onsdag 24 februari 2016

S-mp-regeringen lär inte lämna förslag om surrogatmödraskap närmaste åren.


I eftermiddag 13.30 håller s-mp-regeringen en presskonferens om att utredningen om ofrivillig barnlöshet lämnar sina förslag. Utredaren Ewa Wendel Rosberg har dock redan tidigare lämnat vissa kommentarer till SVT.
Surrogatarrangemang ska inte tillåtas inom den svenska vården. Inte ens om surrogatmodern ställer upp frivilligt och utan betalning. Det anser regeringens särskilda utredare som idag även föreslår att provrörsbefruktning med enbart donerade könsceller ska tillåtas i Sverige. I Sverige är det inte tillåtet med surrogatarrangemang inom sjukvården. Det gäller oavsett om surrogatmamman hyr ut sin livmoder för pengar eller om hon lånar ut den av altruistiska skäl utan att få betalt för det. Men för tre år sedan slog SMER, Statens medicinsk-etiska råd, fast att altruistiskt surrogatmoderskap är en etiskt godtagbar metod inom assisterad befruktning, om surrogatmamman och de potentiella föräldrarna har en nära relation. Det kan till exempel handla om en syster eller en väninna som vill hjälpa ett barnlöst par utan att några pengar är inblandade.....
– Det viktigaste skälet till att vi inte vill tillåta surrogatmödraskap i Sverige är risken för att kvinnor utsätts för påtryckningar att bli surrogatmödrar. Det är ett stort åtagande och det innebär risker att genomgå en graviditet och en förlossning. Vi tror att även med en ordentlig prövning och ett starkt stöd till kvinnor så kan det aldrig uteslutas att det har föregåtts av ett tvång, säger Eva Wendel Rosberg.
Ett annat skäl till utredarens ställningstagande är att det finns en regel i Sverige som säger att den kvinna som bär och föder ett barn också blir dess rättsliga mor. Eva Wendel Rosberg menar att respekten för surrogatmoders rätt till självbestämmande kräver att hon måste kunna få ändra sig och till exempel göra en abort eller välja att behålla barnet när det är fött.– Är det då de tilltänkta föräldrarnas genetiska barn så är det klart att det kan bli väldigt tragiskt för dem....
När slöjor diskuteras finns det sällan debatt om påtryckningar från Pk-folket.

Det här visar väl igen det politiskt korrekta hyckleriet i svensk debatt. (Eftersom jag vet att en del nya besökare kommer hit till bloggen idag vill jag förtydliga att med PK i dess negativa betydelse menar jag att vara inkonsekvent i sin retorik bara för att det verkar vara inne/gynnar vissa minoritetsgrupper,  jag tar helt avstånd från rasism, främlingsfientlighet, HBTQ-fientlighet, sexism och hat-siter som Avpixlat)

När kvinnor ska bära slöja används minsann inte (av etablerade debattörer och politiker) resonemang om att hon kan göra det efter påtryckningar. Inte ens när hon använder heltäckande slöja, burka eller niqab. Då räcker det att hon kommenterar "men jag vill det här".Då införs det inte förbud av slöjor eftersom kvinnor kan utsättas för påtryckningar. Och hur reaktionära slöjor än är som symboler är det väl rimligt att de inte total-förbjuds i samhället. Men när det gäller altruistiskt surrogatmödraskap så börjar vissa människor att argumentera för att vuxna kvinnor faktiskt inte klarar av att besluta om de vill hjälpa en syster, väninna eller bög-kompis genom surrogatmödraskap. Låt oss kalla den attityden för vad den är - politiskt korrekt hyckleri.

Att just bögar blivit en central del av debatten har givetvis påverkat PK-hycklarna. Är man PK gillar man HBTQ-personer. Då har de försökt hävda att det främst handlar om välbeställda heteropar där kvinnan vill göra karriär utan att vara gravid. Trots att det inte finns någon forskning som tyder på det från Europa.

Och nu slänger de desperat in argumentet att folk kan bli besvikna om kvinnan gör abort eller behåller barnet. Men det är att ha bristande tilltro till vuxna människors förmåga att fatta beslut. Som om folk inte känner till de här komplikationerna. Bättre vore att reglera villkoren så att de är tydliga.

Bör aborter förbjudas eftersom det kan vara orsakat av påtryckningar?

Men debatten handlar främst om kvinnors rätt till självbestämmande för sin kropp. Kvinnor kan påverkas av andra att göra många saker. Som aborter. En man som inte vill bli pappa med de ekonomiska åtaganden det betyder och kanske t.o.m erbjuder den gravida kvinnan, som vill föda barnet, pengar för en abort.

Och vad händer med de barn som redan kommit till genom surrogatmödraskap i andra länder? De hamnar ofta i en svår juridisk situation. Ska de offras för att vissa politiker tycker deras föräldrar betett sig fel? Så resoneras det minsann inte när barn till tillståndslösa (papperslösa) får rätt till både fri vård och skola idag. Eller vi kan ta vräkningar där ett etniskt svenskt par med barn misskött sitt hyreskontrakt - men där de flesta trots det håller med om att det offentliga ska skydda barnen till en viss gräns.

Regeringen lär inte föreslå någon förändring närmaste åren.

Mitt tips är att surrogatmödraskap inte kommer genomföras närmaste åren. Centerpartiet och Liberalerna har tagit ställning för reformen bland riksdagspartierna. Hade utredaren föreslagit att altruistiskt surrogatmödraskap hade Moderaterna med all säkerhet följt efter. Nu blir det mer osäkert.

Men avgörande är vad regeringspartierna tycker för att det ska bli majoritet i riksdagen. Om utredningen förslagit att reformen ska tillåtas hade det varit osäkert även då, både s och mp är synnerligen oeniga internt. Men när nu förslaget blir att det fortsatt ska vara förbjudet kommer s och mp med all sannolikhet att bli negativa och aldrig lämna ett förslag om det den här mandatperioden fram till 2018. Jag beklagar det. Men så är det.

Dock tror jag att riksdagen så småningom kommer rösta för att tillåta altruistiskt surrogatmödraskap. Det lär dock inte hända före 2018.


Uppdatering 1.

Politiska bedömningar av utredningen om surrogatmödraskap.

Jag har nu följt regeringens presskonferens. Det är tydligt att utredaren försöker hitta så negativa vinklar som möjligt av just surrogatmödraskap. Man ställer helt andra krav för just den reformen när det gäller "försiktighetsprincipen" än andra reformer som lämnats om barns situation i utredningar senaste 20 åren. Det är ofta i princip politiska bedömningar som lämnas om surrogatmödraskap istället för fokus på barnets bästa. En utredning har givetvis rätt att göra politiska bedömningar men det bör förtydligas att det är så. Ett exempel är att man inte kan säkerställa att i princip alla barn kommer må bra i samband med surrogatmödraskap. Med den logiken hade Sverige inte kunnat tillåtit lesbiska par att bli inseminerade och definitivt inte ensamstående kvinnor att få möjligheten.

De som vill bli föräldrar (bl.a. bögpar) genom surrogatmödraskap blev framställda vid presskonferensen närmast som egoistiska monster. Nu är det dock en kille som jag vet blivit pappa genom surrogatmödraskap (från USA). Vi träffades för många år sedan i politiska sammanhang. Och han är en av de mest sociala och ödmjuka killar jag träffat. Han och hans man använde säkert inte det här för att utnyttja någon kvinna. Det har också varit reportage i TV om ett bögpar som verkligen värnade om surrogatmamman även om hon "bara" var en kvinna från Indien som de förmodligen aldrig skulle möta igen efteråt om de inte själva ville det.

Självklart är det här bara anekdotiska exempel, det avslöjar inget om hur folk som skaffar barn genom metoden är eller inte är. Det jag vänder mig emot är att gruppen generellt betraktas som hänsynslösa egoister av en del. Och det som diskuteras i Sverige är just icke-kommersiellt surrogatmödraskap. Kommersiellt surrogatmödraskap är inte tillåtet i något EU-land och inget svenskt riksdagsparti är för den reformen som har betydligt fler risker inblandade.


Uppdatering 2.

Piratpartiet mest positivt till surrogatmödraskap.

Bland riksdagens 10 största partier är Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna och Feministiskt initiativ tydligt emot att tillåta ens altruistiskt surrogatmödraskap. Det är  precis som i porr-debatten - attityden om att pornografi är fel - en ohelig allians av konservativ-kristen höger och radikalfeministisk vänster om man ska förenkla det något.

Piratpartiet (som bekant är utanför riksdagen precis som fi) är det av de 10 partierna som är mest positivt till surrogatmödraskap eftersom de principiellt är för altruistiskt surrogatmödraskap och inte tagit ställning till om även även kommersiell sådan ska tillåtas som i bl.a. USA. Övriga 9 partier är emot det senare även om en betydande minoritet i c även vill legalisera den verksamheten. HBTQ-föreningen Öppna moderater är för kommersiellt surrogatmödraskap.

Själv är jag idag synnerligen tveksam till kommersiellt surrogatmödraskap. Och det trots att jag vill avskaffa sexköpslagen och tillåta folk att sälja sex (vilket inte betyder att jag rekommenderar någon att göra det). Att blanda ihop betydande summor av pengar med graviditet i 9 månader är en mycket mer omfattande reform än att tillåta säljande av sex. Den som säljer sex kan - i alla fall teoretiskt - sluta med det när som helst. För den som yrkesmässigt är surrogatmamma, är gravid och ångrar sig blir det betydligt mer komplicerat. Personen kommer bli återbetalningsskyldig till mycket pengar-. Därför är jag idag inte beredd att ta ställning för kommersiellt surrogatmödraskap.

Centerpartiet har idag på sin hemsida publicerat en notis om att de är kritiska emot regeringens utredare när det gäller att behålla förbudet emot altruistiskt surrogatmödraskap. Även RFSL är negativa till det..HBTQ-siten Qx rapporterar om utredningens rekommendation i den delen.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar