söndag 4 september 2016

Stockholm prides styrelses gullande med kd är delvis fel.


Det känns något udda att som liberal kritisera Stockholm prides ordförande Christian Valtersson (bilden)  från vänster men någon gång ska vara första gången. :-). Från en artikel i Uppsala tidning i slutet av juli.
.... Statsminister Stefan Löfven och Kristdemokraternas Ebba Bush Thor har meddelat att de kommer att gå i paraden. Det blir första gången en partiledare för Kristdemokraterna deltar. Hon är välkommen. Hon har ändrat KD:s politik när det gäller homoadoptioner och homoäktenskap, vilket vi välkomnar. Visst har partiet mer att göra, men de har anpassat sig så pass mycket att vi absolut tycker att vi kan välkomna dem, säger Christian Valtersson, ordförande Stockholm Pride...
När det gäller slutsatsen är jag rörande överens med Christian Valtersson. Kd har förändrat sig betydligt senaste åren inom HBTQ-politiken (om än inte tillräckligt ännu) och bör nu utan problem platsa i Pride-evenemang. Och ingen kan anklaga Valtersson att av politiska orsaker gulla med kd. Han var fram till nyligen mp-anställd i regeringskansliet men valde att lämna sitt jobb tidigare där. Däremot tror jag att Valtersson och Stockholms prides styrelse i övrigt känner sig pressade (från vänster) att förklara varför de tillåter kd vara med i Prideparaden. Så pressade att det ibland inte blir riktigt sant.

Kristdemokraterna är inte för nuvarande könsneutrala äktenskapslag officiellt.

Låt mig därför citera mig själv från hösten 2015.

"Partiets förslag till nya formuleringar.
Samhället ska framhålla en medveten vilja till stabil familjegemenskap. Det markeras bäst genom en civilrättslig giftermålsbalk som gäller för både olikkönade och samkönade par och som erbjuder den tryggaste juridiska formen för samlevnad. Det är staten som ska ansvara för det juridiska giftermålet. Äktenskapet, som traditionellt sett förbehållits en relation mellan en man och en kvinna, ingås vid vigselgudstjänst eller andra betydelsefulla ceremonier och är en fråga för religiösa samfund, andra sammanslutningar och för parterna själva. Giftermål får endast ingås med de två blivande makarnas fria och fulla samtycke. Familjen består i de flesta fall av mamma, pappa och barn men i vårt samhälle finns andra familjebildningar som ska ha samma respekt och stöd.
Som liberal hävdar jag att det inte är politikers roll att "framhålla stabil familjegemenskap". För vårdnadshavare som vill hålla ihop för för deras egen och deras minderåriga barns skull är det viktigt det offentliga erbjuder stöd. Men generellt ska det offentliga vara neutralt inför att individer är olika. Formuleringarna i förslaget till nytt stycke avslöjar att kd ännu delvis bedriver ett dubbel-spel.

I media låtsas partiordföranden Ebba Busch Thor att partiet vill införa en civilrättslig lag (att bara borgerliga vigslar ska vara juridiskt giltiga) och att homopar minsann ska kunna få ingå äktenskap borgerligt. Ledande politiker i kd vet att man 2015 inte vinner röster på att offentligt hävda att homopar inte är värda att ingå äktenskap.

Men här visar partistyrelsen att de ännu egentligen tycker att äktenskap bör vara reserverat för en man och en kvinna, annars hade de inte behövt ha med formuleringen om vad som är traditionellt. Varför ska kd i sitt principprogram ha antydningar (rekommendationer) till samfunden om det? Det är är alltså från ett parti som ofta argumenterar för "politikens begränsningar".

Jag kan ju ge fler tips till kd-politiker som vill ge indirekta "råd" till samfunden om vad som är "traditionellt"

Traditionellt har bara män fått bli präster, traditionellt har alkoholfritt vin inte accepterats vid nattvarden, traditionellt har kristna samfund varit anti-judiska etc. Men det kanske kommer med i nästa revidering av principprogrammet."

RFSL och Stockholm prides styrelse kan påverka kd.

Valtersson kan givetvis hänvisa till att det bara är semantik. Men begrepp har betydelse. RFSL och Stockholms prides styrelse bör helt enkelt, samtidigt som de välkomnar en dialog med kd, kräva att partiet faktiskt lämnar sunkiga formuleringar som att äktenskapet "traditionellt är till för en man och en kvinna" och ställer sig reservationslöst bakom nuvarande jämlika äktenskapslag.

Att hävda att kd redan är i mål där bara minskar det berättigade förändringstrycket emot partiet. Men om några veckor startar den allmänna motionstiden till riksdagen. RFSL och Stockholm prides styrelse har nu genom sina kontakter med kd ett gyllene tillfälle att få kd-poliiker att via en motion tydliggöra att de ställer sig bakom nuvarande könsneutrala äktenskapslag.

Jag trodde aldrig att det skulle hända att jag kritiserade Stockholm prides styrelse från vänster men härmed är det gjort.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar