torsdag 17 december 2015

Kd har blivit för homoadoptioner men sd är ännu emot.



Flera av riksdagspartiernas har haft kongresser (ibland kallas evenemangen något annat) senaste månaderna. Först Centerpartiet, sedan Kristdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet och sist Sverigedemokraterna. Jag har redovisat motionerna (förslagen) och partistyrelsens förslag till kommentarer. Den som är intresserad av mina bloggposter kan söka efter partinamnen (det finns en sökfunktion här). I princip har kongresserna helt följt respektive partistyrelses förslag. De förändringar som gjort har närmast varit språkliga.

Kd blev för jämställd adoptionslag med siffrorna 134-102.

Trots det finns det två beslut som är principiellt intressanta även om partistyrelsen fått igenom sin politik. Kristdemokraterna beslutade på sitt riksting i oktober att helomvända och bli för att samkönade och olikkönade par ska få adoptera på samma villkor.
.... Kristdemokraterna ställer sig nu bakom lagen som ger samkönade par rätt att prövas som adoptivföräldrar. Den nya linjen har förespråkats av partiledaren Ebba Busch Thor och vann på rikstinget med röstsiffrorna 134 mot 102. Många ombud ville hellre ha en mer luddigare formulering och hänvisa till en formulering i KD:s nya principprogram om att det finns andra familjebildningar än mamma och pappa som ska ha samma respekt och stöd från samhället. Busch Thor betonade dock att KD måste vara tydlig denna fråga. – Många därute i vårt land och i vårt parti uppfattar det som att vi aktivt är emot den lagstiftning som råder. Därför finns det ett behov av att vara tydlig, sade hon. Lagen har gällt sedan 2003....
Kd kampanjade tydligt emot när riksdagen 2002 beslutade om reformen. I många år var de även negativa till s.k. närståendeadoptioner för homopar. Alltså att någon i ett samkönat par adopterar sin partners barn. Där gjorde dock kd en helomvändning 2010. Nu har alltså partiet beslutat att de ska göra detsamma om även övriga typer av adoptioner.

Sverigedemokraterna beslutade däremot att fortsatt vara emot lika möjligheter när det gäller adoptioner och inseminationer. Landsdagarna följde därmed partistyrelsen. Sd vill avskaffa möjligheten för samkönade par att adoptera (förutom närståendeadoptioner som partiet är för) samt avskaffa möjligheten för lesbiska kvinnor att bli inseminerade vid kliniker.

Debatter i riksdagen om HBTQ-fientligheten från IS:

Jag har beslutat att fokusera på svensk inrikespolitik och HBTQ-recensioner på den här bloggen. Ibland måste man begränsa sig. Men nuvarande situationen i de IS-styrda områdena är så förfärlig att det är jämförbart med Hitler-Tyskland (1936-1945) samt Iran på 1980-talet och Afghanistan på 1990-talet. 1936 startade den nazistiska regimen i Tyskland en förföljelse av homosexuella män i synnerhet i Berlin som skulle föra många till koncentrationsläger. Det var inte bara stigmatisering, det blev en skräck-regim emot homosexuella. Islamistiska regimen i Iran avrättade tusentals homosexuella på 1980-talet och förföljelsen blev även förfärlig i taliban-styrda Afghanistan senare.  

Hans Linde (v) som är öppet homosexuell och gruppledare i riksdagen för Vänsterpartiet.
..... Hbtq-personer tillhör dessutom en av de värst drabbade grupperna. Bland annat har IS/Daesh genomfört ett flertal spektakulära avrättningar av personer som utpekats som hbtq-personer....
Fredrik Malm (l)
.... Där hivar man i dag ut homosexuella med ögonbindlar från femte våningen i hus ned på gatan....
..... Homosexuella kastas från höghus....

Uppdatering 1.

Kd är ännu emot inseminationer av lesbiska kvinnor vid kliniker.


Jag har mailat Kristdemokraterna efter att de blev för nuvarande jämlika adoptionslag.
.... Kristdemokraterna beslutade som bekant på rikstinget att ställa sig bakom nuvarande adoptionslag där även samkönade par och ensamstående kan bli prövade som adoptivföräldrar. Partiet bytte därmed officiellt åsikt från "nej" till "ja" om det. En debatt som har koppling till det handlar om lesbiska kvinnor i stabila relationer respektive ensamstående kvinnor ska kunna bli inseminerade vid kliniker. När det gäller det senare är kd tydligt emot. Nu har dock partiet blivit för att även samkönade par kan bli lämpliga föräldrar. Och det finns en avgörande skillnad mellan två lesbiska kvinnor och en ensamstående kvinna, att två vårdnadshavare ökar generellt tryggheten för barnet givet allt annat. Är kd ännu principiellt emot att lesbiska kvinnor kan bli inseminerade vid kliniker eller har ni bytt attityd till "möjligen"? Sex av riksdagens åtta partier är för en könsneutral föräldraskapspresumtion. Sd är emot att lesbiska kvinnor ska kunna bli inseminerade vid kliniker men så länge det är möjligt har de attityden "möjligen" till att införa en könsneutral föräldraskapspresumtion. Är även kd berett att förutsättningslöst pröva om det är en reform som kan gynna vissa barn och därmed byta åsikt från "nej" till "möjligen"?....
Kristdemokraternas HBTQ-politiska talesperson Mia Widell har mailat att partiet
..... hänvisar till hemsidan och våra officiella kanaler där vi självklart informerar om när vi ändrar åsikt eller presenterar ny politik....
Därmed är kd ännu principiellt emot att lesbiska kvinnor ska kunna bli inseminerade vid kliniker. Även om partiet inte idag, som sd, vill avskaffa reformen. Och när det gäller att införa könsneutral föräldraskapspresumtion för lesbiska kvinnor är kd mer negativa än t.o.m. sd. Där har sd meddelat att deras attityd är "möjligen" när lesbiska kvinnor får bli inseminerade vid kliniker. Kd är däremot ännu emot.

Ska man sammanfatta situationen blir det följande december 2015 när det gäller samkönade par och barn.

Samkönade och olikkönade par bör ha möjlighet adoptera på samma villkor.
Ja: s, m, mp, c, v, fp, kd
Möjligen:
Nej: sd

Sd vill avskaffa möjligheten för samkönade par att adoptera förutom närståendeadoptioner som de är för.

Kvinnor i olikkönade och samkönade par bör ha möjlighet att bli inseminerade vid kliniker på samma villkor.

Ja: s, m, mp, c, v, fp
Möjligen:
Nej: sd, kd

Kristdemokraterna är ännu principiellt emot att lesbiska kvinnor har möjlighet att bli inseminerade vid kliniker men har accepterat reformen och vill inte avskaffa den. Sd vill avskaffa möjligheten för kvinnor i samkönade relationer att bli inseminerade vid kliniker.

Det bör införas en könsneutral föräldraskapspresumtion för lesbiska och olikkönade par vid inseminationer.

Ja: s, m, mp, c, v, fp
Möjligen: sd
Nej: kd

Senast 15 februari 2016 ska en utredning om "ofrivillig barnlöshet" lämna förslag bl.a. om en könsneutral föräldraskapspresumtion ska införas. En utredning lämnades 2007 som föreslog att reformen bör införas.







Inga kommentarer:

Skicka en kommentar