fredag 8 juni 2012

Sd vill tillåta utländska medborgare "byta kön" i Sverige.


Sverigedemokraterna tar nu ställning för att avskaffa kraven att vara ogift och svensk medborgare för att få byta kön juridiskt. Det meddelar partiets ledamot i riksdagens socialutskott, Per Ramhorn. Att partiet skulle acceptera att slopa kravet att vara ogift är helt väntat. Sedan Sverige har en könsneutral äktenskapslag sedan 2009 är det ju absurt att kräva att någon först ska skilja sig före "könsbytet" för att sedan gifta sig igen. Att regeln finns i nuvarande lag har som orsak att 1972 kunde bara olikkönade par ingå äktenskap.

Däremot var jag inte helt säker på hur sd skulle resonera om att slopa medborgarskapskravet eftersom partiet annars vill skärpa medborgarskapsreglerna ordentligt. Bl.a. vill sd att folk först efter 10 år i Sverige ska få bli svenska medborgare. Men mitt tips var trots det att även sd skulle vara pragmatiska nog att konstatera att det varken gynnar Sverige eller någon individ att behålla det där kravet. För det första handlar det om synnerligen få individer, merkostnaden bli  marginell. För det andra kan det inte vara vettigt att människor som fått uppehållstillstånd och har påbörjat processen att "byta kön" i sitt gamla hemland ska tvingas avbryta det i flera år för att Sverige 1972 var oroade att många människor skulle flytta hit bara av orsaken att de vill byta kön juridiskt. Sverige var då först i världen att införa en könstillhörighetslag, idag har de flesta länder i Västeuropa reglerat den typen av juridiska processer.

Sd vill behålla tvångssteriliseringarna av transsexuella.

Sd vill dock ännu behålla kravet att vara steril för att få byta kön juridiskt. Även det är väntat. Partiet har en synnerligen föråldrad attityd till könsroller och för sd är det givetvis ett hot om några få juridiska män föder barn. Eller att någon som är biologisk pappa till ett barn efter "könsbytet" fungerar som mamma till barnet (och vice verca). Men inget tyder på att barn i familjer där en eller båda föräldrarna är transpersoner skulle må sämre än andra barn. Dessutom strider sterilitetskravet i könstillhörighetslagen mot rätten till kroppslig integritet, något som både en svensk domstol och Thomas Hammarberg, Europarådets kommisionär för mänskliga rättigheter, konstaterat.

Här är det meddelande som Per Ramhorn sänt idag efter att jag förra fredagen mailat honom om vad Sverigedemokraterna tycker om könstillhörighetslagen 2012.
Vi tycker att det är rimligt att man släpper kravet på att vara ogift och på att man måste vara svensk medborgare. Det viktiga är att man bor i Sverige. När det gäller Steriliserings krav står vi fast att man behåller detta. Om man byter kön är det också rimligt att man väljer bort könsspecifika egenskaper från sitt gamla kön och fullföljer könsbytet fullt ut. Dessutom har frågan ett barnperspektiv. Det handlar om att barnet ska kunna definiera en mamma och en pappa. När regeringen återkommer med förslag om lagstiftning i den delen om att slopa kravet på sterilisering kommer vi att reservera oss
Riksdagspartiernas åsikter om fyra reformer med koppling till könstillhörighetslagen.

Avskaffa kravet att vara ogift för att få byta kön juridiskt.

Alla riksdagpartierna är för reformen.

Avskaffa kravet att vara svensk medborgare för att få byta kön juridiskt.

Alla riksdagspartierna är för reformen.

Avskaffa kravet att vara steril för att få byta kön juridiskt.

Ja: s, m, mp, fp, c, sd, v
Möjligen:
Nej: sd

Tillåt transsexuella att spara könsceller (sperma respektive äggceller) före "könsbytet" för ett efteråt kunna bli biologiska föräldrar.

Ja: s, m, mp, fp, c, sd, v
Möjligen:
Nej: sd

Efter att sd byter åsikt från "möjligen" till "ja" när det gäller att avskaffa kraven att vara ogift och svensk medborgare för att få byta kön juridiskt ökar partiet med 2 poäng i den sammanställning jag brukar göra över partiernas HBT-politik. Partiet har dock ännu den sämsta HBT-politiken bland riksdagspartierna.

För varje ny HBT-reform som ett parti säger ja till får det 2p, när det tvekar blir det 1p och om partiet är emot 0p. För varje HBT-reform ett parti vill avskaffa blir det -1p.

Riksdagspartiernas poäng juni 2012. Maxpoäng är 20.

Miljöpartiet 20p
Folkpartiet 20p
Centerpartiet 20p
Vänsterpartiet 20p
Socialdemokraterna 19p
Moderaterna 16p
Kristdemokraterna 14p
Sverigedemokraterna +2p till 8p

Riksdagen debatterar och beslutar om förändringarna av könstillhörighetslagen på måndag, 11 juni. Debatten kan följas på riksdagen hemsida.


Uppdatering 1.

Flera tidningar rapporterar om en ny opinionsmätning från Demoskop. Homonegativa Kristdemokraterna 2,4 % är den sämsta siffran partiet fått i någon opinionsmätning sedan mitten av 1990-talet. Kd och HBT-negativa Sverigedemokraterna får tillsammans 9,0 % jämfört med 11,3 % i riksdagsvalet 2010.

Dagens Nyheter rapporter om att Sverigedemokraternas ungdomsförbund i Helsingborg tagit emot 885 000 kronor för mycket i bidrag.


Uppdatering 2.

Debattartiklar i Svenska Dagbladet mellan borgerliga och oppositionspolitiker om könstillhörighetslagen. Även Qx har en artikel om omröstningen i riksdagen idag, måndag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar