torsdag 22 september 2016

Sd och kd accepterar regeringens trans-vänliga förslag till ny namnlag.


I maj avslöjade jag att s-mp-regeringen lämnat ett oväntat radikalt förslag till ny namnlag (den gamla ännu gällande är från 1982) när det gäller könsneutralitet. Från bloggposten.
.... När det gäller barn yngre än 12 år lär det i praxis alltså bli en avvägning mellan hur "obehag" ska tolkas (om vårdnadshavare låter en pojke heta Lena och en flicka Lars och eventuella negativa reaktioner i ett samhälle som ännu är tydligt heteronormativt) och signalen från regeringen att barn generellt bör få ges könskonträra namn. Något jag själv tycker är en vettig kompromiss. Om en domstol är osäker hur en lag ska tolkas är det möjligt för den att granska s.k. förarbeten till den (bl.a. regeringens proposition och riksdagens utskottsbetänkande)....
Om man granskar Alliansens och Sverigedemokraternas s.k. följdmotioner (oppositionspartier har möjlighet att lämna sådana efter ett regeringsförslag) är det enkelt att konstatera att regeringens förslag till ny frihetligare namnlag i allt väsentligt får stöd av en enig riksdag. Kritiken från Alliansen och Sverigedemokraterna handlar om några detaljer.

Förvånande sd accepterar ökad möjlighet till könskonträra namn för barn yngre än 12 år.

Samtliga riksdagspartier har sedan tidigare förklarat att de är positiva till en könsneutral namnlag för vuxna. När det gäller 12-17-åringar har sju partier, även sd, accepterat det. Bara kd kommenterade att de inte tagit ställning till den reformen. Kd blir dock för den nu. Med den nya namnlagen ges möjlighet till könskonträra namn även för barn yngre än 12 år - om det inte bedöms orsaka "obehag" för barnet. Och mitt tips är praxis så småningom kommer bli mer tillåtande för den gruppen när kunskapen om unga transpersoner ökar och konservativa könsroller får minskad betydelse.

Det är något förvånande att sd accepterar den delen av regeringens förslag.  Antingen är det så att partiet mognat när det gäller den här typen av reformer eller att sd bedömer att de taktiskt inte tjänar något som parti att motsätta sig ökad frihet för unga transpersoner. Kanske en kombination av de två sakerna.

Uppdatering 1. 

Den nya lagen föreslås träda i kraft 1 juli 2017. Riksdagens civilutskott ska lämna ifrån sig ett betänkande (rapport) om den nya namnlagen 27 oktober. Datum för beslut i riksdagen är ännu inte fastställt men det blir förmodligen i slutet av november eller i december.

Uppdatering 2.

Vänsterpartiet är oppositionsparti utanför budgetförhandlingarna och har haft möjlighet att lämna en följdmotion men inte gjort det vilket betyder att de är nöjda med regeringens proposition i sin helhet. Eftersom Alliansen och Sverigedemokraterna inte har någon gemensam kritik emot detaljer lär propositionen röstas igenom utan förändringar.

Uppdatering 3.

För 10 år sedan hånades fi för att vara positiva till en könsneutral namnlag - idag är t.o.m sd för reformen.

När Feministiskt initiativ för drygt 10 år sedan som första svenska parti ville att namnlagen skulle bli könsneutral (främst för vuxna) hånades de för att vara extremister. Det finns en del förslag från Feministiskt initiativ som är extrema på riktigt. Men när det gäller partiets förslag om en könsneutral namnlag för vuxna var det de som hånade som var de verkliga extremisterna. Även om förslaget var nytt och kanske lätt provocerande för en del borde debatten varit mer nyanserad 2006. I synnerhet som Storbritannien, Irland och Belgien redan hade könsneutral namnlag då. Några år senare tog Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Folkpartiet (idag l) ställning för könsneutral namnlag för vuxna.

Idag accepterar t.o.m Sverigedemokraterna att även små barn ibland ska kunna få namn som är könskonträra (typiska namn för motsatta biologiska könet). Det visar hur radikalt debatten svängt senaste 10 åren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar