onsdag 10 februari 2016

Insändare om att Sverige bör införa tredje juridiskt kön.


Skånes största tidning, Sydsvenska dagbladet, har idag på sin hemsida publicerat min insändare om att Sverige bör införa ett tredje juridiskt kön. Den finns även i papperstidningen, del c.

Riksdagens konstitutionsutskott börjar behandla betänkandet (rapporten) Fri- och rättigheter imorgon, 11 februari. De ska vara klara med den 22 mars men något datum för när riksdagen i sin helhet ska debattera och rösta om rapporten är ännu inte fastställt. Konstitutionsutskottet ska behandla bl.a. motioner (förslag) om att införa ett tredje juridiskt kön. Det finns partimotioner från Vänsterpartiet och Folkpartiet. Men även s.k. enskilda motioner (betyder att partiet kan men inte måste hålla med om innehållet) från Alexandra Völker (s), Susanne Eberstein och Kerstin Nilsson (båda s), fyra mp-ledamöter bl.a. partiets HBTQ-politiska talesperson Annika Hirvonen.  Orsaken till att mp inte lämnat en partimotion är att regeringspartier nästan aldrig gör det.

Vill du försöka påverka ledamöterna i konstitutionsutskottet att i den kommande rapporten ta ställning för införande av ett tredje juridiskt kön bör du göra det senast i början av mars.
Utred om människor ska kunna välja ett tredje kön. 

En del människor vill tillhöra ett tredje juridiskt kön. Det handlar bland annat om att slippa definieras som antingen man eller kvinna i identitetshandlingar.

Reformen kan tyckas vara en utopi. Men det var också en könsneutral äktenskapslag för tjugo år sedan. Det kan möjligen finnas administrativa problem som måste lösas men de som är negativa bör också rannsaka sina värderingar om vad det är som är så hotande om en liten grupp av människor skulle få den här möjligheten. Om det vore möjligt att tillhöra ett tredje juridiskt kön hade deras situation förbättrats utan att det blivit någon försämring för andra.

Liberalerna blev – som första borgerliga parti – i höstas positiva till att införa ett tredje juridiskt kön. Sedan några år är Vänsterpartiet och Miljöpartiet för samma sak. Socialdemokraterna lovade i valrörelsen 2014 att partiet vill utreda reformen. Moderaterna har lämnat sitt tidigare tydliga motstånd och skaffat sig attityden "möjligen". Centerpartiet beslutade i höstas att de är beredda att ompröva sin policy även om de ännu formellt är negativa till reformen. Det betyder att om s-mp-regeringen i vår tillsätter en utredning kommer förmodligen bara Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna att motsätta sig det.

Indien, Nepal och Bangladesh tillåter människor att tillhöra ett tredje juridiskt kön. Australien, Nya Zeeland och Pakistan har delvis infört möjligheten (bland annat när det gäller pass) men inte i hela samhället. Sydafrika har i sin konstitution ett principiellt erkännande av att det finns ett tredje juridiskt kön. Tyskland tillåter föräldrar att ange att deras barn varken är pojke eller flicka, oftast handlar det om att barnet är intersexuellt. Alltså att det föds med otydlig biologisk könstillhörighet.

En utredning om att införa möjligheten att tillhöra ett tredje juridiskt kön bör tillsättas snarast.

Bengt Held

partipolitiskt neutral liberal

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar