onsdag 17 februari 2016

Mp vill införa könsneutrala personnummer.


Ett av regeringspartierna, Miljöpartiet, vill att Sverige inför könsneutrala personnummer. Anna-Klara Müntzing, politisk anställd inom mp, mailar.
Här kommer svar på din frågeställning: Vad tycker Miljöpartiet 2016 om att införa könsneutrala personnummer? Svarsalternativen är "ja", "möjligen" och "nej". Vilket av de tre alternativen beskriver bäst mp.s attityd idag? Svaret är ja.
Just Miljöpartiet var faktiskt det första riksdagspartiet att ta ställning för könsneutrala personnummer. Från en artikel i Aftonbladet 2005.
.... Förslaget har antagits vid miljöpartiets kongress i Gävle. - Det handlar om att könsneutralisera personnummer överhuvud taget, säger språkröret Maria Wetterstrand. Hon jämför med de personnummer som för några år sedan gavs till invandrare. - För några år sedan fick alla invandrare ett personnummer där man kunde se att de var invandrare. Det togs senare bort och det här är ett beslut i linje med det. Förslaget skulle underlätta speciellt för transsexuella. - Ingen krogvakt ska kunna se på personnumret om man är man eller kvinna, säger Maria Wetterstrand....
Reformen är inte med i nuvarande partiprogrammet.

I mp:s partiprogram från 2005 var följande med.
.... Vi vill även att personnummer och identitetshandlingar ska vara könsneutrala ....
Nuvarande partiprogrammet innehåller dock inte något om könsneutrala personnummer. I riksdagen har mp varit otydliga. Från ett gemensamt särskilt yttrande från Socialdemokraterna och Miljöpartiet i skatteutskottet i början av 2014.
Könsidentifikationen via personnumret har fortfarande en stor betydelse för möjligheten att få ut data och statistik som är viktig för att kunna identifiera de skillnader som finns mellan könen. Uppgiften är också en viktig markör om kön för den byter könsidentitet. Den som har fattat beslut om ett könsbyte har ofta levt som sitt nya kön under en längre tid. Därför är det viktigt att det finns en möjlighet att skyndsamt få byta kön juridiskt när den medicinska processen har påbörjats....
Mp bör vara pådrivande för reformen i skatteutskottet.

Att mp nu förklarar att de ännu tydligt är för att könsneutrala personnummer bör införas är positivt. I riksdagen har de dock inte gjort något som helst för att driva på i syfte att en utredning startas om reformen. Tvärtom har de alltså i ett särskilt yttrande absurt nog argumenterat emot den. Trots att mp då var oppositionsparti och helt fria att formulera sin åsikt. Vänsterpartiet (som blev för könsneutrala personnummer sommaren 2015) lämnade dock förslag om det i en partimotion i höstas. Anna Wallén (s) har i flera år lämnat motioner om reformen - även om s som parti hittills inte tagit ställning för den.

Skatteutskottet i riksdagen behandlar just nu betänkandet (rapporten) Skatteförfarande och folkbokföring där motionerna om könsneutrala personnummer är en del. 3 mars ska de lämna ifrån sig rapporten och 9 mars kommer riksdagen i sin helhet debattera och rösta om den. Om du vill kontakta ledamöterna i skatteutskottet om reformen bör du göra det inom närmaste veckan.

Jag utgår från att Miljöpartiet efter tidigare vacklande i riksdagen faktiskt driver på för att utskottet ska lämna en positiv kommentar till att starta en utredning om könsneutrala personnummer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar