måndag 18 januari 2016

Jag ska hård-granska s-mp-regeringen 2016.
Min bedömning är att om den tidigare borgerliga regeringen (där Kristdemokraterna var en del) stannat kvar även efter riksdagsvalet 2014 hade HBTQ-politiken i stort varit densamma senaste 15 månaderna. Som med nuvarande s-mp-regering alltså. Även då hade riksdagen förmodligen beslutat att ensamkommande kvinnor ska få bli inseminerade vid kliniker. Men det hade genomförts genom ett riksdagsinitiativ från Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna (f.d. fp). Precis som ärendet om en könsneutral äktenskapslag hanterades.

S-mp-regeringen har gjort två förändringar, en positiv och en negativ, som en borgerlig regering kanske inte genomfört. Dels höjt statsbidragen till HBTQ-organisationer samt tagit bort kravet på Migrationsverket att återrapportera om hur de försöker göra situationen för HBTQ-asylsökande mer rättssäker.

Varje ny regering brukar först försöka genomföra stora ekonomiska reformer med direkt betydelse för de flesta människor. Så var det efter att Alliansen vann 2006 och detsamma efter Socialdemokraterna och Miljöpartiet bildade regering 2014. Att förra året var relativt händelselöst när det gäller att förbättra svensk HBTQ-politik måste inte betyda så mycket på sikt.

Men 2015 var närmast "ett förlorat år" inom HBTQ-politiken. S-mp-regeringen har nu suttit 15 månader alltså och hittills startat 0 (noll) nya utredningar inom området. Trots att både s och mp i förra valrörelsen lovade att göra det när det gäller införande av ett tredje juridiskt kön, avskaffande av informationsplikten för hiv-positiva och möjlighet för barn att få fler än två vårdnadshavare. Inte ens den utlovade utredningen om en mer HBTQ-anpassad föräldraförsäkring har ännu startats.

Förra borgerliga regeringen startade en utredning om 18-årsgränsen för juridiska könsbyten bör sänkas. S-mp-regeringen har visserligen skickat ut det på remiss (sista remissdag var 31 augusti 2015) men 4,5 månader efteråt har den ännu inte meddelat om det ens blir någon proposition om en förändring av nuvarande könstillhörighetslagen. Det finns ett färdigt remiss-behandlat förslag om att låta även ogifta par få bli prövade som adoptivföräldrar. Inget har hänt, varken från tidigare eller nuvarande regeringens sida.

Tidigare signalerade regeringen att den 2015 skulle lämna propositioner om en ny namnlag (där könsneutralitet är en del) samt om att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska bli skyldiga att förebygga diskriminering enligt samtliga sju grunder i lagen. Inget av det har genomförts. Som oppositionspartier argumenterade s och mp våren 2014 för att en könsneutral föräldraskapspresumtion skyndsamt borde införas. Så blev det inte trots att de två partier bildade regering senare samma år.

S-mp kanske försvarar sig med att de när det gäller HBTQ-politiken är lika bra (eller dåliga) som en borgerlig regering där kd är en del. Vi är många som trodde nuvarande regering hade högre ambitioner än så. Nu måste de börja leverera.

Jag ska 2016 hård-granska s-mp-regeringen.
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar