onsdag 14 januari 2015

Motionstips till centerpartister om HBTQ-reformer.


Inledning.

Jag granskar om riksdagspartierna är för alla HBT-reformer av betydelse. Även om partierna är positiva till, eller i alla fall är för att utreda, 8 reformer jag kallar queer.

Fakta.

Centerpartiet har sin partistämma (kongress) i september. Exakt datum och plats är vad jag vet inte avgjort. Sista dag för partiets medlemmar att lämna motionsförslag är 31 januari om den ska behandlas i en krets inom partiet, 28 februari till ett distrikt och 30 april till själva stämman. Att få en motion stödd av en krets eller distrikt ger givetvis en annan tyngd än om den är från en individ. Är du inte medlem i c men känner någon som är det kan du givetvis tipsa hen om det här.

Generell kommentar om Centerpartiet


Centerpartiet var tillsammans med Folkpartiet mest pådrivande för HBTQ-rättigheter i den borgerliga regeringen 2006-2014. C profilerade sig dock sällan utåt om HBTQ, det fanns tyvärr varken med i deras valmanifest inför EU-valet eller riksdagsvalet. I den tidigare borgerliga regeringen blev partiet tvunget att ibland kompromissa bort HBTQ-reformer i förhandlingar med i synnerhet Kristdemokraterna.

Motionstips.


C är (ännu) inte för följande HBT-reformer.

1. Införande av ett tredje juridiskt kön.

Centerpartiets attityd har hittills varit nej till reformen, det finns dock en betydande minoritet inom partiet som är för förslaget. Och i höst skulle en motion till stämman och medföljande debatt internt i c kunna leda till att en majoritet ställde sig bakom reformen. Införande av ett tredje juridiskt kön kan tyckas vara en utopi idag men det var också en könsneutral äktenskapslag för 20 år sedan. Det kan möjligen finnas administrativa problem men partierna bör också rannsaka sina värderingar om vad det är som är så hotande om en liten grupp av människor skulle få möjlighet att få tillhöra ett tredje juridiskt kön. En parlamentarisk utredning bör tillsättas snarast möjligt om reformen.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet är för reformen, Socialdemokraterna och Folkpartiet vill utreda den. När ska Centerpartiet lämna sin konservatism när det gäller införande av möjligheten att juridiskt varken definiera sig som man eller kvinna?

2. Sänkning av åldersgränsen för att få byta juridiskt kön.

Den borgerliga regeringen startade februari 2014 en utredning om åldersgränsen för att få byta juridiskt kön (observera att det inte handlar om medicinska "könsbytesoperationer" utan bara om att tillåta unga att i sina juridiska handlingar få byta kön). Utredningen skulle lämna sin rapport senast 31 december 2014 men tydligen har den blivit försenad. Argumenten är dock starka för att tillåta tonåringar att byta kön juridiskt (efter vårdnadshavares godkännande). Vilken exakt åldersgräns det bör vara (om det ska finnas någon åldersgräns) måste en stämma inte ta ställning till, däremot att nuvarande 18-årsgräns är för rigid. Genom domstolsprocesser har 12-17-åringar nu fått rätt att välja könskonträra (typiska för motsatta könet) namn. Att sänka åldersgränsen för möjlighet att byta kön juridiskt är i linje med det.


C är inte för att ens utreda följande queer-reformer.

3. Införande av möjlighet för fler än två vårdnadshavare för barn.

Familjer är olika. Det håller de flesta med om - i teorin. Även om den här reformen inte bara skulle påverka samkönade familjer så skulle det nog få störst effekt inom den gruppen. Det kan handla om ett lesbiskt par där en av kvinnorna blivit inseminerad med sperma från en man som vill vara engagerad som pappa åt barnet. Idag får en sådan familj problem om de vill att alla tre ska ha juridiska rättigheter. Det här är en kontroversiell reform och en av orsakerna till det är nog oro för att det skulle vara "månggifte light". Men det är ju inte det som är poängen, utan att få det att fungera mer praktiskt för vissa familjer. S, mp och v har tagit ställning för reformen, som progressivt liberalt parti inom familjepolitiken borde även c kunna göra det. Irlands regering (bestående av ett borgerligt och ett socialdemokratiskt parti) har 2014 lämnat ett förslag om att barn ska kunna få upp till 4 vårdnadshavare om det bedöms vara till barnets bästa.

4. Avskaffa informationsplikten för hiv-positiva.


Den lag som tvingar hiv-positiva att berätta om sin sjukdom före sexuella kontaktar, även om de tillämpar säkrare sex, bör avskaffas. För mig har det här varit en svår fråga. Jag har lyssnat på debatten från båda håll och har i flera år argumenterat för att en utredning så snabbt som möjligt ska startas om informationsplikten ska vara kvar eller inte. I Västeuropa är det bara Sverige och Norge som har den här typen av lagar. Det betyder givetvis inte att det måste vara fel men att det är inte givet att ett demokratiskt land ska ha informationsplikt för hiv-positiva. Till sist handlar det här om människosyn. Och för mig som liberal också om när staten ska reglera människors privata relationer. Det finns många saker som jag som liberal tycker är oetiska utan att de för den skull bör vara juridiskt straffbara. Vi har alla ett ansvar att bekämpa spridningen av hiv. Även vi som är hiv-negativa.

Övriga kommentarer om motionstips.

5. Att även sambopar (samkönade eller olikkönade) ska kunna bli prövade som adoptivföräldrar.

Centerpartiet är för reformen men har inte drivit det i riksdagen. Det är möjligt med ett kongressbeslut om att göra det. 2009 presenterade adoptionsutredningen sin rapport till dåvarande borgerliga regeringen. Ett av förslagen är att även sambopar ska få adoptera. Idag är det bara par som ingått äktenskap eller partnerskap som har rätt att adoptera tillsammans. 2008  skaffade Europarådet en ny barnkonvention när det gäller adoptioner. I den fanns med att även heterosexuella sambopar och samkönade par bör få adoptera om ett land bedömer att det är till barnets bästa.

Att tillåta (olikkönade och samkönade) sambopar att adoptera är en logisk utveckling av att Sverige 2002 tillät samkönade par som ingått partnerskap att bli kunna få adoptera Det kan ju inte vara ett äktenskap (eller partnerskap) i sig som garanterar stabilitet och trygghet för ett barn. Många sambopar (hetero eller homo) har mer stabila relationer än folk som gift sig.

Snart kommer ensamstående kvinnor få bli inseminerade vid kliniker. Ett argument har varit att det är inkonsekvent att tillåta ensamstående att blir prövade som adoptivföräldrar men att sedan förbjuda ensamstående (kvinnor) att få möjlighet att bli inseminerade vid kliniker. Men samma inkonsekvens finns när det gäller ogifta par. En kvinna kan idag bli inseminerad vid en klinik om hen har en samborelation med en man eller annan kvinna. Däremot  är det förbjudet för ett sambopar att bli prövade som adoptivföräldrar.

Därför bör ansvariga myndigheter istället göra en individuell bedömning av om ett par har en tillräckligt stabil relation för att vara lämpliga som adoptivföräldrar.  Precis som när det gäller samkönade gifta par är det till sist det land ett barn adopteras från (om det är en internationell adoption) som avgör vilka som ska få adoptera barn från landet. Vad det handlar om är att Sverige inte ska ställa krav på att ett par måste ha ingått äktenskap (eller partnerskap) för att få bli prövade som adoptivföräldrar.

Och om Sverige inför nya regler är det inget "experiment". Nederländerna och Belgien tillåter sambopar (samkönade eller olikkönade) att adoptera barn om paret bott ihop i minst 3 år. Storbritannien tillåter sambopar att adoptera utan någon sådan begränsning, samboparet ska dock inte vara nära släktingar.

6. Att ogifta pappor enklare ska kunna bli erkända som förälder till ett barn, om mamman till barnet nekar till att mannen är pappan startar ofta en lång och byråkratisk process.

C är för reformen men har inte drivit den i riksdagen. Det är möjligt att med ett kongressbeslut göra det. Det här är en reform som främst handlar om situationen för heterosexuella män. Kan det var queer? Tror någon att det inte kan vara queer att genomföra en reform som främst gynnar heteromän har hen inte fattat något om vad patriarkala strukturer är för något. De strukturerna handlar om att mäns roll är främst utanför hemmet medan kvinnors roll handlar om ansvar för barnen. Jämställdhet går åt båda hållen. Att män blir diskriminerade p.g.a. sitt kön är lika fel som när kvinnor blir det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar