torsdag 14 januari 2016

Ensamstående kvinnor får bli inseminerade vid kliniker.


Riksdagen beslutade igår att även ensamstående kvinnor ska kunna bli inseminerade vid kliniker. 1985 reglerades att bara kvinnor i olikkönade gifta och sambo-par fick den möjligheten (tidigare hade verksamheten varit oreglerad). Från 2005 ändrades det till att gälla även för lesbiska par. Och nu blir det alltså möjligt också för ensamstående kvinnor. Från riksdagens hemsida.
Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att ensamstående kvinnor ska ges samma möjlighet till assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård som gifta par, registrerade partner och sambor. Ensamstående kvinnor som genomgår en insemination eller befruktning utanför kroppen blir då barnets enda rättsliga förälder. Samma villkor gäller som för par, vilket innebär att läkaren prövar om det med hänsyn till kvinnans medicinska, psykologiska och sociala förhållanden är lämpligt med assisterad befruktning. Den ensamstående kvinnan får möjlighet att föreslå att spermier från en känd donator används, men det är läkaren som avgör om detta är lämpligt. De nya lagändringarna börjar att gälla den 1 april 2016.
Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna är emot reformen medan övriga riksdagspartier är för. Båda partierna är också ännu principiellt emot att lesbiska par ska kunna bli inseminerade vid kliniker. Men medan sd vill avskaffa den möjligheten har kd accepterat reformen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar