torsdag 9 augusti 2012

Könsneutral namnlag för 12-17-åringar. Vad tycker partierna?

Idag skickar jag ut mail till riksdagspartierna om vilken åsikt de har om att namnlagen nu är könsneutral även för 12-17-åringar. Här är mailet till m-politiker. Jag har placerat rubriker som inte fanns i mailet för att göra bloggposten mer lättläst.


I det här mailet kontaktar jag er

För att utröna om Moderaterna som parti stödjer den policy som svenska myndigheter juni 2012 gjort av namnlagen, att någon som är 12-17 år får (med vårdnadshavares godkännande) byta till ett namn som är könskonträrt (typiskt för vederbörandes juridiska kön)

För tonåringar som är transpersoner är det en viktig frihetsreform.

Jag har medvetet avvaktat med att skicka det här mailet till er först efter att min senaste HBT-rapport blivit publicerad och Stockholm Pride är förbi för i år. Det här är inte en reform som jag hittills bedömt vara ett kännetecken på ett partis HBT-vänlighet. Ett parti kan ju vara tveksam till att namnlagen blir könsneutral för barn utan att det har med dess HBT-värderingar att göra. Jag bedömer dock att det augusti 2012, med de förändrade värderingar när det gäller transpersoners mänskliga rättigheter som förekommit senaste åren, faktiskt är rimligt att kräva att ett riksdagsparti som vill kalla sig HBT-vänligt tar ställning för att barn 12-17 år som själva vill och fått vårdnadshavares godkännande (det är alltså dubbla garantier för att det är till barnets bästa) ska få välja ett namn som är "typiskt för det motsatta könet". I synnerhet för tonåringar som är transpersoner är det här en viktig frihetsreform.

Utredningen (där alla riksdagspartier är representerade) om en översyn av namnlagen ska lämna sin rapport senast mars 2013. Men redan i oktober hålls ett seminarium i Uppsala om vilka förändringar som behöver göras i namnlagen. Ungdomar 12-17 år kan nu byta till ett namn som är könskonträrt. Det har Patent- och registreringsverket beslutat i en ny praxis. Från ett pressmeddelande från Diskrimineringsbyrån Uppsala, RFSL, RFSL-Ungdom, RFSU och transföreningarna FPES och Kim.
Den förändrade praxisen kom till efter det att organisationerna RFSL, RFSL Ungdom, KIM och FPES tillsammans med juristen Kerstin Burman från Diskrimineringsbyrån i Uppsala tillskrivit PRV i ärendet. Sedan år 2009 har det varit fritt fram för myndiga personer att byta eller lägga till förnamn utan hänsyn till personens könstillhörighet. Detta blev klart efter Regeringsrättens dom i vad som blivit känt som ”Jan-Olov Madeleine-målet”, ett mål som drevs av Kerstin Burman.

Tyvärr har de två myndigheter, Skatteverket och PRV, som beslutar kring namnbyte, hanterat frågor om namnbyte olika efter domen, vilket har varit ett problem för många. Vilken myndighet en person kan vända sig till styrs bland annat av om personen tidigare har bytt namn..... PRV bedömer inte längre ärenden som gäller byte till ”-dotterefternamn” eller byte av förnamn för personer över 12 år utifrån sökandes könstillhörighet. Omyndiga personer måste dock ha vårdnadshavares tillåtelse.

- Vi välkomnar PRV:s besked i dessa namnfrågor. Vi kan konstatera att äntligen, snart tre år efter den så kallade ”Jan-Olov Madeleine”-domen, finns en enhetlig rättspraxis där individer får välja namn utifrån andra omständigheter än kön. Detta är en efterlängtad och betydelsefull framgång för HBTQ-communityt. Det innebär att fler personer nu kan välja ett namn som bättre stämmer överens med deras identitet och levnadssätt, vilket förenklar och förbättrar livet i vardagen, säger Kerstin Burman.
Bara sd tvekar om det är rätt att låta namnlagen vara könsneutral för vuxna.

Direkt efter Regeringsrättens dom (om att namnlagen ska tolkas könsneutralt för vuxna) 2009 kontaktade jag riksdagspartierna och alla meddelade att de var för en könsneutral namnlag för vuxna. Sverigedemokraterna, som då var utanför riksdagen, meddelade att de inte var för reformen men inte heller emot den. Jag betraktar den nya policyn (för 12-17-åringar) som ännu ett steg mot en utveckling där folk slipper bli diskriminerade p.g.a. sin könsidentitet. Med anledning av det här kommer jag så småningom att ha med rätten för tonåringar (12-17-åringar) att välja ett könskonträrt namn (efter vårdnadshavares godkännande) när jag i senare rapporter bedömer politiska partiers HBT-vänlighet. Inte bara för vuxna som hittills.

Stödjer Moderaterna Patent- och registreringsverkets tolkning av att namnlagen ska vara könsneutral för 12-17-åringar (om både barnet och dess vårdnadshavare vill det)?


Uppdatering 1.

Åldersgränsen för juridiska könsbyten och "könsbytesoperationer bör sänkas.

Jag vill förtydliga att jag inte kommer ha med en könsneutral namnlag för 12-17-åringar i den rapport jag planerar publicera sommaren 2013. Inte bland "nya HBT-reformer" eftersom reformen redan är genomförd, om än i praxis. Själva lagen är redan könsneutral.

Jag har resonerat likadant när det gäller könsneutral namnlag för vuxna efter regeringsrättens dom hösten 2009. Men i mina rapporter i samband med Stockholm Pride 2007-2009 hade jag med "könsneutral namnlag för transpersoner" bland "nya HBT-reformer." Det enda som skulle kunna påverka partiernas poäng i min HBT-rapport 2013 är om något av dem (kanske Sverigedemokraterna) skulle förklara att de är för att i lag förtydliga att namnlagen inte ska vara könsneutral alternativt att de accepterar den är könsneutral för vuxna men inte för barn 12-17 år (med vårdnadshavaraes godkännande).

Viktigt borgerliga regeringen snabbt startar utredning om åldersgränsen för juridiska könsbyten.

Jag skulle också kunna ha med att tonåringar (med vårdnadshavares godkännande) ska få byta kön juridiskt. Men där blir det problematiskt. Socialstyrelsen föreslog i sin utredning 2010 av könstillhörighetslagen ett utredande av åldersgränsen till 16 år. Men jag tycker själv det känns godtyckligt att maila Moderaterna, Socialdemokraterna etc. och kräva de ska acceptera att 16-åringar fritt ska få byta kön juridiskt för att få full poäng i mina rapporter, däremot ska de kunna neka 15-åringar samma möjlighet.

Precis som när det gäller informationsplikten för hiv-positiva har jag omvärderat vad jag tycker om att barn ska få byta kön juridiskt. Läkare som är emot att barn ska få genomgå "könsbytesoperationer" brukar konstatera att barns kroppar är färdigutvecklade först i 16-årsåldern men en sänkning till den åldern skulle nog leda till få medicinska problem. Och när det gäller juridiska rättigheter är det ju ännu enklare att sänka åldersgränsen eftersom det är enkelt att "byta igen" om tonåringen senare ångrar sig. Jag kan alltså redan nu konstatera att en sänkning av åldersgränsen för juridiska könsbyten är lämplig, om det ska bli 16 år eller någon annan åldersgräns är svårt att avgöra. Samma sak gäller för "könsbytesoperationer" av barn (om barnet, vårdnadshavarna och läkaren är ense, om någon av dem inte accepterar det ska operationen inte få genomföras ) Men egentligen krävs det en utredning av det, jag hoppas den borgerliga regeringen så snabbt som möjligt tillsätter en sådan som de lovat i regeringsförslaget om en ny könstillhörighetslag. Definitivt för riksdagsvalet 2014.


Uppdatering 2.

Fascim, kommunism och islamism har bara lett till förföljelse.


Kristdemokratiska ungdomsförbundets (kdu) ordförande Aron Modig blir idag intervjuad i Dagens Nyheter om hans resa till kommunistdiktaturen där han blev inblandad i en bilolycka och sedan förhörd och kvarhållen av regimen.  Ni som följer min blogg vet att jag definitivt inte gillar kdu, som är ännu mer konservativa inom HBT-politiken än Kristdemokraterna. När jag kontaktade partier och ungdomsförbund 2009 om vad de tycker om en könsneutral namnlag var kdu ensamma om att vara emot reformen. T.o.m. Sverigedemokraterna var mer "liberala" än kdu eftersom sd "tvekade" om det var rätt att vuxna fritt ska få välja könskonträra namn. Medan kdu var emot det om än att de förklarade att de inte vill avskaffa reformen.

Trots det förtjänar kdu och andra som ger stöd år oppositionen på Kuba en eloge för det. Fördelen med demokratier som Sverige, USA och andra länder är att folk kan fritt kritisera konservativa politiker och rösta bort dem. Samma möjlighet har folk på Kuba aldrig fått när det gäller landets kommunistiska regim. Att delar av vänstern (även inom HBT-rörelsen bl.a. sångaren Jan Hammarlund) försöker bagatellisera det är faktiskt skamligt. Totalitära ideologier som fascism, kommunism och islamism har bara orsakat förtryck och förödelse.


Uppdatering 3.

Vänsterpartiet har som första parti svarat efter att jag mailat dem, v stödjer nuvarande policy att barn 12-17-åringar ska få välja könskonträra namn (med vårdnadshavares godkännande).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar