partier. Om det lämnas motioner till Socialdemokraternas kongress våren 2017 och Centerpartiets stämma (kongress) hösten 2017 finns möjlighet till positiva förändringar. S tvekar idag om reformen och kan bli för, c är emot men kan bli för eller i alla fall skaffa attityden "möjligen".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar