onsdag 27 november 2013

Kommer Tyskland jämställa sin adoptionslag?


Tyskland har fått en ny regering. En koalition mellan kristdemokratiska CDU-CSU och socialdemokratiska SPD (dock ska regeringsförklaringen först godkännas i en medlemsomröstning inom SPD annars kommer inte det partiet att medverka). Att det varit hårda förhandlingar inom många områden lär nog ingen av de ansvariga politikerna förneka. Ett sådant område är HBT-politiken.

Socialdemokratiska SPD vill införa en könsneutral äktenskapslag, jämställa lagarna för samkönade och olikkönade par när det gäller adoptioner (idag kan homopar bara närståendeadoptera), tillåta lesbiska kvinnor att bli inseminerade vid kliniker, ändra den tyska författningen så att dess diskrimineringsförbud även explicit har med sexuell identitet (vilket inom tysk juridik betraktas omfatta både sexuell läggning och könsidentitet), utreda lagen om kraven för transsexuellas juridiska könsbyten. Allt det där är CDU-CSU emot, ibland tydligt ideologiskt, ibland med motiveringen att det är "onödigt".

Det CDU-CSU och SPD är ense om är att Tyskland fortsatt ska bekämpa homofobi och transfobi som en del av landets aktionsplan emot rasism och annan intolerans. Att utveckla Bundesstiftung Magnus Hirschfeld (en stiftelse till minne av gayaktivisten Hirschfeld) och att Tyskland internationellt ska jobba för bl.a. att alla länder som idag förbjuder samkönade relationer ska avskaffa sådana lagar och fördöma den typ av lagar som Ryssland infört.

Men det intressanta när man går igenom en regeringsförklaring är vad en flerpartiregering är oense om. Från regeringsförklaringen (sid 105)
Wir wissen, dass in gleichgeschlechtlichen Partners chaften Werte gelebt werden, die grundlegend für unsere Gesellschaft sind. Wir werden darauf hinwirken, dass bestehende Diskriminierungen von gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften und von Mensch en auf Grund ihrer sexuellen Identität in allen gesellschaftlichen Bereichen beendet werden. Rechtliche Regelun-gen, die gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften schlechter stellen, werden wir beseitigen. Bei Adoptionen werden wir das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Sukzessivadoption zügig umsetzen.....Die durch die Änderung des Personenstandrechts für intersexuelle Menschen erzielten Verbesserungen werden wir evaluieren und gegebenenfalls ausbauen und die besondere Situation von trans- und intersexuellen Menschen in den Fokus nehme.
På svenska blir det ungefär att även samkönade par upprätthåller (genom sina relationer) värden som är viktiga för samhället, att all diskriminering av homopar och människor p.g.a. deras "sexuella identitet" (sexuell läggning och könsidentitet) ska försvinna. Att förändringar när det gäller personliga rättigheter för intersexuella (Tyskland har som första land i Europa tillåtit intersexuella att tillhöra ett tredje juridiskt kön) ska "utvecklas" och att situaionen för transexuella och intersexuella ska tas i beaktande.

Det här är givetvis diplomatiskt avvägda formuleringar. Representanter från CDU-CSU avvisar att de genom formuleringarna sagt ja till en jämställd adoptionslag. Men det som är intressant är att SPD fått igenom en princippolicy att samkönade och olikkönade par ska behandlas lika juridiskt. Sedan kommer CDU trixa för att det inte ska bli verklighet.

Men om 10 år kommer Tyskland (precis som Storbritannien och Frankrike) ha en könsneutral äktenskapslag där adoptionslagen är jämställd för samkönade och olikkönade par. Vad det handlar om är hur länge tyska kristdemokrater kan blockera de reformerna.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar