fredag 12 februari 2016

HBTQ-kultur. Undantagsmänniskor - Norrhem, Rydström och Markusson Winkvist.


Från bokförlagets presentation av Undantagsmänniskor (andra och reviderade upplagan 2015) av Svante Norrhem, Jens Rydström och Hanna Markusson Winkvist.
Denna bok är ett översiktsverk som behandlar könsöverskridande och samkönad kärlek och sexualitet i Sverige från forntid till nutid. Här beskrivs HBTQ-personers liv och det omgivande samhällets attityder samt de förändringar som skett under den långa tid som behandlas. Kvinnors och mäns olika livsvillkor diskuteras genomgående och den svenska historien sätts också in i ett större globalt sammanhang genom att utblickar till förhållandena i andra länder görs. Undantagsmänniskor ger en överskådlig bild av den svenska HBTQ-historien och syftar till att lyfta fram och besvara vanliga frågor i ämnet, exempelvis om homosexualitet alltid har funnits, om det fanns könsöverskridare på medeltiden, hur synen på bisexualitet har förändrats i historien eller varför öppenheten kring HBTQ är så mycket större i dag än för tjugofem år sedan. Inför utgivningen av den andra upplagan har boken reviderats och uppdaterats genomgående och utblickarna till andra länder omarbetats. Undantagsmänniskor är avsedd som kurslitteratur i historia och genusvetenskap vid universitet och högskolor, men är givande för alla som vill fördjupa sina kunskaper i HBTQ-frågor.
Boken är inte politiskt korrekt.

Att den på ca 200 sidor hyfsat väl sammanfattar det vi idag kallar historien om HBTQ-personer är givetvis bra i sig. Men boken har fler förtjänster än så. Den är inte politiskt korrekt och försöker inte få historiska personer och händelser att bli HBTQ-aktiga när det saknas bevis för att det var så. För den attityden blir faktiskt lika fel som när traditionella historiker försökt tolka personer och händelser enligt heteronormen. Istället erkänns att i synnerhet före medeltiden är det mycket svårt att avgöra hur den verkliga situationen egentligen var. 

Positivt är också att Undantagsmänniskor i princip fördelar lika mycket utrymme åt bögar, lesbiska och transpersoner. Och gör det utan att det blir en känsla av att något är "inkvoterat".

Jag hittar tre sak-fel i boken.

Från sid 148.
.... men riksdagen enades kring en skrivning om att "en samlevnad mellan två parter av samma kön är från samhällets synpunkt en fullt acceptabel samlevnadsform"....
Det var dock inte en enig riksdag som lämnade den kommentaren utan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Vpk (idag v). Moderaterna var för en alternativ kommentar eftersom de tyckte majoritetens formulering var för positiv till samkönade relationer.
.... Utskottet vill framhålla att det från samhällets synpunkt ej finns något att erinra emot samlevnad mellan personer av samma kön....
Från sida 152.
.... År 2001 ändrades lagen så att alla nya borgerliga äktenskapsförrättare också måste registrera partnerskap....
Riksdagen har aldrig fattat något sådant beslut, att just nya borgerliga vigselförrättare även måste vara partnerskapsförrättare. Däremot blev vigsel- och partnerskapsförrättare ett gemensamt uppdrag generellt 2006. Från sid 153.
.... Från 2006 har lesbiska och ensamstående kvinnor rätt till assisterad befruktning på allmänna kliniker....
Lesbiska par fick möjlighet att bli inseminerade vid kliniker 2005 och ensamstående kvinnor får det 1 april 2016.

Men tre sakfel är inte fruktansvärt allvarligt i en bok där varje sida innehåller mycket information. Ska jag sammanfatta mitt omdöme är den här boken den bästa inom fack-litteratur-genren jag recenserat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar