fredag 8 november 2013

Helds politiska HBT-fabrik startar igen.Hur är det i Helds HBT-fabrik? 

Nja, det har varit tystare än vanligt senaste 4 månaderna. Jag kände en trötthet för HBT-politik redan i juni. Mycket arbete gick sedan åt att sammanställa min rapport som Dagens nyheter för elfte året hade en artikel om (vilket jag är mycket stolt över). Men mitt engagemang har väl varit sådär. Att jag rapporterade om att Norge infört en lag mot diskriminering som jag hävdade skyddade BDSM-personer och fetischister, något som senare visade sig var fel, gjorde inte saken bättre. 

Men nu trycker jag in sladden igen i fabriken. Nu kommer Helds HBT-fabrik leverera fakta och argument inom HBTQ-politiken. Senaste månaderna har mitt fokus främst varit HBTQ-kultur. Och den bör inte underskattas. När jag som 23-åring för första gången besökte ett gayställe, i Lund där jag då bodde, blev jag något förvånad hur mycket uppmärksamhet som gaykulturen hade. Men efteråt förstår jag vilken förändringskraft böcker, filmer etc har. 

 Men till sist avgörs politiska beslut i politiska församlingar. Så är det bara. Mina prioriteringar fram till 1 juli 2014 kommer att vara följande (när jag redovisar dem handlar det om åtgärder som jag bedömer som realistiska bara viljan finns, sedan kan jag vara för att Sverige på sikt ska införa diverse reformer, som att införa ett tredje juridiskt kön, men jag fokuserar här på förslag som kan genomföras snabbt om det bara finns en vilja från den borgerliga regeringen och ansvariga myndigheter.

1. Aktiva åtgärder emot diskriminering. 

Utredningen om aktiva åtgärder emot diskriminering ska lämna sin rapport våren 2014. Idag har arbetsgivare skyldighet att förebygga diskriminering p.g.a. kön, etnicitet och religion. Inom utbildningsområdet även sexuell läggning och funktionshinder. Ålder och könsidentitet är inte omnämnda överhuvudtaget. Det här godtyckliga lapptäcket måste upphöra. Kanske det är dumt att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska ha skyldighet att förebygga diskriminering men då bör den lagen helt avskaffas. Eller ska den finns kvar, men då gälla för alla diskrimineringsgrunder i lagen. Nuvarande mellanläge betyder en oacceptabel rangordning av diskriminering. 

Den borgerliga regeringen bör senast juni 2014 skicka ut utredningsförslaget för remiss.  

2. Hatbrott.

Den borgerliga regeringen har hävdat att de lagt om regleringsbreven till myndigheter från att handla om vad de ska prioritera till vad de ska redovisa inför regeringen vad de gjort. Oavsett vilket kan vi konstatera att senast nuvarande regering gav Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen i uppdrag att redovisa vad de gör för att effektivare bekämpa hatbrott var 2007. Det är närmast nonchalant av regeringen att inte någon gång därefter krävt en sådan redovisning.

Den borgerliga regeringen bör i sina regleringsbrev till Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten (i slutet av december i år) för 2014 kräva att de redovisar hur de mer effektivt bekämpar hatbrott.

3. HBTQ-kompetens bland anställda inom Migrationsverket. 

Migrationsverket har senaste åren, på uppdrag av den borgerliga regeringen, försökt förbättra sin HBT-kompetens. Ett steg har varit att alla chefer inom myndigheten måste gå en sådan utbildning. För vanliga handläggare har det däremot varit frivilligt. Det kan tyckas vara bedrägligt tolerant att låta anställda själva välja vilka kurser som de vill genomgå. Men ofta är det de som bäst behöver utbildning som väljer att inte genomgå den om det är frivilligt. Nu har Migrationsverket ruckat på sin tidigare princip om "frivillighet". Alla nyanställda handläggare ska genomgå HBTQ-utbildningen. Bra. Men inte tillräckligt.

Migrationsverkat bör senast juni 2014 ta ett policybeslut att alla dess handläggare som avgör beslut om folk som uppger förföljelse p.g.a sin sexuella läggning och/eller könsidentitet ska få utbildning (typ en halvdag) om HBTQ-flyktingar senast 2016.

4. Likställda avgifter för olikkönade och lesbiska par när det gäller inseminationer.

Sedan norra sjukvårdsregionen tagit ett policybeslut om att avgifterna för inseminationer för olikkönade och lesbiska par ska vara olika (något jag verkligen hoppas håller på att genomföras inom landstingen där) så återstår bara Östergötlands läns landsting som diskriminerar lesbiska kvinnor. Det som är extra tragiskt är att högern och vänstern inom landstinget är ense om diskrimineringen. Men det blir inte bättre för det. Det har historiskt funnits många politiska diskriminerande beslut som tagits över blockgränsen. Det finns extrema exempel som inrättandet av det rasbiologiska institutet 1922 men även policyn idag att det är alright att exportera svenska vapen till Saudiarabien, en av världens värsta diktaturer, något som bl.a. s och m är ense om är ok. Absurt. Avgiften för lesbiska kvinnor i Östergötlands läns landsting, 1500 kronor, kan tyckas vara symbolisk men det handlar om en principdebatt. Hur skulle folk reagerat om landstinget beslutat att judar skulle betalat högre avgifter för insemination än kristna? 

Östergötlands läns landsting bör senast juni 2014 besluta att likställa avgifterna och reformen bör bli genomförd senast 2016.

5. Att utreda om människor yngre än 18 år ska få juridiskt byta kön.

Den borgerliga regeringen lovade i samband med avskaffandet av sterilitetskravet i könstillhörighetslagen att den ska tillsätta en utredning om nuvarande 18-årsgräns för juridiska könsbyten ska behållas, sänkas eller avskaffas.

Den borgerliga regeringen bör senast juni 2014 tillsätta en utredning om att avskaffa, sänka eller behålla nuvarande 18-årsgräns i könstillhörighetslagen..

6. Att s och m ska besluta att slå vakt om att 12-17-åringar med vårdnadhavares medgivande ska få könsneutralt få välja förnamn.

Genom beslut av Patent- och registreringsverket har namnlagen tolkats om så att 12-17-åringar har rätt att könsneutralt välja förnamn. I riksdagen har sedan tidigare alla riksdagspartier (förutom sd som tvekar) tagit ställning för att vuxna, 18+, ska få välja förnamn könsneutralt. Men när det gäller 12-17-åringar med vårdnadshavares godkännande har hittills bland riksdagspartierna bara mp, fp, c och v förklarat att de stödjer reformen. Namnlagsutredningen som lämnade sin rapport våren 2013 kommenterade inte just könsneutrala förnamn, dess rapport ska nu skickas ut på remiss.

Moderaterna och Socialdemokraterna bör senast juni 2014 förklara att de stödjer nuvarande praxis att 12-17-åringar, med vårdnadshavares godkännande, fritt bör få välja förnamn.

Nu sätter jag i kontakten igen i eluttaget i Helds HBT-fabrik. Den kommer att leverera vassa argument och fakta till politiker och andra fram till 1 juli 2014 (och även senare). Men det är här du kommer in. Du kan hjälpa mig genom att också lobba för de här sex sakerna, 6 konkreta reformer som är fullt realistiska fram till nästa sommar.

En bild är att där regnbågen tar slut finns det samhälle där ingen blir diskriminerad p.g.a. sin sexuella läggning och/eller könsidentitet. En vision som inte kommer bli förverkligad till nästa sommar (om någonsin). Men vi kan steg för steg närma oss visionen.

Jag önskar mina bloggbesökare en trevlig helg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar