tisdag 8 december 2015

Sd försöker skrämma s om sänkt åldersgräns för juridiska könsbyten.


I riksdagen har Mikael Eskilandersson (sd) lämnat en skriftlig fråga till socialdemokratiske sjukvårdsministern Gabriel Wikström (bilden).
Regeringspartierna har, i alla fall i SKL:s yttrande, intagit en tydlig ståndpunkt gällande könsbyte och vill sänka åldern till 15 år för könsbyte och juridiskt byte av kön, så att ungdomar ska få möjligheten att byta kön redan innan puberteten har passerats. Men hur ser man då på vilka konsekvenser det kan få inom andra områden, som till exempel idrotten? Enligt det förslag som SKL har tagit ställning till kommer en pojke, som har varit pojke i över 15 år och har fått en större och starkare skelettuppbyggnad på grund av de genetiska skillnaderna mellan man och kvinna, att tillåtas att byta kön juridiskt och sedan att få tävla inom flickornas division inom till exempel kampsport. Om personen väljer att enbart byta juridiskt kön, så behöver inte personen ha genomgått någon behandling alls och kommer trots det att betraktas som flicka rent juridiskt och därmed vara berättigad att tävla som ”flicka”. Man kan ifrågasätta om man verkligen har övervägt hur de andra flickornas föräldrar kommer att reagera när de ser att en nybliven flicka, som har varit pojke i nästan hela sitt liv och därigenom fått en betydlig större och starkare kropp, ska kämpa mot deras barn. Den fysiska fördelen av att ha varit pojke så länge är oneklig och kan få förödande konsekvenser för hälsan och välmående för de andra flickorna, ett faktum som inte kan förbises. Det är också i alla fall teoretiskt möjligt att personer byter juridiskt kön specifikt för att få fördel inom atletiska sporter, och därmed finns det en uppenbar risk att divisionerna, som är menade för flickor, kommer att bestå av före detta pojkar som har valt att byta kön juridiskt. För de borde, enligt reglerna, få spela i dessa ligor utan att diskrimineras. Har statsrådet tänkt på vilka konsekvenser könsbyte kan få inom idrotten, och vad planerar statsrådet att göra för att detta inte ska missbrukas?
Några saker förtjänar redas ut.

Gabriel Wikström kommenterar följande.
Mikael Eskilandersson har frågat mig om vilka konsekvenser könsbyte kan få inom idrotten och vad jag planerar att göra för att detta inte ska missbrukas. Mikael Eskilandersson ställer frågan med anledning av betänkandet Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (SOU 2014:91). Den utredning som Mikael Eskilandersson hänvisar till har överlämnats, remissbehandlats och ärendet bereds nu inom Regeringskansliet. Då regeringen inte tagit ställning till utredningens förslag kan inget närmare svar på frågan ges.
Vissa skulle nog avfärda sd-ledamotens fråga (han har säkert fått den "godkänd" av sd:s riksdagsgruppsledning för övrigt) som oseriös. Och delvis är den det. Men några saker förtjänar att redas ut eftersom det säkert kommer bli en del av debatten om att sänka åldersgränsen för att få byta kön juridiskt.

Att sänka åldersgränsen förändrar i sig inte något.

Sedan sterilitetskravet avskaffades i könstillhörighetslagen kan en person i och för sig byta kön juridiskt utan krav på ändringar av sin kropp. I lagen om fastställande av könstillhörighet idag finns dock följande krav förutom 18-årsgränsen för att få byta kön juridiskt. "1. sedan en lång tid upplever att han eller hon tillhör det andra könet, 2. sedan en tid uppträder i enlighet med denna könsidentitet, 3. måste antas komma att leva i denna könsidentitet även i framtiden". Att sänka åldersgränsen betyder alltså principiellt inget. Den som är oroad över att 15-åriga pojkar - utan att förändra sin kropp - så småningom kommer byta kön juridiskt för att vinna idrotts-tävlingar borde vara lika oroad att 18-åringar eller 30-åringar kan göra det redan idag. Men vad jag vet inte finns det inte några exempel på att någon 20-årig kille senaste åren startat en lång process att bli tjej bara för att vinna tävlingar.

Om däremot de tre kraven som jag refererat till avskaffas kommer det bli lättare för en juridisk pojke/man - i teorin - att byta kön juridiskt till flicka/kvinna för att enklare vinna idrotts-tävlingar. Så är det absolut. Men där finns en effektiv spärr. Heteronormen. Att vara pojke har något högre status än att vara flicka även i Sverige 2015. Och att de allra flesta individer faktiskt inte vill trixa med juridiska kön av den enkla orsaken att det är en viktig del av den egna personligheten.

Majoritet i riksdagen för sänkt åldersgräns.

Det finns ett gammalt uttryck. Säg aldrig aldrig. Men tills dess att man hittar något exempel på en svensk kille-man som vill bli tjej-kvinna juridiskt bara för att vinna idrotts-tävlingar kanske sd borde fokusera på de verkliga problem som finns i Sverige. Istället för att använda riksdagen som ett forum för att försöka skrämma regeringen till att behålla nuvarande 18-årsgräns, något som sd vill.

Riksdagspartiernas åsikter om 18-årsgränsen för juridiska könsbyten bör sänkas (avskaffas)

Ja, avskaffas: mp, v
Ja, sänkas, s, l, c (Liberalerna har tagit ställning för att sänka åldersgränsen till 12 år enligt utredningsförslaget)
Möjligen: m, kd
Nej: sd
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar