torsdag 7 juni 2012

Nästa vecka får bøsser och lesbiske ingå äktenskap i DanmarkDanmarks parlament lär med stor majoritet senare idag rösta ja till att införa en könsneutral äktenskapslag. Den som vill veta mer om den danska politiska debatten och partiernas argument kan läsa det i en bloggpost jag publicerade i mars i år.

Förutom från regeringspartierna Socialdemokratiet, vänsterliberala Radikale venstre och Socialistisk folkeparti får reformen också stöd av oppositionspartierna Liberal alliance och vänstersocialistiska Enhedslisten. Konservative folkeparti och högerliberala Venstre (de två tidigare regeringspartierna) har fram till förra våren varit tydligt emot en könsneutral äktenskapslag. Idag är båda partierna internt oense och kommer tillämpa "fri röstning" för partiernas ledamöter .

Största oppositionspartiet är för borgerliga homoäktenskap.

När danska parlamentets "rättsutskott" behandlade ärendet 29 maj blev det dock tydligt att Venstre svängt ordentligt, deras förslag var att samkönade par ska få ingå äktenskap men att "varje vigselmyndighet ska själv få avgöra om de vill använda möjligheten". Vad partiet egentligen menar med sitt byråkratiska språk är att Den danske folkekirke ska ha rätt att helt avvisa, om de vill, att viga några samkönade par. Regeringspartierna och de två oppositionspartier som är för förslaget om en könsneutral äktenskapslag är tydliga med att Den danske folkekirke, som ännu är statsskyrka, ska viga homopar men att enskilda präster ska ha rätt att vägra.

Det blir ironiskt att just Venstre, som är ett av de partier som mest frenetiskt vill behålla en statskyrka, nu beklagar att Folketinget ska besluta att de präster som vill viga samkönade par ska få göra det. Men att Venstre tar ställning för samkönade pars rätt att ingå borgerliga äktenskap är principiellt viktigt, även om de (som kallar sig för ett liberalt parti) borde gjort det för 10 år sedan och inte några dagar före en omröstning om att ändra äktenskapslagen.

"Separate but equal-doktrinen" borde lämnats redan på 1960-talet.

Konservative folkparti har i "rättutskottet" föreslagit att samkönade par ska ha rätt att gifta sig, även inom religiösa samfund. Men Konservative folkeparti vill att homovigslar ska kallas "livsgemenskap" och att ordet äktenskap ska reserveras för olikkönade vigslar.
Vielsen kan således være en vielse til ægteskab mellem personer af forskelligt køn eller vielse til livsfællesskab mellem personer af samme køn. Det er KF’s opfattelse, at det, som er forskelligt, skal respekteres som forskelligt, men behandles juridisk ens.
Känns debatten igen från Sverige för några år sedan när konservativa i sista stund blev "medgörliga" bara ordet äktenskap reserverades för heteropar? Lika fel som det var då är det givetvis idag. "Separate but equal-doktrinen" testades i sydstaterna i USA (då handlade det om förbud mot äktenskap mellan en vit och en svart) fram till 1960-talet men övergavs. Sedan när är andraklassstatus ett tecken på respekt?

Bara Dansk folkeparti enigt emot en könsneutral äktenskapslag.

Dessbättre lär majoriteten av ledamöterna i Venstre och en minoritet i Konservative folkeparti rösta för regeringens förslag. Bara Dansk folkeparti väntas rösta enigt emot, men så är ju inte det främlingsfientliga partiet välkända för att prioritera mänskliga rättigheter. För att uttrycka det milt.

Den könsneutrala äktenskapslagen kommer att träda ikraft i två etapper. Från och med 15 juni ska samkönade par kunna ingå äktenskap men en del juridiska rättsverkningar (bl.a. likställs en del regler när det gäller barn) kommer först att bli genomförda senare.


Uppdatering 1.
Nu har det varit omröstning i Danska parlamentet. Med 85 ja och 24 nej röstade de ja till en könsneutral äktenskapslag. När reformen blivit genomförd är Finland ensamt land kvar i Norden att inte tillåta äktenskap för samkönade par och inte heller samkönade par att adoptera. Inseminationer för lesbiska kvinnor är tillåtet i alla länder i Norden.

Jag vill passa på att förtydliga att jag helt stödjer det system vi har i Sverige där samfund har rätt att vägra viga vilka par de vill oavsett orsak. Men här har vi sedan 2000 ingen statskyrka, det har de ännu i Danmark. Faktum är att de inte ens har någon ärkebiskop. I en sådan situation får de faktiskt acceptera att regeringen och parlamentet avgör att präster ska ha rätt, men inte bli tvingade att viga samkönade par.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar