lördag 16 januari 2016

Rfsl får drygt 1 miljon mer i statsbidrag.Häromdagen avslöjade jag att s-mp-regeringen höjer statsbidragen till HBTQ-organisationer med 2 miljoner till ca 9,3 miljoner kronor. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) förklarar i ett mail att sju organisationer får bidrag 2016 "för att arbeta med frågor som gäller rättigheterna och levnadsvillkoren för hbtq-personer, alltså homosexuella, bisexuella, transpersoner och de som identifierar sig som queer."
Sammanlagt har 9,3 miljoner kronor getts som bidrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Bland de organisationer som fått bidrag finns Tranföreningen PFES, som sprider information om transpersoners situation. Organisationen har lokalföreningar i Göteborg, Malmö, Stockholm, Växjö, Båstad och Umeå. Under flera år har PFES etablerat kontakter och samarbete med kommuner och andra aktörer.... Andra som fått bidrag är EKHO i Göteborg, Sveriges förenade HBTQ-studenter i Uppsala, Öppna Moderater, Homo, bi- och transliberaler, HBTs Sverige samt RFSL.
De som får mest pengar är RFSL ca 5,4 miljoner (en ökning med ca 1,1 miljoner), socialdemokratiska HBTs ca 1,2 miljoner och Öppna moderater ca 0,7 miljoner. EKHO är en förening för kristna HBTQ-personer. Homo- bi och transliberaler har koppling till Liberalerna.

L vill ge 2 miljoner extra till HBTQ-organisationer.


Liberalerna (f.d. Folkpartiet) vill att statsbidraget till HBTQ-organisationer ökar med 4 miljoner till ca 11,3 miljoner 2016 men inom samma budgetram för Åtgärder för jämställdhet och emot rasism m.m, som regeringen föreslagit, alltså en höjning från ca 39 till ca 48 miljoner. Centerpartiet är ensamt riksdagsparti att vara emot höjningen av den ramen. Inger Fredriksson, politisk anställd inom c, mailar följande.
Centerpartiet har en lång tradition av att arbeta för alla människors lika värde. Det är ett arbete som bara till liten del bedrivs genom höjda statsbidrag. Hur Centerpartiet kommer att förhålla sig till anslagets nivå i framtiden kommer vi återkomma till i våra kommande budgetmotioner.
Det betyder att det förmodligen är politisk enighet om den höjda bidragsnivån för HBTQ-organisationer. Det skulle förvåna mig om Centerpartiet i kommande budgetalternativ kommenterar att de vill sänka statsbidragen till HBTQ-organisationer.

Istället kommer debatten närmaste åren handla om det ska bli ytterligare höjningar. Socialdemokraterna lovade i valrörelsen 10,3 miljoner kronor, en miljon mer än för 2016. Liberalerna vill alltså öka nivån med 2 miljoner och även mp argumenterade för det i sitt budgetalternativ som de lämnade i slutet av 2014.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar