måndag 25 november 2013

Alliansen är oense om 10 HBT-reformer.

Dagens nyheter har idag en genomgång av sju områden där det råder tydlig oenighet inom Alliansen och den borgerliga regeringen. Jag förstår att en sådan artikel inte kan vara heltäckande men låt mig komplettera med den splittring som finns inom Alliansen inom HBT-politiken.

Inom politiken generellt är s, mp och v (om man nu kan kalla de för ett "block") mer oense än de borgerliga partierna. Men inom just HBT-politiken är det tvärtom. Alliansen är oense om 10 centrala HBT-reformer medan s, mp och v är splittrade när det gäller 2 av dem.

1. Likställa de juridiska föräldraskapsreglerna vid inseminationer för lesbiska par och olikkönade par.

M, fp och c för medan kd är emot.

Fakta. Från 2005 har även lesbiska kvinnor möjlighet att bli inseminerade vid kliniker. Men ännu är reglerna olika. Om en kvinna som blivit inseminerad är gift med en man blir han automatiskt juridisk förälder. Men detsamma gäller inte om en kvinna som blivit inseminerad är gift med en annan kvinna. Det betyder att vissa barn har en sämre juridisk trygghet än andra.
En utredning som lämnade sin rapport 2007 föreslår att likställa de juridiska reglerna vid inseminationer för lesbiska par och olikkönade par. Utredningen föreslår även att det alltid ska finnas möjlighet för en spermadonator att bli juridisk förälder istället för kvinnans partner om alla parter är ense om det. Regeringen har ännu inte lämnat något förslag till föräldraskapspresumtion för lesbiska par.

2. Inför möjligheten till ett tredje juridiskt kön.

M, c och kd emot medan fp tvekar.

Fakta: En del transpersoner identifierar sig varken som män eller kvinnor och vill inte heller göra det juridiskt. Sydafrika och Nepal tillåter ett tredje juridiskt kön. Australien, Nya Zeeland och Pakistan har avgjort att ett tredje juridiskt kön ska tillåtas som identfikation på vissa dokument (som pass) men har inte infört reformen i sin helhet i samhället.

Piratpartiet vill helt avskaffa juridiska kön och deras åsikt är ”möjligen” om införande av ett tredje kön när juridiska kön finns kvar.

3. Inför ett förbud i grundlagen mot diskriminering p.g.a. könsidentitet. 

Fp och c är för medan m och kd tvekar.

Fakta: Transpersoner har inte idag något skydd mot diskriminering i regeringsformen. Grundlagsutredningen föreslog inte ett sådant diskrimineringsförbud när den lämnade sin rapport 2008. Ecuador och Bolivia har i sin respektive konstitution förbjudit diskriminering p.g.a könsidentitet.

4. Arbetsgivare och utbildningansvariga ska vara skyldiga att aktivt förebygga alla typer av diskrimineringsgrunder i lagen (sexuell läggning, könsidentitet, kön, etnicitet, funktionshinder, religion och ålder)

Fp, c och kd är för medan m tvekar.

Fakta:.Utredningen om aktiva åtgärder mot diskriminering lämnade sin rapport februari 2010. Den föreslår att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska bli skyldiga att förebygga diskriminering även när det gäller sexuell läggning, könsidentitet, funktionshinder och ålder. Idag är det inom arbetsmarknaden bara ett sådant krav när det gäller kön, etnicitet och religion. Inom utbildning även för sexuell läggning och funktionshinder.

I Diskrimineringskommitténs rapport 2006 var alla riksdagspartiernas representanter eniga om att arbetsgivare bör vara skyldiga att ägna sig åt aktiva åtgärder för alla typerna av diskriminering i lagen. Redan 1 januari 2009 så slogs de olika lagarna mot diskriminering ihop till en gemensam lag, men när det gäller arbetet med aktiva åtgärder ville den borgerliga regeringen först utreda hur effektivt lagarna fungerat. Hittills har inga arbetsgivare haft någon skyldighet att jobba med aktiva åtgärder och program när det gäller sexuell läggning, könsidentitet, funktionshinder och ålder. Här betyder utredningsförslaget ett tydligare skydd.Regeringen har ännu inte lämnat något förslag om att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att förebygga alla typer av diskrimineringsgrunder i lagen. Sommaren 2012 beslutade den borgerliga regeringen att tillsätta en fjärde utredning om aktiva åtgärder mot diskriminering. Den ska redovisa sina resultat senast 1 november 2013.

5. Lagen om hets mot folkgrupp ska kompletteras så att det blir förbjudet att hetsa mot transpersoner.

Fp och c är för medan m och kd tvekar.

Fakta: Sverige införde lagen om hets mot folkgrupp 1948. Den förbjuder hets p.g.a. etnicitet och religion och sedan 2003 även p.g.a. sexuell läggning. Dock är ännu hets p.g.a. könsidentitet tillåten. Några länder i Europa, t.ex. Tyskland, Finland, Portugal liksom fyra delstater i Australien har förbud mot hets mot transpersoner.

6. Straffskärpningslagen ska explicit även skydda transpersoner.

Fp, c och kd är för medan m tvekar.

Fakta: Riksdagen sa 1994 ja till en straffskärpningslag i brottsbalken som gör att hatbrott ska kunna göra att domstolar dömer till högre straff. Då var hatbrott p.g.a. etnicitet och religion omnämnda i lagen, sedan 2002 även hatbrott p.g.a. sexuell läggning. Dock är ännu inte hatbrott p.g.a. könsidentitet explicit med i straffskärpningslagen. USA, Nya Zeeland, och Skottland har lagar mot hatbrott som explicit skyddar även transpersoner.

7. Sverige ska jobba för att alla par i EU som ingått äktenskap och partnerskap ska bli juridiskt erkända som par vilket annat land de flyttar till inom unionen.

M, fp och c är för medan kd är emot.

Fakta: Idag råder har EU en policy från 2004 som är en kompromiss där länder som redan erkänner äktenskap eller partnerskap mellan samkönade par inom egna landet även bör erkänna sådana ingångna i annat land i unionen, dock har länder som saknar varje juridiskt erkännande av samkönade par rätt att vägra godkänna ett samkönat äktenskap eller partnerskap om ett homopar flyttar dit och är gifta. En kompromiss vilket gör att bara vissa länder juridiskt erkänner äktenskap ingångna av samkönade par (i bl.a. Sverige) som flyttar dit vilket hindrar den fria rörligheten för dem.

8. Att Sverige har en könsneutral äktenskapslag.

M, fp och c är för den medan kd vill avskaffa den och ersätta den med en könsneutral "samlevnadslag",

9. Att Sverige har en jämlik lag för samkönade och olikönade par när det gäller adoptioner.

M, fp och c är för medan kd vill att homopar avskaffa reformen och bara låta homopar närståendeadoptera (alltså adoptera sin partners barn)

10. Att Sverige har en jämlik lag för lesbiska och olikönade par när det gäller inseminationer vid kliniker.

M, fp och c är för medan kd vill avskaffa reformen.


Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är oense om följande HBT-reformer.
1. Inför möjligheten till ett tredje juridiskt kön.

Mp och v för medan s tvekar.
2. Inför ett förbud i grundlagen mot diskriminering p.g.a. könsidentitet. 

Mp och v för medan s tvekar.


Uppdatering 1.

Könsneutrala leksakskataloger upprör.

Svenska dagbladet rapporterar om en del upprörda reaktioner över att en del leksaksföretag medvetet satsat på att ha kataloger där barn inte måste följa stereotypa könsroller. Inte bara pojkar lekar med bilar och inte bara flickor med dockor. Det tycks ha lett till ett förvånande ursinne bland en del konservativa människor.

Argumentation är dock grumlig. Först hävdar de här människorna (som inte oväntat också ofta finns inom främlingsfientliga partier)  att det är biologiskt grundat att pojkar och flickor är helt olika (och statistiskt tror jag också det finns olikheter men det är just statistik, inte vad som gäller för varje barn). Men sedan hävdas det är att om leksakskatalogerna blir könsneutrala kommer allt det där ramla ihop. Barnen kommer bli indoktrinerade.

Men grattis. Ni erkände just att vuxensamhället faktiskt påverkar barn. Oavsett om katalogerna är könsstereotypa eller inte så skickar det en signal till ungarna. Så var det med den teorin om att könsroller är något naturligt och inget som kan ändras.

Uppdatering 2. 

Homofoben Skånberg är lika intolerant som sd.

Tuve Skånberg, den mest homofientlige kd-riksdagledamoten bredvid Anneli Enochson, har hamnat på plats 2 på partiets rikdagslista för valkretsen Skåne norra och östra. Valberedningen hade velat placera honom som nummer åtta, förmodligen tycker de hans extremt HBT-fientliga åsikter är pinsamma även för ett konservativt parti  Kristdemokraterna kritiserar, med rätta, Sverigedemokraternas främlingsfientlighet men får svårt med trovärdigheten när deras lokalpolitiker igen och igen lyfter fram homofoba politiker som Skånberg.

Svenska kyrkans biskop i Stockholms stift, öppet homosexuella Eva Brunne, har invigt ett äldreboende för HBT-personer.2 kommentarer:

 1. Det är svårt att förstå världen idag i relation till bibeln.
  http://regentags.wordpress.com/2013/11/22/gud-skapade-man-och-kvinna-sa-vad-ar-hen-for-nagot/

  SvaraRadera
 2. Anonym

  Från den bloggpost du refererar till.

  "Guds skapelse har en fin ordning tycker jag. Han skapade en man och en kvinna till att leva med varandra. Genom det förbundet, äktenskapet, sa Gud att människan skulle föröka sig och uppfylla jorden. Ja det går bara att föröka sig om man är en man och en kvinna. Vilken excellent ordning. Det är genialiskt."

  Vi kan ju konstatera att Jesus inte skaffade sig fru och barn utan omgav sig med 12 män (lärjungar) i (från västligt perspektiv) klänningsliknande dräkter.

  Jesus var mer queer än de flesta kristna. :-)

  Bengt

  SvaraRadera