tisdag 29 september 2015

Första gången HBT-rättigheter finns med i två svenska regeringsförklaringar i rad.Från regeringsförklaringen som statminister Stefan Löfven (s) meddelade riksdagen 15 september
.... När fördomar sprids och hatet växer, när asylboenden attackeras, när romer misshandlas och läger bränns, när judar, muslimer och kristna angrips för sin tro och när hbtq-personer möts av hat, då ska vi stå upp för alla människors rättigheter och lika värde. Demokratin måste erövras och erövras igen. Vi delar var och en det ansvaret i vardagen. En nationell plan mot rasism och hatbrott tas fram.... Informationssäkerheten stärks och arbetet för att bekämpa brott, kränkningar och hot på internet intensifieras. I Sverige ska du ha rätt att vara precis den du är. Det ska vara tryggt för alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.... En modern föräldraförsäkring tas fram som är anpassad till dagens arbetsmarknad och fungerar för alla familjekonstellationer, även stjärnfamiljer....
2006 var dåvarande borgerliga svenska regeringen först i världen att ha med HBT-rättigheter i en regeringsförklaring. Sedan dröjde det till 2010 innan Alliansregeringen hade med något, dock inte "könsidentitet", däremot "sexuell läggning". Efter att s-mp-regeringen tillträdde 2014 hade den rekord-mycket om HBTQ-rättigheter i sin regeringsförklaring och det här är alltså första gången det finns med två år i rad.

En nyhet är att s-mp-regeringen planerar en nationell plan emot rasism och hatbrott. Det är givetvis positivt men viktigt är att den explicit inkluderar HBTQ-personer. I synnerhet transpersoners situation riskerar ännu bli något marginellt i den typen av dokument. Även när det gäller att regeringen vill tydligare bekämpa "våld i nära relationer" måste det finns med ett könsneutralt perspektiv där även HBTQ-personers situation är en del.

RFSL har lämnat  kommentarer till regeringsförklaringen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar