tisdag 28 juni 2016

Regeringen bör lyssna på RFSL om våld i nära relationer.För några veckor sedan besökte jag Feministisk festival i Malmö. Senaste åren har evenemanget hållits varje sommar i staden. Ungefär som Malmö pride fast utan parad och fokus på jämställdhet även om också HBTQ-perspektiv var inkluderat. Vid en jämställdhetsdebatt med kommunalpolitiker från olika partier kommenterade jag att debatten om bl.a. våld i nära relationer ofta är heteronormativ. Och om det finns några skyddade boenden för bögar som behöver det efter att ha blivit misshandlade av sin partner. Deltagarna i panelen verkade något skamsna och höll med mig principiellt. Den unga kvinnan från Liberalerna kommenterade att alternativet för en man i en homorelation förmodligen var att bli placerad på en kvinnojour i Lund. För en man i en heterorelation fanns inget alternativ.

Ingen könsneutral planering för skyddade boenden.

Min spontana reaktion var "men hur förlegat är inte det - en man ska bli placerad på en kvinnojour" bara för att det inte finns en könsneutral planering för folk som är drabbade av problemet. Det där gör ju bara att män drar sig ännu mer för att söka hjälp av det offentliga i en sådan situation.

Vill förtydliga att jag inte här riktar någon kritik emot kvinnojourer vars verksamhet är viktig. De bör givetvis acceptera även lesbiska kvinnor och trans-kvinnor men har ingen skyldighet vända sig till män. Det är istället kommuner som bör fixa att det vid sidan om kvinnojourerna finns "människojourer" (om man kallar det mansjourer blir det en del transpersoner som inte är inkluderade eftersom de varken definierar sig som man eller kvinna). Det kan handla om några lägenheter där några utsatta kan bo tillsammans akut. Och givetvis ansvarig personal inom kommunen för verksamheten. Svårare är det inte. Men det finns alltså inte i Malmö med ca 300 000 invånare. Och situationen är nog lika bedrövlig i övriga större svenska städer.

Regeringen "bereder" förslag om våld i nära relationer.

Tidigare borgerliga regeringen tillsatte utredningen Nationell strategi emot mäns våld emot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. (Redan namnet på utredningen är tydligt heteronormativt även om den borgerliga regeringen förklarade i direktivet att även HBTQ-personers situation borde vara med som en del) I höstas lämnade RFSL flera konstruktiva förslag i sitt remissvar men riktar också berättigad kritik.
.... Utredningen är en stor besvikelse för alla som värnar hbtq-personers rättigheter och RFSL anse r att den innebär ett missat tillfälle att göra verklig skillnad för våldsutsatta hbtq-personer om inte regeringen går vidare med ytterligare konkreta åtgärder....
S-mp-regeringen håller nu på att "bereda" utredningsförslaget och remissvaren för att förmodligen i höst eller nästa år lämna en proposition. Den bör lyssna på RFSL.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar