söndag 9 augusti 2015

Sd enda partiet kvar som är tydligt HBTQ-negativt.


I förra bloggposten avslöjade jag att kd:s partistyrelse svänger och blir för homoadoptioner och sannolikt följer deras riksting (kongress) det i höst även om givetvis inget är avgjort. Kd förtjänar skarp kritik för att så länge dröjt med att ge stöd till diverse HBT-reformer.

Men om vi håller oss i sak till partiets politik idag. Är den HBT-negativ eller HBT-vänlig?

1. Kd är idag ett transvänligt parti.

Viktigt var att partiet ställde sig bakom att avskaffa sterilitetskravet i lagen om juridiska könsbyten. Men det handlar också om att kd är positiva till bl.a. att transpersoner ska omfattas av lagen om hets emot folkgrupp.

2. Kd är inte ett queer-vänlig parti.
De är skeptiska till de flesta reformer jag definierar som queer, alltså sådana som inte strikt handlar om HBT-personer men som proportionellt gynnar HBT-personer mer än andra och/eller handlar om att bekämpa heteronormativitet.

3. Är kd ett homovänligt parti?

Fram till i våras kallade jag partiet för homonegativt. De blev dock i maj i år för att Sverige ska jobba för att svenska samkönade äktenskap ska bli juridiska erkända inom hela EU. Nu är alltså partistyrelsen också för homoadoptioner. Det blir inte rimligt att härefter kalla dem ett homonegativt parti enligt min bedömning.

Men som jag påpekat är de ännu principiellt emot att lesbiska kvinnor ska kunna få bli inseminerade vid kliniker. Även om de förklarade häromåret att att de inte vill avskaffa reformen. Kristdemokraterna är ännu emot att införa en könsneutral föräldraskapspresumtion. Något som berör just lesbiska par efter en insemination. Med de attityderna förtjänar partiet definitivt inte att kallas homovänligt. Kd:s politik för homosexuella och bisexuella är närmast ambivalent och inkonsekvent idag.

Kristdemokraterna är emot införande av ett tredje juridiskt kön.

Partiet tvekar om följande reformer. Sänkning av nuvarande 18-års-gränsen för att få byta kön juridiskt. Att det i regeringsformen (grundlagen) bör införas förbud emot diskriminering p.g.a. könsidentitet. Att 12-17-åringar (med vårdnadshavares godkännande) får välja könskonträra namn (namn typiska för det "motsatta" könet än det juridiska. Men när det gäller flera av de här trans-reformerna har Kristdemokraterna samma attityd som flera andra riksdagspartier.

8 av 10 partier tydligt HBTQ-vänliga.

Av riksdagens 10 största partier är 8 tydligt HBTQ-vänliga. Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Folkpartiet, Feministiskt initiativ och Piratpartiet. Det betyder inte att de är positiva till varje reform men politiken i sin helhet är HBTQ-vänlig

Kristdemokraterna hamnar nu i en situation där de generellt varken är HBTQ-vänliga eller HBTQ-negativa.

Sverigedemokraterna blir därmed ensamt kvar som det enda svenska partiet av betydelse som är HBTQ-negativt.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar