måndag 29 augusti 2016

Del 6. Tveksamt om kd har stöd för att vara emot lesbiska pars inseminationer.


Här är sjätte och sista delen av min granskning av remissvaren till utredningen Olika vägar till föräldraskap, en rapport som lämnades i början av det här året. Jag har tidigare redovisat utredningens förslag och remissinstansernas kommentar till flera olika reformer.

I den sista delen ska jag fokusera på ideologi. För ibland fastnar vi, både HBTQ-aktivister och politiker, lätt i detaljer. Som är nog så viktiga på kort sikt. Men det gäller också att betrakta HBTQ-politiken och svenska folkets attityder i ett längre perspektiv.

När jag granskat ca 60 remissinstansers kommentarer kan jag konstatera följande.

1. Ingen av dem motsätter sig eller "problematiserar" att samkönade och olikkönade par ska ha samma rättigheter inom familjepolitiken. Inte ens den mest konservativa instansen generellt, Sveriges kristna råd.

2. Ingen av dem, förutom Region Jämtland Härjedalen, motsätter sig eller "problematiserar" att individer som bytt juridiskt kön är lika lämpliga att bli föräldrar som andra.

Jag är givetvis inte naiv. Remissinstanser fokuserar på just konkreta detaljreformer och det betyder givetvis inte att de allihop inte skulle ha invändningar generellt om HBTQ-vänliga policyn som råder i Sverige i allt väsentligt. Men ingen av dem, förutom alltså Region Jämtlands Härjedalen, har tyckt det varit så viktigt att markera emot den policyn i vissa delar att de gjort det i ett remissyttrande. Svenska folket har helt enkelt generellt accepterat att HBTQ-personer är lämpliga föräldrar.

Bara 31 % av kd-sympatisörer emot homoadoptioner.

Och då hamnar vi ovillkorligen i debatten om kd. En opinionsmätning från Inizio våren 2015 visade att 18 % av svenska folket var emot homoadoptioner. Siffran för kd var visserligen något högre, men även där en minoritet, 31 %. Kd:s ordförande Ebba Busch Thor, senare partistyrelsen och så småningom rikstinget (kongressen) ställde sig bakom nuvarande jämlika adoptionslag.

Och mitt tips är att om det genomförts en om lesbiska pars möjlighet att bli inseminerade vid kliniker skulle resultatet bli ungefär detsamma. Kd hänvisar till att barn som ska adopteras redan finns och att det motiverar att de blivit för homoadoptioner. Men man kan också vända på det. Kd brukar gilla barns rätt till att veta sitt biologiska ursprung. När två kvinnor genom en insemination blir föräldrar är en av dem biologisk förälder. Och får veta vem den biologiska pappan är vid 18 års ålder. Den som blir adopterad får mycket svårare hitta sina biologiska föräldrar även om hen vill det. Kd:s politik är där idag inte logisk.

Problemet är inte att barn behöver två av olika juridiskt kön.

Kristdemokraterna kanske då hänvisar till att de inte kan behålla sitt motstånd emot ensamståendes rätt att bli inseminerade om de accepterar lesbiska pars inseminationer vid kliniker. Jag har efter viss tvekan tidigare tagit ställning för att ensamstående ska få bli inseminerade vid kliniker. Jag och min bror bodde efter våra föräldrars skilsmässa ihop med vår mamma. Och det var tufft för henne ibland. Det är helt enklare lättare vara två än en som vårdnadshavare. Men problemet där är inte att barn behöver personer av båda juridiska könen i sitt hem. Vore det så hade givetvis inte kd till sist blivit för homoadoptioner. Därför bör Kristdemokraterna ompröva sin negativa attityd till lesbiska pars möjlighet att bli inseminerade vid kliniker. Orsaken är enkel - det har funkat.

Kd skulle kunna få strategisk position inom HBTQ-politiken.

Kanske då kd-politiker invänder att om partiet blir ungefär som Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna inom familjepolitiken låter de få Sverigedemokraterna fritt utrymme på sin kant. Det är en berättigad invändning. För några år sedan gav sju av åtta partier ungefär samma budskap inom migrationspolitiken. Nu är HBTQ-politiken inte i närheten idag att orsaka politiska konflikter som migrationspolitiken. Men jag kan försäkra kd att de inte lär förväxlas med mp, v och l bara för att de blir för en gammal reform från 2005 om att två kvinnor ska kunna bli inseminerade vid kliniker.

Däremot skulle kd kunna skaffa en strategisk position att bli HBTQ-vänligt men vara skeptiska till de mer radikala förslagen inom HBTQ-rörelsen. Att gå med i Prideparaden men hålla viss politisk distans till RFSL.


Uppdatering 1.

Fakta.

Sverigedemokraterna vill avskaffa möjligheten för samkönade par att adoptera (förutom närståendeadoptioner) samt avskaffa möjligheten för kvinnliga samkönade par att bli inseminerade vid kliniker. Även om partiet inte drivit avskaffande i riksdagen är det deras principiella attityd.

Kristdemokraterna är principiellt emot att kvinnliga samkönade par får bli inseminerade vid kliniker men har accepterat reformen och vill inte avskaffa den.

Sverigedemokraterna är principiellt emot att sterilitetskravet för juridiskt könsbyte tagits bort samt principiellt emot att transsexuella ska kunna spara könsceller (sperma respektive äggceller) för att efter "könsbytesoperationen" kunna bli biologiska föräldrar. Partiet har dock accepterat de två reformerna och vill inte avskaffa dem.

Det ironiska är att kd tagit ställning för att transsexuella ska kunna bli föräldrar (vilket är bra). Däremot inte lesbiska par. Det betyder att om ett par av två biologiska kvinnor vill bli inseminerade är kd emot det. Om en i paret däremot byter juridiskt kön till man men ännu är en kvinna biologiskt blir kd för att de ska få möjlighet att bli inseminerade vid kliniker. En cis-kvinna och en trans-man är lämpliga föräldrar men inte två cis-kvinnor enligt kd:s policy. Logiskt är det inte.

Uppdatering 2.

Ledande kd-politiker är för att lesbiska kvinnor ska kunna bli inseminerade vid kliniker.

För några år sedan pekade jag ut de kd-politiker som var för att partiet skulle bli för fler HBTQ-reformer. Jag vidhåller att det var rätt då, även om det inte var populärt inom kd. Men det var viktigt att pressa partiet att starta en förnyelseprocess. Nu är den sedan några år igång.

Jag vet att två, kanske fler, kd-politiker i partiledningen är för att partiet ska byta policy och bli för att lesbiska kvinnor har möjlighet att bli inseminerade vid kliniker. Men när kd nu har en intern process kommer jag att inte att avslöja vilka de är, det vore förmodligen bara störande i deras förnyelseprocess.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar