söndag 10 juni 2012

Frankrike kommer införa en könsneutral äktenskapslag.


Frankrike får en könsneutral äktenskapslag de närmaste åren. Allt annat vore en sensation. Alla partier till vänster, och i Frankrike är de gröna tydligt på vänstersidan, är nämligen för att likställa lagarna för samkönade och olikkönade par när det gäller äktenskap, adoptioner och inseminationer. Idag har landet bara en partnerskapslag (för både homo- och heteropar) med begränsade rättigheter. Mycket tyder på att franska folket idag röstat fram ett parlament där vänstersidan får tydlig majoritet. För ca en månad sedan blev som bekant François Hollande från socialistpartiet ny president. Från Dagens Nyheter.
Enligt de första mätningarna efter det att vallokalerna stängt klockan 20 fick Socialistpartiet omkring 35 procent av rösterna. Högerpartiet UMP fick även det omkring 35 procent, enligt de första vallokalsundersökningarna. Men med stöd av De gröna skulle Hollandes parti få närmare 40 procent av rösterna. Valet till Frankrikes nationalförsamling väntas därmed ge president Francois Hollande den majoritet han behöver för att genomdriva sina nya skattereformer och andra politiska förslag som han drev under presidentvalskampanjen där han besegrade sittande president Nicolas Sarkozy.
Eftersom Frankrike har ett system med majoritetsval, det parti som vinner i en valkrets får mandatet för den, gynnas stora partier oproportionerligt. I förra valet gynnade systemet franska högern, idag är det vänstern som får fördel av det. Men även om vänstersidan bara skulle få ca 45 % av platserna i nya parlamentet räcker det förmodligen för att det ska bli majoritet för homovänligare lagar.

Mittenpartiets Modems ordförande François Bayrou har förklarat att han är för att likställa lagarna när det gäller adoptioner och förmodligen gäller samma sak för inseminationer även om han inte varit lika tydlig om det. Däremot är tyvärr Bayrou för att reservera ordet äktenskap för heterorelationer, en del andra i partiet (bl.a. dess HBT-förening) är däremot engagerade för en könsneutral äktenskapslag.

Franska högerpartiet UMP och dess främste politiker, f.d. presidenten Nicolas Sarkozy, är officiellt emot att likställa lagarna när det gäller äktenskap, adoptioner och inseminationer. Flera av partiets parlamentsledamöter har dock förklarat att de är för homoäktenskap.

Det bör dock noteras att varken Modem eller UMP hade med något om HBT (varken för eller emot) i valmanifesten inför presidentvalet. Det enda partiet av betydelse i Frankrike som hade det (förutom partierna till vänster som argumenterade för reformer) var främlingsfientliga Front National och dess ordförande Marine Le Pen som i kapitlet om familjepolitik hävdade att samkönade pars rätt att ingå äktenskap och bli prövade som adoptivföräldrar vore ett "hot mot familjen" och att partnerskapslagen är tillräcklig för homopar. Att Front National fram till för några år sedan varit för att avskaffa partnerskapslagen (som de nu hyllar när det är debatt om en könsneutral äktenskapslag) kommenterade inte partiet i sitt valmanifest.

Valresultatet är inte meddelat från Frankrike och det kommer att hållas en andra valomgång senare den här månaden i de valkretsar där ingen kandidat fått 50 % eller mer. Men utifrån de senaste opinionsmätningarna vore det en skräll om landet fick ett parlament där majoriteten inte är för att likställa lagarna för äktenskap, adoptioner och inseminationer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar