fredag 25 september 2015

C:s partistyrelse negativ till nya HBTQ-reformer.


Centerpartiet inledde sin stämma (kongress) igår. C må vara ett relativt litet oppositionsparti. Men de har etablerat sig som det näst största borgerliga partiet. Annie Lööf har förvandlats från att varit en person med dåligt förtroende bland svenska folket till att idag vara populäraste svenska partiledaren. Det har alltså ett visst intresse vilka beslut de fattar på sin stämma.

Eric Luth och Felix Martinsson som båda är engagerade i Centerpartiets ungdomsförbund har lämnat en motion (9.23) om intersexuellas situation.
Att Centerpartiet skall verka för att ett tredje kön införs för intersexuella personer, såsom i Tyskland. Barn med intersexuella drag skulle då när de själva kan fatta ett beslut avgöra om de vill fortsätta som intersexuella, eller korrigera sitt kön. Detta skulle minska de psykiska besvären i en medicinskt utsatt grupp.
Det är bra att de lyfter debatten men vad som borde vara fokus är att införa ett tredje juridiskt kön generellt, inte bara för intersexuella utan en möjlighet för alla. Centerpartiet partistyrelse lämnar följande kommentar till motionen.
Det finns människor som känner starkt att de varken vill identifiera sig som man eller kvinna. Vi har respekt för detta och tycker att frågan måste tas på stort allvar. Det finns utmaningar och svårigheter kring att införa ett tredje kön, bland annat när det gäller behov av korrekt statistik för att få en överblick över till exempel jämställdhetsfrågor, men vi tycker att det är viktigt att frågan lyfts och vill därför återkomma i frågan.
Partistyrelsen är emot att barn ska kunna få fler än två vårdnadshavare.

Centerns partistyrelse ännu negativ till att barn ska få fler än två juridiska vårdnadshavare. Helen Törnqvist från Stockholm har lämnat en motion (9.29) om att barn ska kunna ha fler än två vårdnadshavare. Centerpartiet lokalt har yrkat bifall till motionen med tillägget "att det ska ställas höga krav på att vårdnadshavare är en till barnet närstående person". Centerns partistyrelse kommenterar bl.a. följande.
Många barn växer upp med flera s.k. sociala föräldrar. Det kan till exempel röra sig om barn vars biologiska föräldrar lever i samkönade relationer eller barn vars biologiska föräldrar separerat och där föräldrarna inlett nya relationer. De band som kan finnas mellan ett barn och en social förälder kan vara lika starka som banden till en biologisk förälder. Det är därför angeläget att alla barn har ett juridiskt skydd oavsett i vilken typ av familjebildning barnet växer upp. Familjebildningen i Sverige är inte densamma som den traditionellt har varit. Det är dags att bejaka barns möjligheter att ha en fortsatt kontakt med vuxna som är eller har varit en viktig del av deras liv. Det finns dock en risk att fler vårdnadshavare än två skulle kunna skapa svårigheter till exempel när fler än två personer ska vara överens om att välja skola, bestämma om barnet ska få hjälp av en psykolog eller var barnet ska bo. Det är önskvärt att ett barn har rätt att träffa de vuxna som är en viktig del av dess liv samtidigt som man undviker situationer då beslut för barnets bästa inte kan tas för att alla vårdnadshavare inte är överens.
I behandlingen om motioner om jämställdhet kommenterar partistyrelsen bl.a. följande.
Vi vill också öppna upp barn- och föräldraförsäkringen så att dagar kan nyttjas/överlåtas till max två ytterligare närstående personer. Det skulle modernisera föräldraförsäkringen så att kvinnor inte förväntas ta största delen av föräldradagarna. Det skulle också bättre inkludera fler familjekonstellationer.
Det är välkommet att partistyrelsen vill göra föräldraförsäkringen mer flexibel. S-mp-regeringen har avslöjat att de planerar att i höst tillsätta en utredning om just att föräldraförsäkringen ska mer anpassas för HBTQ-familjer. Ännu bättre vore om c tog ställning för att barn ska kunna ha fler än två vårdnadshavare - om en domstol bedömer det vara till barnet bästa. Tyvärr verkar partistyrelsen inte ens vilja utreda en sådan reform.

C-partistyrelsen ännu emot att individer ska få tillhöra ett tredje juridiskt kön.

Därför har jag mailat partiet om vad partistyrelsens kommentarer om införande av ett tredje juridiskt kön samt att tillåta barn få fler än två vårdnadshavare. Ola Spännar, kommunikationschef inom c, har idag mailat följande,.
I partistyrelsens yttrande är det fortfarande nej på båda frågorna. Behandlas lördag eftermiddag i området Välfärd.
Det är bra att c ärligt förklarar de är emot viktiga HBTQ-politiska reformer medan de slår sig för bröstet när det gäller deras migrationspolitik. Jag ska inte förfalla till nivån att koppla ihop c och sd för att de båda partier är emot de här två reformerna. Mitt tips är att de inte heller framåt ska koppla ihop m, fp och kd för att de inom migrationspolitiken råkar hamna på samma sida som sd. För om de gör det lovar jag göra detsamma när c och sd råkar tycka samma sak om HBTQ-reformer..

Sändningarna från c.s stämma visas här.


Uppdatering 1.

Partistämman följde partistyrelsen när det gäller de HBTQ-reformer jag kommenterat i den här bloggposten.

Öppet homosexuelle Fredrick Federley valdes till andre vice ordförande i c.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar