tisdag 21 mars 2017

S-mp-regeringen signalerar kraftigt liberaliserad könstillhörighetlag.För första gången signalerar s--mp-regeringen att den planerar att lämna ett förslag om en kraftigt liberaliserad lag när det gäller byte av juridisk könstillhörighet. Man kan förvisso - med rätta - kritisera att det dröjt så länge. Men beskedet att regeringen vill lämna en proposition våren 2018 är i sak välkommet och nu handlar det om att den nya könstillhörighetslagen blir både frihetlig och värnar minderårigas situation. RFSL välkomnar också beskedet från regeringen.

2015 lämnade en utredning bra och balanserade förslag till en betydligt friare könstillhörighetslag. Som jag påpekat tidigare vill jag dock att dispens för 15-17-åringar att göra "könsbytesoperationer" ska tillämpas synnerligen restriktivt. Eftersom det är ett beslut som är svårt att ändra efteråt. En del (förvisso relativt få) transpersoner har ångrat att de gjort sådana operationer. Att placera ett sådant ansvar på minderåriga bör inte tillåtas vanligen. Det kan dock finnas 15-17-åringar som har sådan ångest för sin kropp och där det finns en allvarlig risk för en ung persons hälsa att en medicinsk operation är motiverad när man gör en helhetsbedömning. Dock ska det bara vara tillåtet om både ansvarig läkare och vårdnadshavarna godkänner det förutom individen själv.

Bara sd är för att behålla 18-årsgränsen för byte av juridiskt kön.

När det gäller byte av juridiskt kön är situationen annorlunda, sådant går att relativt enkelt justera om någon ångrar sig. Dagens 18-årsgräns är fyrkantig och byråkratisk. Att förenkla byte av juridiskt kön för 12-17-åringar som utredningen föreslår är en del av en agenda för att öka friheten för individer.

Av riksdagens åtta partier är sex principiellt för att sänka (eller avskaffa) 18-årsgränsen för att byta juridiskt kön även om flera av dem inte beslutat vilken som ska bli den nya åldersgränsen. Sverigedemokraterna vill behålla 18-årsgränsen medan Kristdemokraterna tvekar om det ska bli en sänkning. Vänsterpartiet vill helt avskaffa åldersgränsen för byte av juridiskt kön precis som Feministiskt initiativ och Piratpartiet utanför riksdagen.


Uppdatering 1.

Juridiskt könsbyte för barn yngre än 12 år.

När det gäller att även barn yngre än 12 år ska få byta juridiskt kön med vårdnadshavarnas godkännande har jag inte tagit slutgiltig ställning. Jag respekterar givetvis att RFSL precis som flera partier är för det. Men nu har vi ett utredningsförslag om att tillåta det från 12 års ålder, det har skickats ut på remiss. Det finns inget förslag om avskaffande helt av åldersgränsen som remissinstanser fått möjlighet att kommentera. Och en del av den svenska modellen - som är trög ibland men också har som ambition att garantera väl förberedda lagförslag - är att politiska förslag ska ut på remiss först. Undantagen från den regeln är få.

Att sänka åldersgränsen till 12 år är en viktig frihetsreform. Säkert blir det senare en debatt om den ska avskaffas helt. Då får alla en ny möjlighet att ta ställning till det. Jag är inte engagerad för att hindra barn yngre än 12 år att byta juridiskt kön med vårdnadshavares godkännande. Det skulle säkert inte leda till allvarliga problem. Men innan jag eventuellt ger min välsignelse till en sådan reform vill jag ha en debatt, utredning och remissrunda.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar