tisdag 1 december 2015

Moderaterna sprider klyschor och icke-besked inom HBTQ-politiken.


Jag publicerar här det officiella svaret från Moderaternas HBTQ-politiske talesperson Olof Lavesson (bilden) som sommaren 2014 "lovade" att han skulle förvandla m till HBTQ-vänligaste riksdagspartiet. Hans kommentarer är ibland så bedrövligt dåliga att jag inte kan låta bli att granska dem kritiskt.
Som du skriver har Moderaterna stämmobeslut på att inkludera transpersoner i såväl hets- som hatbrottslagstiftningen. Frågan är dessutom prioriterad för oss. Kunskapen om hatbrott i samhället i stort måste öka, både när det gäller att en sådan lagstiftning faktiskt finns och hur den ser ut. Det krävs även ett tydligare fokus på dem som utsätter andra för hatbrott och hur sådan brottslighet kan motverkas på ett tidigt stadium.
Moderaterna är emot hatbrott. Det är faktiskt sant. Berättar Olof. Nu är det bara så att m (näst efter sd som ännu inte tagit ställning för reformerna utan tvekar ännu) blev sist bland riksdagspartierna om att ställa sig bakom att transpersoner ska få skydd av hatbrottslagarna. Jag kanske inte ska avslöja att jag följt en del interna dokument inom Moderaterna som visat att Olof Lavesson och partiets HBTQ-förening Öppna moderater aktivt varit negativa till att transpersoner skulle bli inkluderade av lagen emot hets emot folkgrupp (med den något udda logiken att eftersom hetslagen är fel bör minsann inga nya grupper bli inkluderade). De kan ju faktiskt ändrat sig.

M sviker löfte från Anna Kinberg Batra.
Och m tog något motvilligt ställning för det vid ett regeringssammanträde som ett val-utspel augusti 2014. Alla regeringar oavsett partifärg gör utspel i valrörelser (det gjorde s-regeringar också) och jag klandrar inte Allians-regeringen för det men det här är faktiskt inget nytt. Men vi fortsätter.
Moderaterna har ifrågasatt informationsplikten, inte minst mot bakgrund av den medicinska utvecklingen som skett. Att Moderaterna på sin partistämma nyligen röstade för att utreda ett eventuellt avskaffande av informationsplikten för hiv är viktigt. Om utredningen inte visar att informationsplikten är nödvändigt bör den avskaffas. När det gäller HIV är det angeläget att det finns ett omfattande preventivt arbete, inte att stigmatisera enskilda. Det är viktigt med såväl om kunskapsspridning och testning som rådgivning. Utredningen ska vara förutsättningslös, men anledning till att man vill göra en utredning är ju att man ser behov av en förändring.
Det här är också fascinerade. Moderaterna ställde sig bakom i valrörelsen 2014 att informationsplikten för hiv-positiva bör utredas förutsättningslöst. Som ett av sista partierna i riksdagen. Men bättre sent än aldrig. Men nu finns det bara en detalj. På Moderaternas hemsida publicerades i samband med Stockholm Pride 2014 en artikel där partiordförande Anna Kinberg Batra kommenterade.
Avskaffa informationsplikten för hiv-smittade
Ett nytt språk - Moderat-iska.
Nu må jag vara traditionell rent språkligt. Om att parti hävdar att en lag ska avskaffas betyder det inte att den ska utredas förutsättningslöst. Men Moderaterna har möjligen ett helt nytt språk. Vi kan kalla det Moderat-iska. Ett språk som betyder att ett liberal-konservativt parti som av en händelse gör ett utspel av ett sommar-evenemang ny-språkar. Och som en slump är det Stockholm Pride. Liberalerna i partiet gillar det.

Men några månader senare försäkrar partiledningen till de konservativa delarna av partiet "Men hallå, vem har inte gjort utspel vid Pride? Vet ni inte att Kinberg Batra politiskt flirtar med bögar på Östermalm? Vi vill bara förutsättningslöst utreda det." Och det blev lugnt i partiet igen.
Vi vill se fler trygga familjer, oavsett vilket kön föräldrarna har. Därför ser vi positivt på den utredning alliansregeringen tillsatte om surrogatmödraskap och de förslag som är framtagna om ensamståendes rätt till insemination. Frågorna om surrogatmödraskap och embryodonation har många nyanser och exakt hur lagstiftning kan och bör se ut är något som vi tar ställning till efter ordentlig utredning och analys av utredningens förslag. Återigen finns det ingen anledning att göra en utredning om man inte ser ett behov av förändring. En modern föräldraförsäkring måste vara anpassad efter hur familjer faktiskt ser ut i dag. Nya och varierande familjekonstellationer, stjärnfamiljer, kräver ett mer flexibelt system som fler kan ta del av och känna trygghet i. Däremot förespråkar inte Moderaterna i nuläget fler än två vårdnadshavare.
M är faktiskt ännu för en utredning de själva tillsatt.
Olof Lavesson avslöjar här att m faktiskt är för nuvarande utredning av embryodonationer och surrogatmödraskap ska tillåtas. Det är fascinerande som icke-besked. M, fp och c beslutade - när de var regeringspartier - med stöd av s, mp och v - att tillsätta en utredning om bl.a. de två reformerna. Återigen finns det en olycklig - för Moderaterna -detalj. Från artikeln på Moderaternas hemsida i somras förklarade dess ordförande Anna Kinberg Batra bl.a. följande.
Tillåt reglerat surrogatmödraskap.
Återigen är jag språkligt traditionell. Att vara för en reform och att förutsättningslöst utreda är faktiskt inte samma ska. För att göra en jämförelse. Om Moderaterna hävdar att senaste jobbskatteavdraget från tidigare borgerliga regeringen bör vara kvar eller om om s-mp-regeringen förutsättningslöst bör utreda om det senaste jobbskatteavdraget bör behållas eller avskaffas ger det olika signaler. Eller hur?
Du skriver också att Moderaterna är för att det ska ställas högre krav på kommuner och landsting. Helt riktigt är det något som Moderaterna driver aktivt.
M ska ha en eloge i en del.
Här ska m ha en eloge för att 2015 tagit ställning för något som är bra inom HBTQ-politiken, Och faktiskt är bland de tydligaste bland riksdagspartierna. Men det är egentligen enda nya beskedet inom området från partiet senaste halvåret.
Att värna asylrätten och stärka kunskapen hos Migrationsverket om HTBQ-frågor tar du också upp i ditt mejl. Det har varit prioriterat för Moderaterna. Även om asylmottagandet i Sverige för tillfälligt är ytterst ansträngt är det viktigt att HBTQ-frågor och HBTQ-personers situation som flyktingar får större uppmärksamhet och att mer görs. Det bör återspeglas i Sveriges bistånds- och utrikespolitik, och i hela EU:s asylpolitik.
Olof berättar inte något nytt. Det är fint det han kommenterar. Men det mest intressanta är att han inte besvarar min fråga som var följande. Motsätter sig m ännu att det görs en utredning om hur lagen om asyl p.g.a. sexuell läggning, kön och könsidentitet? Om det blir det ingen kommentar.
När det gäller juridiskt könsbyte har Moderaterna som parti, som du skriver, inte något stämmobeslut. 
Precis. Det skrev jag. Men jag frågade också om m - efter att fp tagit ställning för att införa ett tredje juridiskt kön - är berett att byta attityd från "nej" till "möjligen" om reformen?. Och - igen - blir det ett icke-besked.

Den här bloggen är inte partipolitisk. Jag har riktat skarp kritik emot nuvarande s-mp-regering och kommer säkert ofta göra det igen. Men en regering som svajar skulle behöva en opposition en stabil inom HBTQ-politiken. Tyvärr tycks m inte bidra till det idag. Det är bra att Folkpartiet (och Vänsterpartiet utanför budget-politiken) är engagerat som oppostionspartier men två 5-%-partier kan givetvis inte ensamma föra en effektiv opposition för att driva HBTQ-reformer framåt i riksdagen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar