torsdag 15 september 2016

HBTQ-rättigheter med för tredje året i rad i regeringsförklaringen.Från regeringsförklaringen som statsminister Stefan Löfven (s) presenterade för riksdagen 13 september
....Hedersvåld bekämpas.... Stödet till föreningslivet höjs, samtidigt som kraven på arbete mot rasism och för demokratiska värderingar och jämställdhet skärps. Det ska vara tryggt i Sverige. Ingen ska behöva utsättas för hat eller hot på grund av sin tro, sitt kön, sin hudfärg, sin kärlek, sin identitet eller sin funktionsnedsättning. En plan mot hatbrott och rasism presenteras.... Hbtq-personers rättigheter är fortsatt prioriterat. En översyn görs för att anpassa föräldraförsäkringen till stjärnfamiljer och ett modernt arbetsliv....
Jag välkomnar att s-mp-regeringen för första gången har med den viktiga kampen emot hedersvåld i en regeringsförklaring, tyvärr har det saknats tidigare. Det är positivt att regeringen planerar att skärpa kraven om demokratiska värderingar för att föreningar ska få ska skattepengar. Dock är det viktigt att ett sådant regelverk explicit och tydligt inkluderar kampen emot homo- bi- och trans-fientlighet. Detsamma gäller för den planerade nationella handlingsplanen emot rasism och hatbrott.

2006 var dåvarande borgerliga svenska regeringen först i världen att ha med HBT-rättigheter i en regeringsförklaring. Sedan dröjde det till 2010 innan Alliansregeringen hade med något, dock inte "könsidentitet" men däremot "sexuell läggning". Efter att s-mp-regeringen tillträdde 2014 hade den rekord-mycket om HBTQ-rättigheter i sin regeringsförklaring och det här är tredje året i rad det finns kommentarer om det. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar