onsdag 18 juli 2018

Qx är för undfallande emot Stefan Löfven (s) om fler än två vårdnadshavare.Jag har följt Qx partiledarintervjuer. I allt väsentligt har tidningen hanterat det bra och framfört relevanta frågor. Visst blev det fel om Sverigedemokraterna och att de skulle jobba för att avskaffa möjligheten för samkönade par att vigas i Svenska kyrkan. Det är inte sant vilket jag kommenterat i en tidigare bloggpost. Sist ut att bli intervjuad av Qx är statsminister Stefan Löfven (s).
.... Jag läste i ert hbtq-program att ni även arbetar för att ett barn ska kunna ha fler än två vårdnadshavare. – Ja, vi tycker att det är rimligt eftersom familjer ser annorlunda ut numera. Det är helt enkelt för barnens bästa. Jag använde själv begreppet ”stjärnfamilj” vid min första regeringsförklaring just på grund av detta. Samhället utvecklas, och då måste politiken också göra det....
Löften är inget värda om de inte genomförs.

Qx reporter Pär Jonasson borde tagit reda på att det där löftet fanns redan inför valet 2014 från både s och mp, de som sedan blev regeringspartier. Han borde pressat Löfven om varför regeringen inte startat en utredning om reformen som de lovade. Istället för att harmlöst konstatera att de ännu är för en reform de inte ens brytt sig om att utreda.  Samma sak om införande av ett tredje juridiskt kön. Det är hur lätt som helst för ett oppositionsparti att lova radikala reformer vid Pridedebatter inför en valrörelse men det är inget värt om det sedan inte tas något initiativ om det blir ett regeringsparti.

Hoyre i Norge är HBTQ-vänligare än Moderaterna i Sverige.

Fredrik Säweståhl och Helge Y L’Orange leder höger-HBTQ-föreningar i Sverige respektive Norge. De har en gemensam debattartikel hos Qx. Främlingsnegativa och tidigare HBTQ-negativa Fremskrittspartiet ("sd light") bildade regering med Hoyre (m) för några år sedan. Min spontana reaktion var att det skulle bli reformstopp inom HBTQ-området. Istället har de levererat reform efter reform bl.a. införande av könsneutrala personnummer. Dels handlar det om att Fremskrittspartiet har svängt en del i sak, dels att de vikt sig för Hoyre. De prioriterar inte att jobba emot HBTQ-reformer.

Hoyre är för könsneutrala personnummer - m är emot.

Men Säweståhl har ett problem där. Hoyre är för könsneutrala personnummer. I Sverige är m emot reformen tillsammans med sd och kd. I Norge har högerregeringen infört möjlighet för minderåriga att från 6 års ålder byta juridiskt kön. Moderaternas budskap är att nuvarande åldersgräns på 18 år för juridiska könsbyten kanske ska sänkas med några år.


Uppdatering 1.

En ny regering fokuserar på att ändra den ekonomiska politiken första året.

Så var det när Allians-regeringen tillträdde hösten 2006, samma sak för Röd-gröna regeringen 2014. Så blir det om det Sverige får en borgerlig regering i september, först 2020 lär den leverera på allvar. Även om vi HBTQ-aktivister givetvis tycker våra reformförslag är bland de som snabbast bör genomföras får man respektera den prioriteringen.  Varje regeringskansli har begränsat med resurser både när det gäller pengar och personal. Men vallöften bör givetvis genomföras inom mandatperioden. Där har s-mp svikit.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar