tisdag 21 augusti 2012

Tre riksdagspartier för könsneutral namnlag för tonåringar - men s och m tvekar ännu.


För några veckor sedan skickade jag ut en enkät till riksdagspartierna om vad de tycker om att 12-17- åringar ska få välja s.k. könskonträra namn.
Jag bedömer dock att det augusti 2012, med de förändrade värderingar när det gäller transpersoners mänskliga rättigheter som förekommit senaste åren, faktiskt är rimligt att kräva att ett riksdagsparti som vill kalla sig HBT-vänligt tar ställning för att barn 12-17 år som själva vill och fått vårdnadshavares godkännande (det är alltså dubbla garantier för att det är till barnets bästa) ska få välja ett namn som är "typiskt för det motsatta könet". I synnerhet för tonåringar som är transpersoner är det här en viktig frihetsreform. Ungdomar 12-17 år kan nu byta till ett namn som är könskonträrt. Det har Patent- och registreringsverket beslutat i en ny praxis....

Direkt efter Regeringsrättens dom (om att namnlagen ska tolkas könsneutralt för vuxna) 2009 kontaktade jag riksdagspartierna och alla meddelade att de var för en könsneutral namnlag för vuxna. Sverigedemokraterna, som då var utanför riksdagen, meddelade att de inte var för reformen men inte heller emot den. Jag betraktar den nya policyn (för 12-17-åringar) som ännu ett steg mot en utveckling där folk slipper bli diskriminerade p.g.a. sin könsidentitet. Med anledning av det här kommer jag så småningom att ha med rätten för tonåringar (12-17-åringar) att välja ett könskonträrt namn (efter vårdnadshavares godkännande) när jag i senare rapporter bedömer politiska partiers HBT-vänlighet. Inte bara för vuxna som hittills. 
Hittills har fem riksdagspartier svarat. Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet förklarar att de stödjer rätten för 12-17-åringar att (med vårdnadshavares godkännande) välja könskonträra namn. Socialdemokraterna och Moderaterna förklarar att de vill avvakta att namnlagsutredningen ska lämna sin slutrapport 1 mars 2013 men deras kommentarer i övrigt avslöjar att de är försiktigt positiva till reformen. Folkpartiet, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har ännu inte svarat.

Dåligt omdöme att delta i islamofoba evenemang igen och igen.

Ni som följer min blogg vet att jag i flera år ihärdigt försvarat Lars Vilks (bilden) både när det gäller hans yttrandefrihet och rätt att "häda" religioner och emot anklagelserna att han skulle vara islamofob. Efter att ha granskat hans senaste kommentarer i samband med att han ska besöka och hålla tal i New York för den islamofoba föreningen Sion konstaterar jag att min bedömning av Vilks ännu är rätt i sak.

Jag träffade själv honom när han höll ett föredrag i Malmö stadsbibliotek för något år sedan. Mediabilden av honom som någon vulgär människa stämmer inte. Han är försynt, resonerande och verkade begåvad. Han är inte islamofob eller främlingsfientlig enligt vad jag kan bedöma. Trots det har han nu figurerat i så många sammanhang i islamofoba kretsar att det blir svårt för mig att entydigt försvara honom. Att en gång delta i någon yttrandefrihetsdebatt där inbjudan kommer från islamofober vars värderingar man inte delar må vara hänt.

Men nu har det hänt så ofta att jag konstaterar att Vilks har dåligt omdöme när det gäller de evenemang han vill vara en del av.  Egentligen kanske han är idealist, att tro att det sammanhang man är i inte har någon betydelse, bara de kommentarer man själv lämnar. Men så är det ju inte och det borde Lars Vilks veta efter flera års debatt. Jag hade själv haft respekt för att någon icke-homofob som kritiserat RFSL vid ett tillfälle varit med som talare vid något arrangemang av någon homofob förening, för yttrandefrihetens skull. Men inte om det hänt igen och igen.

Just i Vilks situation, där man med rätta kämpar mot islamism och mot ängsliga PK-människor borde han ha vett att hålla sig borta från de islamofoba kretsarna. Att han inte gör det beklagar jag, för debatten om yttrandefrihet och rätten att "häda" även islam är för viktigt att lämna åt islamofoba partier och föreningar som Sverigedemokraterna och Sion.


Uppdatering 1.

Inkonsekvent av kulturinstitutioner i Sverige.


Konstnärerna Marianne Lindberg de Geer och Ola Åstrand drar sig ur utställningen "Udda och jämt" arrangerad av länsmuseet Jamtli i Östersund.  Som jag kommenterade i bloggposten kan jag inte längre entydigt försvara Lars Vilks. Och att nu stoppa honom måste inte vara ett tecken på feghet inför islamister. Han har ett dåligt omdöme när det gäller de kretsar där han vistas ibland.

Men det betyder inte att jag argumenterar för att hans konst ska stoppas (i synnerhet som den inte har någon koppling till islam) i Östersund. Visst har ansvariga rätt att göra det som markering. Men jag vet också att kulturinstitutioner i Sverige i decennier gett fritt utrymme åt Jan Myrdal, Sven Wollter och andra anhängare av kommunistiska diktatursystem. Myrdal har också gjort allvarligt homofientliga kommenterar bl.a. i samband med Stockholm Pride 1998 då han kallade det för ett evenemang som främjar "rövknulleri" (sic!). Sångaren Ken fick i flera år inbjudningar till kulturevenemang trots att han lämnat homofoba kommentarer. Markus Birro har fått leda program i TV trots transfobi i sina krönikor. Den dag svenska kulturinstitutioner bojkottar vänsterextrema och HBT-fientliga med samma iver som människor som rör sig i islamofoba kretsar (eller rasister vilket Vilks dock inte är) ska jag respektera er. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar