torsdag 29 januari 2015

Insändare om äldre HBT-personers situation.


Sydsvenska dagbladet, Skånes största tidning, har idag publicerat en insändare av mig om situationen för äldre HBT-personer. C-delen sid 15 av tidningen.
Den dåvarande borgerliga regeringen publicerade i början av 2014 en HBT-strategi. En plan för att förbättra situationen för homosexuella, bisexuella och transpersoner (HBT). Det var välkommet. Men en grupp som nästan inte kommenterades alls där är äldre HBT-personer. Hittills har de flesta av dem dolt vilka de är inför andra, uppvuxna i ett extremt homofobt och transfobt samhälle. Men antalet äldre som är öppna med sin sexuella läggning och/eller könsidentitet lär öka ordentligt närmaste 15-20 åren.

Socialstyrelsen publicerade 2013 en rapport, Äldre HBT-personer och kommunernas vård och omsorg om äldre - en kartläggning. Den visar att ambitionerna varierar ordentligt när det gäller att alla inom äldreomsorgen ska få ett bra bemötande oavsett sexuell läggning och könsidentitet. Av kommunerna är det 16 % som rapporterar att de senaste tre åren tagit upp situationen för äldre HBT-personers vård och omsorg i nämnd eller förvaltningsledning. Siffran för kommuner med fler än 50 000 invånare är 45 % medan den i övriga kommuner är 6 %. Bara 9 % av kommunerna har senaste året bedrivit utbildning av personer inom vård och omsorg som behandlat äldre HBT-personers situation. Endast i en av de kommuner som är med i enkäten har i princip all vårdpersonal fått del av sådan utbildning.

Det som krävs nu är att socialdemokratisk-miljöpartistiska regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) börjar engagera sig på allvar för äldre HBT-personers situation. En bra start är att ta initiativ till en ordentlig kunskapsinventering (Socialstyrelsens rapport ger indikationer på problemet men är inte tillräcklig). När den är lämnad bör s-mp-regeringen återkomma med konkreta förslag för att bekämpa diskriminering av HBT-äldre och heteronormativa attityder inom äldreomsorgen. Äldre personer är en grupp som i sig riskerar att bli diskriminerad i samhället.

Den åldersdiskriminering som möter många är oacceptabel. Än värre blir det när individer möts av attityder där de inte blir respekterade p.g.a. sin sexuella läggning eller sin könsidentitet.

Bengt Held, liberal
Malmö

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar