fredag 4 december 2015

M lämnar motstånd emot införa tredje juridiskt kön.


Moderaterna, Sveriges näst största parti, svänger om ett tredje juridiskt kön bör tillåtas i Sverige. Även om det är en försiktig förändring. Hittills har m kategoriskt avvisat reformen. Från ett av mailen jag skickat till partiet.
.... Moderaterna har tagit ställning för att avskaffa tvångssteriliseringar av transsexuella, att transpersoner bör omfattas av lagarna om hets och hatbrott, att stödja att namnlagen blivit friare etc. Sedan 2008 finns en bra lag emot diskriminering på plats där könsidentitet äntligen blev inkluderat av dåvarande m-ledda regeringen. Men det finns en lucka. Sex av de sju diskrimineringsgrunderna i den "vanliga" diskrimineringslagen (som gäller för arbetsmarknad, försäljning av varor och tjänster etc) är inkluderade även i regeringsformens diskrimineringsförbud. Men inte könsidentitet. Dåvarande borgerliga regeringen gjorde upp med s, mp och v 2010 om att införa förbud emot "sexuell läggning" i regeringsformen kapitel 2 (som är bindande för riksdag, regering och myndigheter och inte bara som målsättningsparagraf som kapitel 1 i regeringsformen). Jag kommer inte kräva att m preciserar om ni är för att ett eventuellt förbud emot diskriminering p.g.a. könsidentitet bör placeras i kapitel 1 eller kapitel 2. Idag finns dock könsidentitet inte med ens i målsättningsparagrafen i kapitel 1. Det fattades en bred politisk uppgörelse 2010 om förändringar av regeringsformen. Jag välkomnar dem. Men ni vet säkert lika väl som jag att ett ansvarstagande parti alltid så småningom måste ompröva formuleringarna i grundlagarna. Det är just därför det görs förändringar av bl.a. regeringsformen. Nu har det passerat ca 5 år sedan senaste förändringarna av grundlagarna trädde i kraft. Är m berett att nu som ingångsvärde byta attityd från "möjligen" till "ja" om att transpersoner (könsidentitet) ska bli inkluderat vid nästa reformering av diskrimineringsförbudet i regeringsformen....
M tvekar tyvärr ännu om 18-årsgränsen för juridiska könsbyten bör sänkas.

Jon Millard
är politiskt anställd inom m och lämnar följande kommentarer om de tre reformerna.
.... I RF står idag att det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person. Enligt förarbeten/prop står att ”Uppräkningen är dock inte uttömmande, utan skall ses som exempel på olika åtskillnadsgrunder som omfattar grupper av människor som för närvarande riskerar eller rent faktiskt utsätts för diskriminering eller omotiverad särbehandling i samhället. Det åligger alltså det allmänna att motverka diskriminering även på grund av andra – liknande – osakliga omständigheter som gäller den enskilde som person, än de som uttryckligen har angetts.” När alliansregeringen skärpte diskrimineringslagen 2008 införde vi just könsöverskridande identitet som en ny diskrimineringsgrund: http://www.regeringen.se/contentassets/9992e1e8bedd4019aaa6a9e8565f778b/ett-starkare-skydd-mot-diskriminering-prop.-20070895. Vi är självklart för att bekämpa diskriminering p.g.a. könsidentitet. Exakt vilka ytterligare lagförslag vi eventuellt kommer att presentera eller stödja får vi återkomma till. En annan fråga handlar om ålder för juridiskt könsbyte. Självklart finns det förståelse för det bakomliggande problemet med att många unga transpersoner mår dåligt, exempelvis i skolan. Det är också grundläggande med respekten för den enskildes privatliv och rätten till självbestämmande och integritet. Frågan är dock exakt vid vilken preciserad ålder ett juridiskt könsbyte ska möjliggöras, och vilka eventuella följder olika alternativ kan få. Vi är alltså inte negativa till förslaget, men vi måste som med många andra förslag såväl analysera förslaget som diskutera det internt. Även i denna fråga kommer vi alltså att återkomma med exakt vad vi tycker, och vilka överväganden vi gör. En tredje fråga handlar om införande av ett tredje juridiskt kön. Även här finns en förståelse för viljan att se en sådan reform. Vi behöver dock fortsätta att se över vilka konsekvenser en dylik reform skulle få exempelvis inom relevant lagstiftning och när det gäller personnummer mm....
I Europarådet har m haft en annan policy.

När det gäller införande av förbud i regeringsformen är beskedet från m tyvärr väntat. Fyra riksdagspartier, mp, c, v och fp har sedan många år tagit ställning för reformen medan s, m, sd och kd tvekar. Kommentaren om sänkt åldersgräns är däremot tydligt negativ för m efter att partiets ordförande Anna Kinberg Batra i somras meddelade att hon var positiv till att sänka åldersgränsen för juridiska könsbyten. Mitt tips är dock att m så småningom kommer att bli för att att nuvarande 18-årsgräns bör sänkas.

Nyheten politiskt är att Moderaterna har en "förståelse för viljan att se en sådan reform" när det gäller att tillåta de individer som vill så att tillhöra ett tredje juridiskt kön. När jag kontaktade m häromåret var de avvisande till att ens resonera om att något alternativ till man och kvinna som juridiska kön. I Europarådet (där Moderaternas HBTQ-politiska talesperson Olof Lavesson är pådrivande inom området från den svenska gruppen) har dock både Socialdemokraterna och Moderaterna argumenterat för att medlemsländer bör överväga att införa ett tredje juridiskt kön som alternativ.
Consider including a third gender option in identity documents for those who seek it,
Tre borgerliga partier har fått vardera ett mer poäng senaste veckorna.

Därmed ökar m med 1 poäng i min partisammanställning. Jag ger poäng till Sveriges 10 största partier efter vad de tycker om 11 nya HBT-reformer och om de vill avskaffa redan genomförda reformer. Poängställningen är följande nu. Maxpoäng är 22.

Miljöpartiet 22p
Vänsterpartiet 22p
Liberalerna (f.d. fp) 22p
Feministiskt initiativ 22p
Piratpartiet 22p
Socialdemokraterna 20p
Centerpartiet 20p
Moderaterna +1p till 19p
Kristdemokraterna 15p
Sverigedemokraterna 6p

Tre borgerliga partier, l, c och m, har senaste veckorna ökat med vardera en poäng. Det har därmed blivit jämnare mellan Alliansen och Röd-gröna om vilket "block" som är HBT-vänligast. Det helt avgörande är dock att borgerliga partier faktiskt driver en aktiv och konstruktiv oppositionspolitik inom HBTQ-politiken.1 kommentar:

  1. Du företräder bara dig själv och har inget uppdrag för nån annan. Det bör mottagarna veta.

    SvaraRadera