lördag 26 november 2016

S-mp-regeringens policy emot hatbrott innehåller få nya åtgärder.


I torsdags meddelade s-mp-regeringen att de antagit Nationell plan emot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Från dokumentet.
.... Regeringen använder begreppet liknande former av fientlighet i betydelsen ideologier, uppfattningar eller värderingar som ger uttryck för fientlighet mot människor som uppfattas bryta mot samhällets normer när det gäller t.ex. sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Det kan ta sig uttryck i t.ex. homofobi, bifobi och transfobi. Arbetet mot dessa former av fientlighet är en självklar del av planen och dess åtgärder, men av språkliga skäl kommer ibland endast ordet rasism användas även när homofobi och transfobi omfattas....
Mer polariserad debatt.

Jag välkomnar att regeringen lämnat den här planen. Rasism, främlingsfientlighet och HBT-fientlighet är allvarliga problem. Som det förtydligas i dokumentet finns det en paradox. Människor i Sverige har generellt blivit mer toleranta senaste decennierna. Samtidigt har det blivit en "motreaktion" där de extremt intoleranta mobiliserat sig mer än tidigare, i synnerhet i social media.
.... Att.... anse att olika kulturer inte kan samexistera, har kommit att bli uttryck för rasism i dag....
Där har dock regeringen fel. Rasism handlar om att människor har olika värde efter hudfärg och etnicitet. Om människor accepterar svarta som är "assimilerade" men inte om de ägnar sig "somalisk kultur" (i delar det är förenligt med svenska lagar och mänskliga rättigheter) är de främlingsfientliga (vilket också ska kritiseras), de kan även vara rasister men måste inte vara det.

Få ny konkreta förslag.

Regeringens nationella plan sammanfattar delar av arbetet emot hatbrott och intolerans. Men de konkreta nya förslagen är få. Den vanligaste formuleringen när det gäller vad som ska göras framåt är att en myndighet ska "fortsatt" planera, samla in statistik, återredovisa etc. Förutom det som regeringen tidigare aviserat om att inkludera transpersoner i bl.a. lagen om hets emot folkgrupp finns följande åtgärder med.
.... Regeringen kommer under 2017 att presentera en handlingsplan för att värna det demokratiska samtalet mot hot och hat. Med handlingsplanen kommer ett strategiskt och systematiskt arbete att inledas för att förebygga utsatthet och hot och hat i det offentliga rummet och hos centrala aktörer som deltar i det offentliga samtalet.... Regeringen kommer under 2017 att inbjuda till en dialog med berörda aktörer för att diskutera hur rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott på bl.a. sociala medier kan förebyggas och motverkas....
Det är tunt i ett dokument som s-mp-regeringen förberett i betydligt mer än ett år, signalerat ska bli en viktig policy och som blivit kraftigt försenat. Positivt är dock att det inte finns med några extrema förslag om kvotering och identitetspolitik. Kanske Sverige nått så långt i kampen emot hatbrott att det nu främst handlar just om det pragmatiskt vardagliga arbetet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar