fredag 8 juni 2012

HBT-kultur. Sex och religion - Dag Øistein Endsjø


Låt säga att du får i uppgift att redovisa alla religioners attityd till sex, onani, heterosex, homosex, "rasblandat" sex", sex mellan Gudar och människor etc. Och du ska göra det lättfattligt och pedagogiskt. Du ska berätta så att både nybörjare i debatten och folk som i decennier följt den tycker boken är intressant. Det här på 230 sidor.

Det är omöjligt är nog din första reaktion men det är just vad Dag Øistein Endsjø, professor i religion vid universitet i Bergen i Norge, gjort. Att rekommendera vissa kapitel i boken Sex och religion (2011) är i sig problematiskt, varenda en av dem är intressant. Jag som själv följt den religiösa HBT-debatten i decennier känner givetvis till mycket med koppling till samkönade relationer och transpersoner. Men även jag hittar nya fakta.

Det som dock är tydligast är att Øistein Endsjø förtydliga hur patriarkala i princip alla religioner är. Det är givetvis ingen nyhet i sig men ibland kan det vara positivt att få bilden samlad. Från sid 80.
Ska vi se närmare på Moseböckernas påbud om hur människor ska stenas för diverse sexuella handlingar utanför äktenskapet måste vi särskilt uppmärksamma faktorn kön. Trots att varje heterosexuell handling per definition involverar båda könen är det religiösa reglerna inte alltid desamma för män och kvinnor.... Gifta kvinnor riskerar att bli stenade om de har sex med någon som helst man, förutom den de är gift med, även om de blir våldtagna kräver lagen dödsstraff. För män står det däremot fritt att ha sex både före och utom äktenskapet, förutsatt att mannen har sex med ogifta kvinnor. Avsaknaden av förbud mot prostitution i Moseböckerna hör samman med detta faktum.... Huruvida en man själv är gift är irrelevant när det gäller straff för olovligt sex. Det är inte äktenskapet som skyddas av lagen, utan mannens ensamrätt till en kvinna. Lagen skyddar mannens heder gentemot andra män som skulle kränka honom genom att ha sex med hans kvinna.
Nu ska ni inte tro att att Dag Øistein Endsjø är någon ängslig PK-människa som främst kritiserar kristna och judiska samfund. Han avslöjar lika obarmhärigt intolerans och ologik i muslimska, hinduistiska och buddistiska samfund.

Det här måste vara en av de bästa böcker jag läst inom genren facklitteratur. Oavsett om du är kristen, jude, muslim, hindu, buddist, agnostiker eller ateist borde du läsa den här boken om du någonsin ska delta (igen) i någon debatt om religion, sex och etik. Och boken borde placera i händerna på varje bokstavstrogen kristen, jude, muslim etc. som samtidigt hävdar att vederbörande "givetvis är för jämställdhet mellan könen".

Man ska vara försiktig med superlativer. Vi är ju faktiskt svenskar och inte amerikaner. Men den här boken är lysande.

Jag önskar mina bloggbesökare en trevlig helg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar