måndag 15 december 2014

Riksdagen debatterar diskriminering idag.


Idag, måndag, debatterar riksdagen betänkandet (rapporten) Utgiftsområde 13 integration och jämställdhet.

Debatten startar förmodligen någon gång mellan 11.00 och 11.30. Beslut blir det 16.00. Det är Alliansens budgetförslag som blev gällande för 2015 efter att Sverigedemokraterna röstat för det. Istället för s-mp-regeringens (med stöd av v) budgetförslag. Båda alternativen ger lika mycket till kampen emot diskriminering och stöd till HBTQ-föreningar. Sd vill däremot avskaffa Diskrimineringsombudsmannen (DO).

I det röd-gröna huvudbudgetförslaget fanns inget om HBTQ-rättigheter. Däremot i det borgerliga alternativet
Från sid 4.
Vi välkomnar också att det växer fram alternativ, såsom äldreboenden med inriktning på särskilda diagnoser, språkgrupper eller med HBTQ - kompetens.
Från sid 77.
Unga HBTQ - personer ska kunna delta i idrotts - och föreningsliv utan att möta fördomar och diskriminering
Från sid 80.
Sverige ska i internationella sammanhang arbeta för att värna utsatta minoriteter. Alla människors lika värde är fundamentalt och yttrande - och religionsfrihet är centralt för ett öppet och fritt samhälle. Sverige ska fortsätta att bekämpa all form av diskriminering. Jämställdhet och kvinnors lika rättigheter är en av våra viktigaste demokratiska utmaningar. Detsamma gäller HBTQ - personers rättigheter v arhelst de ifrågasätts.
Det är dock generella positiva formuleringar, konkreta förslag saknas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar