tisdag 29 november 2016

Nya radikala föreningen Transförsvaret har både rätt och fel när de ockuperade Socialstyrelsen.


Transförsvaret (bilden är deras logga) är en ny förening för transpersoners rättigheter. 21 november genomförde ca  50 aktivister från föreningen en ockupation av socialstyrelsen. Jag är själv homosexuell cis-person och är en av de i Sverige som har bäst koll på HBTQ-politiken historiskt och idag. Från organisationens hemsida.
.... Pride är mycket fest men lite verkstad där transpersoners närvaro fortfarande inte är självklar. Aktivismens närvaro tar ofta ett steg bakom festandet och firandet. Detta i kontrast till 1979 när socialstyrelsen ockuperades av aktivister. Kravet att avskaffa homosexualitet som en psykisk sjukdom fick omedelbar effekt. Varför, kan man fråga sig, slutade man med något som fungerade....
Att sjukdomsförklaringen av homosexualitet avskaffades snabbt efter ockupationen av socialstyrelsen 1979 var faktiskt mer tur än skicklighet. Myndigheten hade sedan flera år diskuterat internt om den skulle genomföra reformen, de flesta politiker hänvisade till just socialstyrelsens pågående arbete. Chefen för myndigheten, Barbro Westerholm, (som då inte var med i något parti, senare l-politiker) lyssnade på ockupanterna (med motiveringen att de inte verkade farliga vilket en del av hennes kolleger trodde) och genomdrev sedan snabbt en förändring. Reformen hade genomförts även utan ockupationen men påskyndades av den och det blev även viss media av aktionen. Något som på sikt gynnade homorörelsen. Men det hade varit en helt annan sak att genomföra ockupationer i riksdagen, det hade förmodligen inte lett till något positivt, snarare tvärtom.
.... Många lider av ångest, stress och depression och nästan alla har förlorat bekanta eller vänner till antingen våld, otillräcklig vård eller psykisk ohälsa. Att sjukdomsförklara ”transsexualism” snarare än obehaget av dysfori sjukdomsförklarar transpersoner; Det är inte sällan en ursäkt till transfobiskt våld, okunnig sjukvårdspersonal eller destruktivt självhatande....
Stötande att kalla sjukdomsförklaring för "ursäkt" för våld.

Att Transförsvaret kallar sjukdomsförklaringen för en ursäkt för transfobiskt våld är både fel och stötande. Våldet emot homosexuella minskade inte på 1980-talet därför att sjukdomsklassificeringen tagits bort, snarare tvärtom därför att bögar och lesbiska blev mer synliga. Ansvariga inom Transförsvaret är synnerligen naiva om de tror folk som hatar ger sig på just transsexuella och inte transvestiter med hänvisning till att att transvetism togs bort i sjukdomsförklaringen för några år sedan. De som hatar transpersoner håller inte koll på socialstyrelsens sjukdomsklassificering, jag lovar.

Stötande är att våldet ursäktas, när det är helt oacceptabelt. Transförsvaret syftar förmodligen på att våldet förklaras (vilket inte är detsamma som ursäktas) av sjukdomsklassificeringen men då borde de också formulerat sig annorlunda. Men även att våldet förklaras av det är alltså fel. Transförsvaret borde också känna till att klassificeringen delvis finns kvar för att motivera att det offentliga (skattebetalare) ska betala medicinska operationer i samband med att någon vill förändra sin kropp. Mitt tips är att Transförsvaret vill att skattebetalare även framåt ska bekosta dyra "könsbytesoperationer". Men om en "frisk-förklaring" av transsexuella kombineras med skattebetald vård för sådana operationer vore det givetvis det bästa.

HBTQ-rörelsen måste få provocera och inte bara "sprida kärlek".

När det är framfört har Transförsvaret flera viktiga poänger. När en främlingsfientlig grupp häromåret ville genomföra en parad i en invandrartät förort till Stockholm kommenterade en Prideaktivist "Pride-evenemang handlar om att sprida kärlek och inte om att provocera". Det är givetvis ohistoriskt och absurt. Därför att HBTQ-aktivism och Prideparader alltid provocerat många. Ett HBTQ-evenemang som inte får provocera någon är inte värt något. Precis som att konst (som Lars Vilks Muhammed-tavlor) som inte får provocera någon är en absurd vision. Men givetvis bör aktioner vanligen hållas inom lagens gränser, civil olydnad är bara (ibland) berättigad i situationer där varje annat alternativ inte verkar fungera. 

Transförsvaret har också rätt i att Pride-evenemang i Sverige senaste 10 åren blivit "av-politiserade". Företag och myndigheter tävlar om att förbättra sitt varumärke genom att delta i parader. Vilket givetvis egentligen är positivt, det motsatta (som i bl.a. Ryssland) vore förfärande. Men risken är också att Pride-evenemang så småningom bara handlar om att "sprida kärlek" (för att referera till en tidigare kommentar) utan något politiskt innehåll. De första gay-evenemangen (där den grupp som vi idag kallar transpersoner var en viktig del) var synnerligen politiska och möttes sällan av kärlek.

Avskaffande av juridisk könstillhörighet inte aktuellt idag.

Jag bifogar här "kraven" från Transförsvaret utan att ta ställning till varje del. Ni som följer min blogg vet dock att jag driver att riksdagen bör införa könsneutrala personnummer samt stödjer ett utredningsförslag om att 15-17-åringar (med vårdnadshavares godkännande) i undantagsfall bör ges tillstånd till "könsbytesoperationer". Jag är inte beredd att föreslå avskaffande av juridisk könstillhörighet i ett samhälle där könsstatistik ännu är viktig i kampen för jämställdhet, men på sikt är det givetvis möjligt. Övriga reformer bör kunna diskuteras och för- och nackdelar bli en del av den politiska debatten.
· Uteslut socialstyrelsen från transvården och ta bort dess makt i transpersoners identitet. · Ta bort restriktioner för icke-binära transpersoner inom transvården.
· Standardisera transvården genom hela landet så att transpersoner inte behöver resa över landet för kompetent vård.
· Förbjud onödiga ingrepp på intersex personers könsorgan utan deras egna tillstånd och önskan.
· Forska och gör statistik kring transpersoners hälsa, välmående och ekonomiska situation med mål att förbättra transpersoners generella välmående.
· Ta bort restriktioner för asylsökande transpersoner inom sjukvården.
· Reducera väntetider i vården och hos myndigheterna genom att ta bort onödiga möten, prövningar och obligatoriska ”provperioder”.
· Avskaffa juridisk könstillhörighet och inför könsneutrala personnummer.
· Avsluta all deportering av asylsökande HBTQ-personer till länder där de sätts i fara eller saknar grundläggande skydd och rättigheter.
· Öka möjligheten att spara könsceller utan krav på diagnosen ”transsexualism”.
· Sänk åldersgränsen inom transvården för unga transpersoner.
· Öka möjligheten för alternativa könskorrigerande ingrepp såsom typer av orkidektomi och hysterektomi.
· Öka möjligheten för sekundära transitionsbehandlingar såsom mastektomi eller hårborttagning.

Uppdatering 1.

Den här bloggposten har mötts av hat från vissa vänsterextremister inom HBTQ-rörelsen.

Redan inom några timmar efter att jag publicerat den här bloggposten och tipsat om den på Transförsvarets faceboook-sida har jag mötts av hat från vänsterextremister i social media. Men jag vill citera Michelle Obama.
When they go low, we go high.
Jag förstår att många transpersoner haft det tufft men jag tror inte de inom gruppen som nu sprider hat emot mig i social media är representativa för gruppen. Tvärtom att de flesta gillar mitt enträgna engagemang för trans-rättigheter. Men till vänsterextremisterna vill jag framföra. Ni som hatar mig önskar jag allt bra. Ärligt. Många av er har identitetsångest men jag är verkligen inte den som är orsaken till den. Tvärtom har jag fått Dagens nyheter att nästan varje år sedan 2002 och även i två EU-parlamentsval ha artiklar om mina HBT-rapporter. Jag påverkar mer än många styrelseledamöter inom RFSL även om de också gör ett viktigt arbete.

Det som provocerat en del är att jag kallar mig en av de 50 ledande HBTQ-aktivisterna i Sverige. I Jantelagens Sverige är det givetvis just lika provocerande som när någon transperson hävdar hen varken är man eller kvinna. Men jag vidhåller att jag är det. Jag påverkar ibland rakt in i regeringskansliet..

En del transpersoner på vänsterkanten må hata mig men jag lovar att kämpa för deras mänskliga rättigheter. Varje dag i veckan. Även de förtjänar trans-vänligare lagar. ;-)


Uppdatering 2.

Feministiskt initiativ och Piratpartiet är för Transförsvarets förslag på reformer.
Det största partiet utanför riksdagen, fi, meddelar på sin hemsida att det ställer sig bakom förslagen på reformer från föreningen Transförsvaret. Även pp, det näst största partiet, utanför svenska parlamentet ger stöd genom dess partisekreterare Anton Nordenfur. För ordningens skull vill jag påpeka att det alltid är lättare för oppositionspartier att ta ställning för radikala förslag än för de som är med i regeringen. För partier utanför riksdagen blir det än enklare. Feministiskt initiativ har en förmåga att just fixera sig vid män-kvinnor i många debatter, där har Piratpartiet betydligt större trovärdighet genom att de utgår från individens rättigheter.  Men när det är framfört är det tydligt att fi och pp bildar en opinion som idag visserligen bara samlar 3-4 % tillsammans men om några år kan influera även riksdagspartierna när det gäller de här förslagen, kanske främst mp, v och l. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar