onsdag 14 januari 2015

Jonas Sjöstedt (v) "pressade" i partiledardebatten Jan Björklund (fp) om tre transreformer.I årets första partiledardebatt var det en politiker som fokuserade på HBTQ-rättigheter, Vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedt (bilden). Efter att Jan Björklund (fp) hållit sitt anförande tog Sjöstedt upp det i en replik-debatt.
Jan Sjöstedt (v)

.... En av de saker som oroar mig i dag i fråga om hbtq-personers rättigheter är allt hat och alla hot som finns. Det är också den psykiska ohälsan i gruppen unga transpersoner. Var fjärde ung transperson har försökt ta sitt liv. Var tredje ung transperson har någon gång inte vågat gå ut på grund av hot. Men vi kan förändra det här. Vi kan fortfarande förändra de här normerna. Vi kan fortsätta att gå i spetsen för att göra det här och bekämpa transfobin.Jag har tre förslag. Jag undrar hur du och Folkpartiet ställer er till dem. Det första är att man ska införa ett annat juridiskt kön än man eller kvinna. Många länder har gjort det. Göteborgs kommun gör det redan i sina medarbetarundersökningar. Varför ska människor som inte passar in i de snäva normer som vi har inte ha en lagstiftning som är anpassad även efter dem? Det andra förslaget är att man ska ta bort 18-årsgränsen för byte av juridiskt kön. Varför ska en 17-årig kvinna tvingas leva med pass och id-kort där det står att hon är man? Det tredje som jag funderar över är alla dem som tvångssteriliserades fram till vår tid. Är det inte dags att de får både ursäkt och skadestånd?

Jan Björklund (fp)

Tack, Jonas Sjöstedt, för att du tar upp ett samhällsproblem som inte omfattar den stora majoriteten men en liten grupp som har varit väldigt utsatt! Historiskt har de varit ännu mer utsatta. Och de är utsatta i dag också. Jag tycker att det är bra att du tar upp detta.Vi har ju med jämna mellanrum möjlighet att diskutera den här typen av frågor, inte minst inför organisationer, då vi ofta tillsammans deltar i olika samtal. Nu lade du fram tre förslag, och du vill att jag ska ta ställning omedelbart. Det är jag inte beredd att göra, men jag vill inte utesluta något av dem. Allt det här var ju olagligt förr i tiden. När det gäller homosexuella har det nåtts en betydande grad av tolerans i dag. Men för gruppen transpersoner tror jag att det är längre kvar. Jag delar den uppfattningen. Det är ett psykiskt lidande som dessa personer utsätts för. Jag är helt beredd att i stor ödmjukhet delta i samtal för att förbättra de här personernas situation på olika sätt.

Jonas Sjöstedt (v)

Jag vill tacka Jan Björklund för svaret. Jag menar att det är bråttom. När man ser den enorma utsatthet som finns – de utsätts för både hot och hat – och att det är en så hög nivå av psykisk ohälsa är det ganska brådskande.Jag tolkar ändå ditt svar som att du är beredd att överväga ett nytt juridiskt kön. Det tycker jag är ett stort och viktigt steg. Sverige ligger lite efter här. Jag tolkar det som att du är beredd att avskaffa 18-årsgränsen för byte av juridiskt kön och att det är dags för en kompensation till dem som tvångssteriliserats. Det har hänt i andra fall att man har gått med på en kompensation....

Jan Björklund (fp)

Ja, nu fick Jonas Sjöstedt det att framstå ungefär som att jag sagt ja till förslagen. Det har jag inte gjort, men jag sa att jag absolut är beredd att titta på dem och fundera på dem. Det är en grupp som har lidit mycket. De lider fortfarande mycket i det svenska samhället. Även om vi sannolikt är mer moderna, toleranta och liberala i våra värderingar än de flesta andra samhällen i det här sammanhanget har vi ytterligare en bit kvar. 
Genom den s.k. decemberöverenskommelsen (uppgörelse mellan s, m, mp c, fp, kd om hur de ska hantera omröstningar om budgetar i riksdagen) kommer s-mp-regeringen med stöd av v kunna ge statlig kompensation till tvångssteriliserade transsexuella utan att behöva stöd från andra partier. Om de röd-gröna partierna enas om det, hittills är mp och v för det i sak medan övriga riksdagspartier tvekar. Det är budgetpolitik.

S-mp-regeringen är också fri att tillsätta en utredning om att införa ett tredje juridiskt kön. Utredningen om att möjligen sänka eller avskaffa 18-års-gränsen som den tidigare borgerliga regeringen tillsatte kommer förmodligen snart att lämna sin rapport, den skulle egentligen publicerats senast 31 december 2014.

Men för att genomföra de två senare reformerna i riksdagen (om s blir för dem, partiet tvekar om dem ännu) krävs det stöd från minst ett annat parti. Folkpartiet kommer förmodligen spela en avgörande roll i en sådan situation, men även Moderaterna och Centerpartiet kan få betydelse så småningom.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar