torsdag 14 november 2013

Riksdagen bör införa en tredje "pappamånad"Folkpartiet inleder sitt landsmöte (kongress) idag. Det är många motioner (förslag) som har koppling till HBTQ-politiken. När man granskar partistyrelsens kommentarer till motionerna blir det dock bara en bekräftelse av tidigare åsikter från fp. Men givetvis kan ombuden på landsmötet gå emot partistyrelsen.

Något som inte tillhör HBTQ-politiken strikt men har en viss koppling till den är debatten om fler (eller färre) månader ska öronmärkas för en av föräldrarna-vårdnadshavarna. Det som ofta kallas för "pappamånaderna". Folkpartiets partistyrelse föreslår att en tredje öronmärkt månad införs.

Jag har själv svängt i den debatten, något jag kommenterade här på bloggen i somras i samband med att jag skickade ut ett pressmeddelande. Från bloggposten.
.... Jag har alltid varit principiell motståndare emot kvotering och är det ännu. Men debatten om föräldraförsäkring kan inte avfärdas bara som en kvoteringsdebatt. Vad det handlar om är ifall statliga ersättningar ska bidra till att upprätthålla patriarkala strukturer. Mot det står det berättigade intresset för familjer att själva ha valfriheten att fördela föräldraledigheten. Den sneda fördelningen av föräldraledigheten bidrar dock till att unga kvinnor får svårare att få jobb än unga män i samma situation p.g.a. arbetsgivarnas förväntningar. Vi kan konstatera att jämställdhetsbonus och andra åtgärder jag gett stöd haft relativt marginell effekt. Det som verkligen påverkat är när det blivit fler s.k. pappamånader i föräldraförsäkringen. Socialdemokraterna resonerar nu om vilka förslag de ska lägga fram inför valrörelsen nästa år efter deras kongressbeslut om att något bör göras. Folkpartiet kommer på sitt landsmöte i höst att debattera om partiet ska bli för en tredje öronmärkt månad i föräldraförsäkringen. Min rekommendation är att s och fp bör vara tydliga i valet 2014 - en tredje öronmärkt månad bör införas nästa mandatperiod (och det krävs en utredning, remissomgång, regeringsproposition etc vilket betyder att förslaget då lär träda i kraft först 2017-2018, familjer har alltså god tid på sig att planer införa en sådan förändring). Om det inte händer något mirakel i statistiken innan dess. Men att pappors uttag skulle drastiskt gå upp närmaste året är väl ungefär lika sannolikt som att Göran Hägglund (kd) kommer gå med i paraden i Stockholm i början av augusti.

- Jag beklagar att jag måste ta det här ställningstagandet. Varje ny öronmärkt månad i föräldraförsäkringen inskränker valfriheten som jag värnar, låt oss vara ärliga om det.. Men jag gillar också jämställdhet och att unga killar och tjejer ska få samma chanser. Familjetemat på Stockholm Pride kan bli ett lyft för både HBTQ-familjers erkännande och jämställdheten. Vi har nått långt i Sverige men ännu gäller den föräldraskapspresumtion som finns för olikkönade par inte lesbiska par efter en insemination. Ännu får lesbiska betala mer för inseminationer vid kliniker i Östergötland än olikkönade par. Medvetenheten om de patriarkala strukturerna är enormt högre idag inom gayrörelsen än den var för 20 år sedan, RFSL som jag ibland kritiserar har skärpt till sig ordentligt när det gäller det. Men ännu har vi alla en hemläxa att göra, män, kvinnor och transpersoner, att vi ibland upprätthåller patriarkala strukturer, avslutar Bengt Held.
Jag återkommer senare i veckan med kommentarer om motionsförslag och beslut på Folkpartiets landsmöte.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar