lördag 1 augusti 2015

S-mp-regeringen planerar starta utredning om HBTQ och föräldraförsäkringen.


Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (s) kommenter i en debattartikel i Aftonbladet att regeringen planerar starta en ny utredning om föräldraförsäkringen.
Regeringen kommer därför att se över hur vi kan förbättra situationen för de familjer som inte identifierar sig med den heterosexuella tvåsamhetsnormen. Efter sommaren kommer jag att tillsätta en utredning som ska utforma en modern föräldraförsäkring. En viktig del är att föreslå flexiblare och bättre regler för familjer som lever på andra sätt än den heterosexuella tvåsamhetsnormen.
Genom denna utredning kommer vi, även fortsättningsvis, låta barnets bästa stå i centrum för familjepolitiken. Min övertygelse är att vi värnar barnens intressen genom att ha en familjepolitik som ger alla barn samma möjligheter att tillbringa sin första tid i livet tillsammans med sina föräldrar, oberoende av hur familjen ser ut. Jag vill vara försiktig med att på förhand peka ut vilka konkreta förändringar som kan göras. Som vanligt när det gäller våra trygghetssystem kräver reformarbetet försiktighet och tålamod. Men vårt mål är tydligt, en föräldraförsäkring som skapar möjligheter och inte begränsar.Utredningen kommer att präglas av öppenhet och insyn. Vi ska lyssna på olika parter som berörs och idag hamnar i kläm. Här har HBTQ-rörelsens mångfald av perspektiv en mycket viktig roll och jag ser fram emot dialog och diskussion som utmanar normer och värderingar under hösten.
Att en sådan utredning ska tillsättas är givetvis välkommet. Samt att s-mp-regeringen vill ha en dialog med HBTQ-aktivister om vilka direktiv den ska få. Förhoppningsvis meddelar regeringen så småningom att den även ska bedöma familjepolitiken i ett bredare perspektiv än bara föräldraförsäkringen även om det är nog så viktigt- Det handlar om Sverige ska göra det möjligt att barn får fler än två vårdnadshavare om en domstol bedömer det vara till barnets bästa.

Regeringskansliet vill förbättra HBTQ-kompetensen på Sveriges ambassader.

HBTQ-ansvarige ministern Alice Bah Kuhnke (mp) och biståndsminister Isabella Lövin (mp) avslöjar i en debattartikel i Expressen 27 juli att regeringen planerar att förbättra HBTQ-kompetensen på bl.a. Sveriges ambassader.
Därför vässar vi nu arbetet och satsar på en genomgripande kompetenshöjning på utrikesdepartementet inklusive ambassaderna, i detta arbete kommer RFSL att involveras. Vi ska ta fram ett nytt ramverk för biståndets inriktning och en skrivelse för mänskliga rättigheter, demokrati och rättstatens principer i utrikes­politiken som båda ska lämnas till riksdagen 2016. Inom ramen för detta arbete ska vi under hösten bjuda in organisationer och andra relevanta aktörer för att se hur Sverige bäst bidrar till att göra slut med begränsande normer och hur vi bäst stärker hbtq-personers möjlighet att leva ett liv i frihet.
Regeringskansliet ger Statens kulturråd bidrag för att senare i år arrangera en konferens om hur HBTQ-perspektivet kan bli mer tydligt inom just kultursektorn.

1 kommentar:

  1. Det finns grupper i samhället som skulle behöva ha samma uppmärksamhet nu och jag skulle hoppas att det blev så.
    Psykiskt sjuka tex.

    SvaraRadera