måndag 20 juni 2016

Är Helds HBT-nyheter en islamofob och högerpopulistisk blogg?


Nu har jag inte blivit direkt anklagad för det så ofta. Däremot ibland indirekt. Men jag vill ändå reda ut mina värderingar. I synnerhet för att jag framåt planerar göra en del kontroversiella utspel när det gäller integration. För att ni som möjligen möter människor som hävdar "Bengt Held är högerpopulist" ska ha motargument. Här finns de.

1. För det första definierar jag mig inte som höger och har aldrig gjort. Det är lika främmande för mig som att definiera mig som vänster. Jag blev politiskt medveten i slutet av 1970-talet där vänstern handlade om klasskonflikter och högern om att betrakta samhället från välbeställdas sida. Inget av det kände jag mig igen i där jag bodde som ung i ett arbetarhem på Österlen i Skåne. Jag definierar mig som socialliberal i mitten när det gäller höger-vänster-skalan.

En betydande offentlig sektor är avgörande för kampen emot islamismen i Mellanöstrn.

2. Att det finns en betydande offentlig sektor (sedan kan vi debattera om den ska vara 35 % eller 50 % av BNI, men i många länder är nivån långt mindre än 35 %) är helt avgörande för ett jämställt samhälle. I länder med minimal offentlig sektor får familjen eller "klanen" en avgörande betydelse för social trygghet. Och i synnerhet där centralmakten i landet inte når till vissa regioner. En välfärdsstat motverkar problem med hedersrelaterad kultur. Arabländerna borde förutom att demokratiseras även höja skattenivån generellt. Att staten är ett alternativ gentemot familjers eller klaners försörjning ökar människors individuella självständighet. Vänstern gör ett viktigt arbete i Mellanöstern. Inte bara i Israel (hade jag varit i medborgare i det landet hade jag förmodligen röstat på ett vänsterparti som Israel-vän om det inte funnits något liberalt parti som tar kampen emot de konservativas oförsonliga hållning emot palestinier) utan även i arabländerna. Även om jag säkert verkligen inte håller med om allt i dess arbete eftersom jag som liberal är för marknadsekonomi. Nyliberalismen har inga lösningar för Mellanöstern, i synnerhet inte på kort sikt.

3. Jag är för att s-mp-regeringen avskaffat vårdnadsbidraget, för att s-mp-regeringen infört en tredje öronmärkt månad inom föräldraförsäkringen, för att skolor inte ska ha sina avslutningar i kyrkor (eller andra religiösa lokaler), för att avskaffa statsbidrag till religiösa samfund om de är bl.a. HBTQ-fientliga. I mitt samhälle får inte bara muslimska samfund utan även katolska kyrkan och många frikyrkosamfund avskaffade statsbidrag.

Högerpopulist? Tror inte det. ;-)
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar