torsdag 15 september 2016

S-mp-regeringen förtjänar skarp kritik för senfärdighet om viktig transreform.


13 september presenterade s-mp-regeringen förteckningen över vilka propositioner (regeringsförslag) och skrivelser den planerar lämna fram till mitten av januari 2017. Resultatet är synnerligen magert när det gäller HBTQ-rättigheter. Det finns ingenting (!) som har direkt koppling till HBT-rättigheter

I början av året meddelade regeringen att den planerade lämna propositionen "Modernare adoptionsregler" i september. Nu signalerar den att det blir kraftigt fördröjt och väntas lämnas till riksdagen först i början av 2017. Förmodligen handlar det om att tillåta även sambopar (olik- och samkönade) att gemensamt få bli prövade som adoptivföräldrar, idag är det bara möjligt för gifta par och ensamstående. En reform som bör betecknas som "queer". I övrigt finns det två skrivelser där HBTQ-rättigheter förhoppningsvis blir en del.
....Justitiedepartementet.... Modernare adoptionsregler Januari... Utrikesdepartementet.... Skrivelse: Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer December....  Kulturdepartementet.... Skrivelse: Regeringens strategi för det nationella arbetet för mänskliga rättigheter 7 oktober...
Proposition om stärkt juridiskt skydd för transpersoner bör lämnas så tidigt som möjligt 2017.

Förra sommaren hade HBTQ-ansvariga miljöpartistiska ministern Alice Bah Kuhnke (bilden) tillsammans med justitieminister Morgan Johansson (s) och sjukvårdsminister Gabriel Wikström (s) en debattartikel i Dagens nyheter om HBTQ-politiken. Från den.
.... Regeringen kommer under 2017 att lämna en proposition till riksdagen om att inkludera transpersoner i brottet hets mot folkgrupp och hatbrottslagstiftningen i övrigt, så att transpersoner äntligen får ett fullgott skydd i lagen. Sexuell läggning omfattas sedan tidigare av hets mot folkgrupp....
När det gäller grundlagsförändringar krävs det två riksdagsbeslut med val emellan. Utredningen föreslog dock att förutom ändring av lagen om hets emot folkgrupp bör reformerna införas 1 juli 2017. Regeringen bör alltså lämna en proposition i de delarna så tidigt som möjligt nästa år.

S-mp-regeringen förtjänar skarp kritik för sin senfärdighet.

En utredning tillsattes av förra borgerliga regeringen om nuvarande 18-årsgränsen för juridiska könsbyten ska behållas, sänkas eller avskaffas. Den lämnade förslag  januari 2015 och sista remissdag var 31 augusti. Vi kunde konstatera att ingen av remissinstanserna var emot att sänka åldersgränsen för juridiska könsbyten. Men trots att s-mp-regeringen i drygt ett år haft möjlighet att "bereda" ett lagförslag har inget hänt, den signalerar inte ens att det blir en proposition i slutet av det här året.

Senfärdigheten är oacceptabel. För det förtjänar s-mp-regeringen skarp kritik. Förlorarna är unga transpersoner som redan är i en svår situation. I synnerhet ska HBTQ-ansvariga ministern Alice Bah Kuhnke och hennes parti, mp, kritiseras. Före riksdagsvalet 2014 drev Miljöpartiet tydligt att åldersgränsen för juridiska könsbyten bör sänkas, något som även Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna är principiellt positiva till. Vänsterpartiet vill avskaffa åldersgränsen helt. Det finns alltså en tydlig blocköverskridande majoritet i riksdagen för reformen om regeringen lämnar en proposition med den inriktningen.

Moderaterna och Kristdemokraterna tvekar ännu om reformen medan Sverigedemokraterna är för att behålla nuvarande 18-årsgräns. Det är dock alltså värt att konstatera att sd inte har något som helst stöd för den policyn från någon remissinstans.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar