onsdag 18 januari 2012

Jonas Sjöstedt (v) och Gustav Fridolin (mp) kritiserade i partiledardebatten tvångssteriliseringar av transsexuella.


I partiledardebatten i riksdagen igår tog både vänsterpartisten Jonas Sjöstedt (bilden) och Miljöpartiets ena språkrör Gustav Fridolin upp tvångssteriliseringar av transsexuella.

Även om Lars Ohly i sak är HBT-vänlig har han som ordförande i Vänsterpartiet sällan framfört något om rättigheter för bögar, lesbiska och transpersoner i sina offentliga tal. För hans nye efterträdare, Jonas Sjöstedt har det börjat bättre. Han lämnade bl.a. följande kommentar i sitt tal 8 januari vid partiets kongress.
Vi vill att alla ska kunna leva som de vill och älska vem de vill utan rädsla. Det gäller även flatan Länkoch bögen.
Ca 400 protesterade vid möte i Stockholm.

Och igår var Sjöstedt och mp:s andra språkrör, Åsa Romson, med vid den manifestation som RFSL m.fl. arrangerat i Stockholm. Från RFSL:s hemsida.
Omkring 400 personer protesterade under onsdagsmorgonen utanför riksdagen mot fortsatt tvångssterilisering av transpersoner som vill få nytt juridiskt kön fastställt....

Närvarande företrädare från de politiska partierna lovade alla att se till att riksdagen under 2012 verkligen fattar beslut om att steriliseringskravet tas bort i en ny lag om fastställande av könstillhörighet.

– Det hör inte hemma i ett modernt demokratiskt samhälle att tvångssterilisera människor. Vi kan inte längre tillåta att frågan kidnappas av de mest konservativa partierna, fastslog Vänsterpartiets nytillträdde partiledare Jonas Sjöstedt.

– Varför ska vi låta KD bestämma i just den här frågan? undrade riksdagsledamoten Lena Hallengren (S).

Hennes riksdagskollega Fredrick Federley (C) menade att någon överenskommelse som han är bunden av om att avvakta med att avskaffa steriliseringstvånget inte finns. Han konstaterade att ett beslut i frågan ska fattas under året och att det i detta beslut ska ingå att steriliseringstvånget avskaffas.

Bland övriga talare märktes bl.a. RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund, RFSL Ungdoms ordförande Emelie Mire Åsell, transaktivisterna Amanda Bridhed och Lukas Romson, riksdagsledamoten Anna Steele (FP) och Miljöpartiets språkrör Åsa Romson.

Mest spektakulär och även privat blev transaktivisten Warren, från RFSL Uppsala, som helt enkelt klädde av sig plagg för plagg medan han framförde följande:

– This debate is about bodies. Transgender bodies. This body. The state has made our bodies, the most private parts of our bodies, public property. The state has stripped us of our human dignity, our bodily autonomy, our privacy. But today we take our bodies back. You will take your law off our bodies!
Tvångssteriliseringar del av partiledardebatt i riksdagen.

Några timmar senare kommenterade Jonas Sjöstedt tvångssteriliseringarna av transsexuella i en debatt med Kristdemokraternas ordförande Göran Hägglund som också som socialminister är främste ansvarige i regeringen för hanteringen av könstillhörighetslagen. Följande replikskiften blev det i partiledardebatten i riksdagen.

Jonas Sjöstedt (v)
Jag har ett par frågor till Göran Hägglund om sterilisering av transpersoner. Jag är säker att för både dig och mig är barnen det viktigaste i våra liv. Att ge sig själv rätten att bestämma vem som får eller inte får ha barn är ett stort ansvar. Vi kan inte försvara att en viss grupp pekas ut och säga att de inte har rätt att få barn, vilket är ett villkor för transpersoner om de ska få bli den de vill vara. Det är i praktiken ni som äger frågan, Göran Hägglund. Ni skulle kunna ändra er och säga att ni har insett att det är fel. Vilka är egentligen argumenten för att inte tillåta transpersoner att få barn? Finns det några bäriga argument för det?
Göran Hägglund (kd)
Låt mig backa lite i historien. Nuvarande lagstiftning gäller sedan 1972. Det är en gammal lagstiftning som många regeringar sedan dess har förvaltat utan att ändra på. Jag ärvde en utredning som föreslog ett antal förändringar. Utredningen sköts ned av snart sagt varje grupp som kunde ha synpunkter. Den dög inte att göra en ny lagstiftning på. Socialstyrelsen har gjort ett nytt arbete som vi tog emot på försommaren förra året. Det har remissbehandlats.

Där finns en rad olika förslag, som bland annat handlar om hur vi ska kunna få ett bättre bemötande i vården för de personer som behöver behandling. Där finns förslag om att koncentrera resurser till färre ställen så att man blir bättre skickad att utföra det arbete som ska göras så att man inte sprider resurserna på ett sådant sätt att man inte blir tillräckligt bra. Där finns förslag om att ta bort en del moment i lagstiftningen, bland annat att man i dag måste vara ogift för att kunna byta kön och att man måste vara svensk medborgare. De här sakerna tycker jag är helt okomplicerade.

Sedan finns det ett förslag som handlar om att ta bort 18-årsgränsen. I dag måste man vara 18 år för att själv kunna ta ställning för ett könsbyte. Sedan är det den svåra frågan om sterilisering. Sverige får där mycket kritik ur människorättssynvinkel, men det finns saker och ting som behöver belysas. Vi har i dag inte ett lagstiftningsförslag som är tillräckligt hållbart för att kunna läggas som förslag till riksdagen. Inte ens den som är väldigt ivrig att göra det tar på sig det ansvaret. Jag ska också säga att regeringen som helhet inte har tagit ställning i den här frågan. Frågan bereds. Det är Socialdepartementets område, och vi håller på att titta på frågan.
Jonas Sjöstedt (v).
Jag har full respekt för att saker ska utredas ordentligt, men jag menar att den här frågan har utretts grundligt. Den är lagmässigt inte särskilt komplicerad. Antingen tvingar man igenom en sak eller också gör man det inte. Det finns gott om internationella exempel – det har vi nyligen från länder som lyfter steriliseringstvånget. Det jag inte vill ska ske är att vi kommer att se tillbaka på den här steriliseringen som vi ser på andra steriliseringar i Sveriges historia, med skam: Hur kunde vi göra så här? Därför skulle jag vilja vädja till dig och uppmana dig: Ändra er!
Göran Hägglund (kd).
Som ansvarsfulla lagstiftare behöver vi göra saker och ting på ett noggrant sätt. Man ska se på alla aspekter. Det finns en politisk aspekt, det finns en juridisk aspekt och det finns en social aspekt på det här som vi ska titta på innan vi är färdiga med frågan. Regeringen har ännu inte tagit ställning, men vi ägnar frågan stor omsorg.
Hägglund otydlig om tvångssteriliseringar.

Det är fascinerande att Hägglund inte besvarar Sjöstedts fråga vad som är problemet med att avskaffa sterilitetskravet. Istället kommenterar han svävande att fler aspekter bör utredas. Trots att det redan gjorts två utredningar. Men det som är positivt är att Hägglund vad jag vet för första gången offentligt erkänner att Sverige får "mycket kritik ur människorättssynvinkel" för tvångssteriliseringarna av transsexuella som vill byta juridiskt kön. Kristdemokraterna har också ofta bytt både åsikt och argument om det kravet det senaste året. Från tidningen Riksdag & Departement i december.
Remissinstanser, Socialstyrelsen och regeringskollegorna har sagt sitt: Steriliseringskravet måste bort. Nu ligger bollen åter hos socialdepartementet och KD – som ändrat sitt tvärnej till ett kanske....

Och enligt Göran Hägglunds presschef, Martin Kits, är KD:s nej inte alls skrivet i sten.

– Partistyrelsen har inte satt ner foten i frågan än. Men man behöver fortfarande belysa de medicinska och psykosociala konsekvenserna och barnperspektivet. Det är inte alldeles lätt, det finns en del man måste fundera över.

Göran Hägglund har tidigare sagt att KD:s motstånd mot att ta bort steriliseringskravet inte handlar om att hindra någon från att skaffa barn, utan att den som byter kön måste vara beredd att gå hela vägen.

– Det måste finnas någon ordning och reda i lagstiftningen, sade han till Riksdag & Departement i augusti i år.
Ena månaden är partiet tveksamt, nästa månad emot och senare tveksamma igen till reformen. Ena månaden är "barnperspektivet" orsaken till att kd inte är för reformen, nästa månad har det inte någon avgörande betydelse för att senare bli viktigt igen. Argumenteringen är så absurd att den varit komisk om det inte varit för att den drabbar transsexuella.

Gustav Fridolin kommenterade också transsexuellas situation.

Även mp:s Gustav Fridolin kommenterade tvångssteriliseringarna, i replikskiften med Jan Björklund (fp).

Gustav Fridolin (mp)
Min andra fråga rör tvångssteriliseringen. Jag trodde att det var en fråga jag inte skulle behöva ta upp i en partiledardebatt i Sverige 2012. Men, Jan Björklund, hur ska man tolka röksignalerna och twittren från regeringen? Är ni beredda att fortsätta tvångssterilisera transpersoner eller är det bara dimridåer inför Kristdemokraternas riksting?
Jan Björklund (fp)
När det gäller den andra frågan är min uppfattning att tvångssterilisering inte hör hemma i ett modernt samhälle. Det ska avskaffas. Det pågår ett beredningsarbete i regeringen. Gustav Fridolin och alla vet att regeringspartierna har lite olika uppfattning i denna fråga, men vi är inte färdiga med frågan. Min uppfattning är dock glasklar: Det ska avskaffas. När regeringen är färdig med en gemensam ståndpunkt kommer vi att meddela den. Det lovar jag.
Gustav Fridolin (mp)
Tvångssteriliseringsfrågan ska beredas vidare, säger Jan Björklund. Det var också ord jag inte tänkte mig behöva höra i en partiledardebatt 2012. Jag förstår inte vad som behöver utredas vidare. Det finns ett lagförslag framarbetat av bland andra Socialstyrelsen och tillstyrkt av de tyngsta juridiska instanserna. Vi kommer att lägga fram det på riksdagens bord i vår. Vi hoppas att det går igenom och att Folkpartiets ledamöter, de så kallade liberalerna, stöder det.

Uppdatering 1.

Flera tidningar rapporterar givetvis om partiledardebatten i riksdagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar